Науково-методичний центр організації навчального процесу

 

Науково-методичний центр організації навчального процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди створений у зв'язку з потребами належної організації навчального процесу в реаліях сьогодення. Світові інтеграційні процеси та розвиток сучасних технологій висувають нові вимоги щодо якісної підготовки фахівців з вищою освітою.

Мета діяльності центру:

- забезпечення дотримання державних стандартів вищої освіти;

- сприяння створенню належних методологічних, навчально-методичних, організаційних умов для організації навчального процесу на факультетах Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

- впровадження інноваційних методів організації навчального процесу; трансформації освітньої діяльності ХНПУ імені Г.С. Сковороди відповідно до сучасних вимог та тенденцій розвитку академічної освіти у світі;

- реалізації академічної політики керівництва ХНПУ імені Г.С. Сковороди в напрямі розбудови вищої педагогічної освіти України.

Науково-методичний центр організації навчального процесу є організаційно-управлінським структурним підрозділом університету. Здійснює координацію, організацію та контроль навчально-методичної роботи факультетів та кафедр університету.

Центр є структурним підрозділом ХНПУ імені Г.С. Сковороди, який підпорядкований ректору. Безпосереднє керівництво роботою науково-методичного центру організації навчального процесу здійснює проректор з навчальної роботи університету.

Організовує роботу науково-методичного центру організації навчального процесу завідувач.

Науково-методичному центру організації навчального процесу ХНПУ імені Г.С. Сковороди підпорядковані науково-методичні комісії факультетів 

Склад науково-методичного центру організації навчального процесу:

   

 Olkhovskiy

Ольховський Євгеній Олександрович

Кандидат фізико-математичних наук (2008), доцент (2009), заступник декана фізико-математичного факультету з навчальної роботи (2012-2015).

Закінчив з відзнакою Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (2003).

Переможець першого обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" (2006). Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2008).

Є членом експертних комісій II (міського) етапу конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ» та II (міського) етапу конкурсу на кращий дистанційний курс, які проводяться департаментом освіти Харківської міської ради.

 

  

Pereyaslova

 

 

 Дробязгіна Олена Олександрівна

 

Закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «українська мова та література, польська мова» (2010).

Навчалася в аспірантурі за спеціальністю: 10.02.01 – українська мова (2011-2014 рр.).

Учасник міжнародного освітнього проекту «Філологія ХХІ ст. та гендерна політика України» та ІІ Міжнародної конференції «Ukrainistyka: wczoraj, dzisiaj, jutro» (Познань, Польща).

 

 

 

  

 

 

 

   

Nikolaeva

 

 

Ніколаєва Саіда Сардарівна

 

У 2016 році отримувала стипендію обласної державної адміністрації.

У 2017 році отримувала стипендію  Президента України.