Науково-методичний центр організації навчального процесу ХНПУ імені Г.С. Сковороди

 Науково-методичний центр організації навчального процесу

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

створений у зв’язку з потребами належної організації навчального процесу в реаліях сьогодення. Світові інтеграційні процеси та розвиток сучасних технологій висувають нові вимоги щодо якісної підготовки фахівців з вищою освітою.

Науково-методичний центр організації навчального процесу є організаційно-управлінським структурним підрозділом університету. Здійснює координацію, організацію та контроль навчально-методичної роботи факультетів та кафедр університету.

Мета діяльності центру:

– впровадження інноваційних методів організації навчального процесу;
– зміна освітньої діяльності університету відповідно до сучасних вимог та тенденцій розвитку академічної освіти у світі;
– реалізація академічної політики керівництва університету в напрямі розбудови вищої педагогічної освіти України.

Центр є структурним підрозділом ХНПУ імені Г.С. Сковороди, який підпорядкований ректору. Безпосереднє керівництво роботою науково-методичного центру організації навчального процесу здійснює проректор з навчальної роботи університету.

Організовує роботу науково-методичного центру організації навчального процесу завідувач.

Науково-методичному центру організації навчального процесу ХНПУ імені Г.С.Сковороди підпорядковані науково-методичні комісії факультетів.

Центр звітує про свою діяльність ректору університету, першому проректору та проректору з навчальної роботи та на засіданнях виконавчої ради.

Склад науково-методичного центру організації навчального процесу:

              

Ольховський Євгеній Олександрович

Закінчив з відзнакою Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (2003 р.).

Науковий ступінь - кандидат фізико-математичних наук (2008 р.).

Вчене звання - доцент (2013 р.).

Переможець першого обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" (2006 р.).

Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2008 р.). 

Є членом експертних комісій II (міського) етапу конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ» та II (міського) етапу конкурсу на кращий дистанційний курс, які проводяться Департаментом освіти Харківської міської ради.

Працював заступником декана фізико-математичного факультету з навчальної роботи (2012-2015 рр.).

  

 
Переяслова Олена Олександрівна 

Закінчила з відзнакою Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (2005 р.).

Навчалася в аспірантурі за спеціальністю: 10.02.01 – українська мова (2007-2010 рр.).

Учасник міжнародного освітнього проекту «Філологія ХХІ ст. та гендерна політика України».

Учасник ІІ Міжнародної конференції «Ukrainistyka: wczoraj, dzisiaj, jutro» (Познань, Польща).

Працювала старшим лаборантом кафедри української мови.