Науково-методичний центр організації навчального процесу ХНПУ імені Г.С. Сковороди

 Науково-методичний центр організації навчального процесу

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

створений у зв’язку з потребами належної організації навчального процесу в реаліях сьогодення. Світові інтеграційні процеси та розвиток сучасних технологій висувають нові вимоги щодо якісної підготовки фахівців з вищою освітою.

Науково-методичний центр організації навчального процесу є організаційно-управлінським структурним підрозділом університету. Здійснює координацію, організацію та контроль навчально-методичної роботи факультетів та кафедр університету.

Мета діяльності центру:

– впровадження інноваційних методів організації навчального процесу;
– зміна освітньої діяльності університету відповідно до сучасних вимог та тенденцій розвитку академічної освіти у світі;
– реалізація академічної політики керівництва університету в напрямі розбудови вищої педагогічної освіти України.

Центр є структурним підрозділом ХНПУ імені Г.С. Сковороди, який підпорядкований ректору. Безпосереднє керівництво роботою науково-методичного центру організації навчального процесу здійснює проректор з навчальної роботи університету.

Організовує роботу науково-методичного центру організації навчального процесу директор.

Науково-методичному центру організації навчального процесу ХНПУ імені Г.С.Сковороди підпорядковані науково-методичні комісії факультетів.

Центр звітує про свою діяльність ректору університету, першому проректору та проректору з навчальної роботи та на засіданнях виконавчої ради.

Склад науково-методичного центру організації навчального процесу:

              

Ольховський Євгеній Олександрович

Закінчив з відзнакою Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (2003 р.).

Науковий ступінь - кандидат фізико-математичних наук (2008 р.).

Вчене звання - доцент (2013 р.).

Переможець першого обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" (2006 р.).

Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2008 р.). 

Є членом експертних комісій II (міського) етапу конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ» та II (міського) етапу конкурсу на кращий дистанційний курс, які проводяться Департаментом освіти Харківської міської ради.

Працював заступником декана фізико-математичного факультету з навчальної роботи (2012-2015 рр.).

  

Подчерняєва Наталія Дмитрівна

Закінчила Харківський державний педагогічний університет (1994 р.).

Лауреат районного конкурсу «Учитель року - 2004» (2003 р.).

Модератор Міжнародної науково-практичної конференції «Громадянська компетентність школярів та шляхи її формування» (Київ, 2010 р.).

Учасник міжнародних освітніх проектів: «Проблема емігрантів» (Санкт-Петербург, 2009 р.), «Вивчаємо Європу разом» (Закопане, 2012 р.), «Думати демократично: впровадження підходу, заснованого на правах людини, у зміст навчальних програм» (Київ, 2012 р), «Шкільні лідери – новатори» (Варшава, 2013 р).

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 р.).

Працювала заступником директора з навчально-виховної роботи Харківської спеціалізованої школи (2003 - 2014 рр.).