Центр забезпечення якості освіти

Положення про центр забезпечення якості освіти

 Відео-гід по веб-сайту 

Центр забезпечення якості освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди створений у зв’язку з потребами належної організації освітнього процесу в університеті в реаліях сьогодення, що висувають нові вимоги щодо якості підготовки фахівців з вищою освітою, врахування світових інтеграційних процесів, впровадження сучасних технологій в освітній процес.

Центр забезпечення якості освіти створено з метою:

  • забезпечення дотримання державних стандартів вищої освіти;
  • сприяння створенню належних навчально-методичних, організаційних умов організації освітнього процесу на факультетах Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
  • впровадження інноваційних методів організації освітнього процесу;
  • трансформації освітньої діяльності ХНПУ імені Г.С. Сковороди відповідно до сучасних вимог та тенденцій розвитку академічної освіти у світі;
  • реалізації академічної політики менеджменту ХНПУ імені Г.С. Сковороди в напрямі розбудови вищої педагогічної освіти України.

Центр забезпечення якості освіти є організаційно-управлінським структурним підрозділом ХНПУ імені Г.С. Сковороди, який підпорядкований ректору. Безпосереднє керівництво роботою центру забезпечення якості освіти здійснює проректор з навчально – наукової роботи університету.

Організовує роботу центру забезпечення якості освіти - директор.

 Склад центру забезпечення якості освіти:

Радченя Ірина Вікторівна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних
дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті,
директор центру забезпечення якості освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди
ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА 
У 2008 р. закінчила природничий факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Біологія та хімія».
З 2015 по 2018 рр. навчалася в аспірантурі.
У 2020 р. здобула другу вищу освіту на факультеті початкового навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Початкова освіта».
У 2020 р. захистила кандидатську дисертацію «Формування життєвотворчого потенціалу в майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін».
У 2021 р. отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності «13.00.04 - теорія і методика професійної освіти».
 ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З 2007 по 2012 рр. працювала вчителем хімії в ХПЛ №4.
З 2012 р. – старший лаборант кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
З 2020 р. – старший лаборант кафедри теорії і методики викладання природничо- математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті ХНПУ імені
Г.С. Сковороди. З 2022 року – викладач, а з 2023 року – доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній
освіті ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
З грудня 2022 р. – директор центру забезпечення якості освіти.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
За час роботи в університеті викладала такі навчальні дисципліни: «Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою», «Основи природознавства із спецметодиками викладання в умовах спеціального та інклюзивного навчання», «Методика навчання предмету «Я досліджую світ»», «Підготовка вчителя до роботи з учнями з логопедичними проблемами на уроках природничого і математичного циклів».
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Наукові інтереси – використання новітніх методів та прийомів у підготовці майбутніх учителів початкових класів; формування життєвотворчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів. Автор більш 30 наукових праць.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
З 2022 р. – членкиня наукового товариства «Товариство В. Сухомлинського»
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
2021 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Інститут інформатизації освіти) за темою «Робота у СДО MOODLE (базовий рівень)».
2022 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації EdCamp-академія за темою «Використання методів артпедагогіки для розвитку освітнього простору НУШ».
2022 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації EdCamp-академія за темою «Підвищення рівня стресостійкості учнівства у воєнний та післявоєнний час».
2022 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації EdCamp-академія за темою «Психолого-педагогічна підтримка учнівства з особливими освітніми потребами у воєнний та післявоєнний час».
2022 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації EdCamp-академія за темою «Шляхи розвитку резилієнтності вчителя».
2022 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти за програмою «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти».
2023 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації ГО «ІППО» за темою «Іграшки з ВАУ – ефектом на логопедичному занятті». 
2023 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації ГО «ІППО» за темою «Формування навичок аналізу та підбору цікавих ігор та іграшок для логопедичної роботи».

Жмурко Олександр Олександрович
В.о. директора центру забезпечення якості освіти
ОСВІТА
У 2013 р. закінчив природничий факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Біологія» та здобув кваліфікацію біолога, викладача біології.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА
З 2012 – 2013 рік  – працював лаборантом на кафедрі зоології, звільнився за власним бажанням.
З 2013 року – був прийнятий на посаду  вчителя біології в Леб’язьку ЗОШ І – ІІІ ступенів Зачепилівського району Харківської області.
З 2015 – 2016 рік – працював в Відділі освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради на посаді Інженера електронно комунікаційних систем.
З 2015 – 2017 рік – працював сумісником в  Орчицькій школв І – ІІ ступенів Зачепилівського району Харківської області на посаді вчителя біології та хімії.
В 2018 році – пройшов  підвищення кваліфікації, отримав звання спеціаліст ІІ категорії в Леб’язькій філії КЗ "Зачепилівського ліцею" Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області.
З 2018 – 2020 рік – працював сумісником на посаді вчителя біології та інформатики в КЗ "Зачепилівський ліцей" Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області.
В 2023 році – пройшов  підвищення кваліфікації, отримав звання спеціаліст І категорії в Леб’язькій філії КЗ "Зачепилівського ліцею" Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області.
З 2013 – 2023 рік – працював на посаді вчителя біології в Леб’язькій філії КЗ "Зачепилівського ліцею" Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області (був звільнений у зв’язку зі вступом у ЗВО).
В 2023 році – був прийнятий на посаду методиста ІІ категорії в Центр забезпечення якості освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Ніколаєва Саіда Сардарівна
старший інспектор центру забезпечення якості освіти

2014-2018 рік – навчання у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, здобула перший (бакалаврський) рівень вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.
2018-2020 рік – навчання у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, здобула другий (магістерський) рівень вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.
ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА
З 2013 по 2014 рр. – працювала на посаді помічника вихователя Рокитненського навчально-виховного комплексу (була звільнена у зв’язку зі вступом у ЗВО);
З 06.02.2019 року – прийнята на посаду старшого інспектора центру ліцензування акредитації і контролю якості освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
18 вересня 2019 року була учасником заходу «Європейські освітні програми для України та можливості співпраці з представництвом ЄС» (сертифікат).
6 жовтня 2019 року успішно закінчила курс «Експерт з акредитації освітніх програм; онлайн тренінг» (сертифікат).
В 2019 році брала активну участь в акредитаціях освітніх програм. Була експертом Національного агентства із забезпечення якості освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.
За період 2019 – 2020 навчального року 6 разів була включена до групи експертної комісії зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.
23 вересня 2020 року була нагороджена Почесною грамотою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
18 жовтня 2020 року взяла участь у роботі секції «Дошкільна освіта – сучасні виклики медіапростору» (сертифікат).
24 вересня 2021 року завершила підготовку за програмою навчання кандидатів у регіональні експерти щодо оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS - 3).
30 вересня 2021 року приймала участь в онлайн курсі «Формування культури академічної доброчесності молодших школярів» (сертифікат).
21 грудня 2022 року пройшла сертифіковане підвищення кваліфікації Міністерства освіти і науки України, Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти за програмою «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти» (сертифікат).

Скічко Оксана Сергіївна 

Скічко Оксана Сергіївна
старший інспектор центру забезпечення якості освіти
ОСВІТА
У 2002 р. закінчила природничий факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю: Вчитель біології з правом викладання біології на англійській мові.
Рівень кваліфікації: Спеціаліст.
З 2006-2008 рр., без відриву від виробництва, аспірант кафедри зоології (заочна форма навчання) за спеціальністю: 06.03.01 Зоологія хребетних. Успішний захист кандидатського мінімуму.
ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА
З 2003-2012 рр. – старший лаборант кафедри зоології ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Забезпечувала обладнанням та матеріалами лабораторні та практичні заняття з таких дисциплін: «Екологія навколишнього середовища», «Екологія людини», «Охорона природи», «Основи наукових досліджень», «Зоологія хребетних».
Допомагала викладачам із складанням електронної версії курсів, зі створенням презентацій та документацій з даних дисциплін, підбирала необхідний матеріал. Була лаборантом під час виїзду студентів на польову практику в навчально-дослідний табір «Гайдари».
З 2012-2022 рр. – завідувач лабораторії кафедри зоології природничого факультету, ХНПУ імені Г.C. Сковороди. Виконувала обов’язки секретаря кафедри: організація засідань та ведення електронного документообігу.
З 2007-2016 рр. – коректор збірника наукових праць «Біологія та валеологія».
Безпосередньо, як завідувач лабораторією матеріально відповідальна за обладнання, наукову, навчальну та методичну літературу, інструмент, інвентар та матеріали, живий куточок та інсектарій; відповідальна за забезпечення та проведення лабораторних та практичних занять по кафедрі, написання наукових робіт здобувачів (допомога при підборі літератури та наукових матеріалів для проведення експерименту, створення презентацій).
З жовтня 2022 року та по теперішній час – старший інспектор центру забезпечення якості освіти.

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29

Телефон: (057) 700-20-21

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.