Notice: Undefined index: option in E:\Inetpub\www_smc\components\com_content\views\article\view.html.php on line 174

Notice: Undefined index: option in E:\Inetpub\www_smc\components\com_content\views\article\view.html.php on line 182

Notice: Undefined index: option in E:\Inetpub\www_smc\components\com_content\views\article\view.html.php on line 182

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів другого року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Актуальні питання компаративістських досліджень

Актуальні проблеми психоімунології

Англійська для тез і анотацій

Герменевтика і методологія порівняльного літературознавства

Глобальні проблеми сучасності

Граматика української мови у функціональному аспекті

Громадські об’єднання в умовах глобалізаційних викликів

Екологія птахів

Експериментальна дидактика

Електронне урядування в органах виконавчої влади

Загальна ентомологія та систематика комах

Загальноцивілізаційні тенденції розвитку професійної освіти

Інтертекстуальний та інтермедіальний аналіз художнього тексту

Історична пам’ять у стратегіях національно-патріотичного виховання

Історична регіоналістика

Історична урбаністика

Історія педагогіки як наука і напрям педагогічних досліджень

Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія

Кримінально-правові дослідження окремих видів кримінальних правопорушень

Літературні 1920-ті. Постатті

Методи математичної статистики у педагогічних експериментальних дослідженнях

Мовні явища з позицій комунікативної та прагмалінгвістики

Молекулярний баркодинг та філогенетика грибів

Нобелівська премія з літератури. Історія та сучасність

Педагогічна культура викладача

Педагогічний експеримент і методи математичної статистики

Педагогічні методи дослідження у фізичному вихованні і спорті

Поетична граматика

Політична влада в глобальному світі

Політична та інформаційна безпека у сучасному світі

Політичний маркетинг: технології та проведення PR-компаній

Політичні ідеології в сучасному електоральному процесі

Правовий механізм забезпечення права на соціальний захист в Україні

Правові проблеми забезпечення гендерної рівності та заборона дискримінації у сфері праці

Правові проблеми регулювання службово-трудових відносин

Професійна майстерність та акмеологічне зростання викладача

Психологія вищої школи

Психологія кар’єрного успіху

Психологія конфлікту

Розвиток археології на Слобожанщині

Теоретичні проблеми кримінального покарання

Теоретико-методологічні засади системи «Спорт для всіх» в Україні

Теорія і практика філософського консультування

Тренінгові технології у програмах психологічного супроводу

Технологія пошуку та обробки наукової інформації

Українська класична література

Українська література в тоталітарному режимі

Фізіологія ендокринної системи

Філософія історичної компаративістики

Функціоналізм як альтернативна лінгвістична парадигма

Цифрові інструменти молодого науковця

 

 Актуальні питання компаративістських досліджень

Англійське писемне мовлення для написання статей, промов, презентацій

Актуальні проблеми психоімунології

Герменевтика і методологія порівняльного літературознавства

Глобальні проблеми сучасності 

Громадські об’єднання в умовах глобалізаційних викликів

Екологія птахів

Електронне урядування в органах виконавчої влади

Загальна ентомологія та систематика комах

Загальноцивілізаційні тенденції розвитку професійної освіти

Історична регіоналістика

Історична урбаністика 

Історія педагогіки як наука і напрям педагогічних досліджень

Історія української філософії 

Класична українська література 

Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія

Кримінально-правові дослідження окремих видів кримінальних правопорушень

Літературні 1920-ті. Постаті 

Логіка і методологія соціального пізнання

Методи математичної статистики у педагогічних експериментальних дослідженнях 

Мовні явища з позицій комунікативної та прагмалінгвістики

Молекулярний баркодинг та філогенетика грибів 

Нобелівська премія з літератури. Історія та сучасність

Педагогіка вищої школи

Педагогічна культура викладача 

Педагогічні методи дослідження у фізичному вихованні і спорті

Поетична грамматика

Політична влада в глобальному світі

Політична та інформаційна безпека у сучасному світі

Політичний маркетинг: технології та проведення PR-компаній 

Політичні ідеології в сучасному електоральному процесі

Правовий механізм забезпечення права на соціальний захист в Україні

Правові проблеми забезпечення гендерної рівності та заборона дискримінації у сфері праці

Правові проблеми регулювання службово-трудових відносин

Психологія вищої школи

Психологія кар`єрного успіху

Психологія конфлікту

Теоретико-методологічні засади системи «Спорт для всіх» в Україні

Теоретичні основи дидактичних досліджень

Теоретичні проблеми кримінального покарання

Теорія і методика викладання у вищій школі

Технологія пошуку та обробки наукової інформації 

Торія і методика виховання

Тренінгові технології у програмах психологічного супроводу 

Фізіологія ендокринної системи

Філософська онтологія

Функцiоналiзм як альтернативна лiнгвiстична парадигма 

Цифрові інструменти молодого науковця