НОВИНИ

Вітаємо Природничий факультет з отриманням сертифікату про акредитацію освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Природничі науки».

Вітаємо Природничий факультет з отриманням акредитації освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Природничі науки». Висловлюємо слова щирої вдячності членам експертної групи та Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти за проведену акредитаційну експертизу, виважену тактовність, ефективну комунікацію і високий професіоналізм. 

Виступ на Виконавчій раді (Раді з якості) Коваль Ірини Григорівни, керівника центру Lalio з розвитку та вдосконалення мовлення-стейкхолера ОП «Логопедія». Разом впевнено крокуємо до вдосконалення!  

На нараді були присутні: в.о. ректора- Юрій Бойчук, проректор з навчально-наукової роботи – Наталія Якушко, проректор з навчально-виховної роботи - Світлана Бережна, директор центру ліцензування , акредитації і контролю якості освіти – Ірина Єсьман, начальник навчального відділу - Світлана Ворона, завідувач відділу аспірантури і докторантури – Ірина Разуменко, начальник відділу комп’ютерного адміністрування – Ганна Дідоренко та гаранти освітніх програм.

Під час наради обговорювались питання:

  • порядок підготовки звіту самоаналізу; 
  • аналіз аудитів PHD програм на відповідність критеріям забезпечення якості освіти;
  • формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
  • неформальна освіта;
  • міжнародна мобільність здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
  • відповідність тем наукових досліджень здобувачів напрямам досліджень наукових керівників;
  • обмін досвідом проходження акредитаційної експертизи освітніх програм 2019-2020 рр.

Шановні здобувачі вищої освіти, запрошуємо Вас пройти онлайн-анкетування http://smc.hnpu.edu.ua/yakist-osvity на сайті центру у розділі Якість освіти "Анкети". 
Зверніть увагу! Гугл-форми потрібно заповнювати у папках, які створено окремо для кожного факультету. 
Чекаємо на зворотний зв'язок і Вашу активність!

10.11.2020 року відбулася нарада для гарантів освітніх програм. У нараді взяли участь: проректор з навчально-наукової роботи – Наталія Якушко, директор центру ліцензування, акредитації і контролю якості освіти – Ірина Єсьман, начальник відділу менеджменту і моніторингу діяльності університету – Вікторія Плахтєєва, начальник відділу комп’ютерного адміністрування – Ганна Дідоренко.

Під час наради обговорювались питання щодо підготовки до акредитаційної експертизи освітніх програм вступу 2021 р.

 

 

З метою налагодження плідного взаємозв’язку між здобувачами вищої освіти та адміністрацією ХНПУ імені Г.С.Сковороди 29 жовтня 2020 року проректором з навчально-наукової роботи Н. Якушко, проректором з інноваційної діяльності та перспективного розвитку С. Зубом, директором центру ліцензування, акредитації і контролю якості освіти І. Єсьман та представниками студентського самоврядуванням була організована інформаційна онлайн-конференція «Дистанційне навчання» на платформі ZOOM.

На онлайн-конференції були розглянуті питання: особливості організації дистанційного навчання, моніторинг освітніх програм, удосконалення процедури обрання здобувачами дисциплін з циклу вільного вибору.

Під час карантину освітній процес та науково-педагогічна діяльність ХНПУ імені Г.С.Сковороди тривають, хоча й здійснюються в режимі віддаленого доступу. Адміністрація університету постійно перебуває у діалозі зі здобувачами вищої освіти та активно шукає нові шляхі підтримки зворотного зв’язку із ними.