Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів

 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2021/2024 навчальні роки 

 

 

Кафедра англійської мови

Кафедра всесвітньої історії

 Кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу

Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Кафедра історії України

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедра педагогіки

 Кафедра політології,соціології та культурології

Кафедра психології

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Кафедра філософії

Кафедра філософсько-психологічної антропології

Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського

 

 

Event-artтехнології у музичній освіті

(кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько–хорової підготовки вчителя)

Актуальні проблеми обраного виду спорту

(кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)

Англійська мова для дітлахів

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійська мова для рівнів А1 – В1

(кафедри англійської філології; практики англійського усного і писемного мовлення)

Англійська мова професійного спрямування

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійська мова та цифрові технології в освіті

(кафедра теорії і практики англійської мови; інформатики)

Анімація та моделювання в 3D

(кафедра образотворчого мистецтва)

Арт-терапія в роботі з дітьми

(кафедра образотворчого мистецтва, здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології)

Біорізноманіття та ландшафтний дизайн

(кафедри ботаніки; зоології;дизайну)

Діагностика функціонального стану людини

(кафедри анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології)

Дошкільна корекційна психопедагогіка та психологія дітей з інтелектуальними порушеннями

(кафедри здоров’я людини, реабілітології та спец. психології; образотворчого мистецтва)

Дистанційне та змішане навчання

(кафедра інформаційних технологій)

Економіка, управління та право

(кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Етнодизайн в українському декоративному мистецтві

(кафедра образотворчого мистетцва)

Здоров᾽язбереження та основи здорового способу життя

(кафедра здоров’я людини, реабілітології та спец. психології; образотворчого мистецтва)

Інструментально-виконавська підготовка вчителя музики

(кафедра музично-інструментальної підготовки вчителя)

Інформатика

(кафедра інформатики)

Історико-правові дисципліни та основи правознавства

(кафедри історії України, всесвітньої історії, суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Історико-правові та географічні аспекти

(кафедри географії і методики викладання географії, історії України, всесвітньої історії, суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Історичні аспекти цивілізаційного поступу людства

(кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії, кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти, кафедра географії і методики викладання географії)

Китайська мова для рівня А1-В1

(кафедра східних мов)

Логопедія

(кафедра спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Логопедія в дошкільних і загальноосвітніх закладах

(кафедра спеціальної педагогіки; здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Математика

(кафедра математики)

Музичне мистецтво

(кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Наука, технології, інженерія та математика (STEM-технології) в хімії

(кафедра хімії)

Німецька мова для рівнів А1 – В1

(кафедра німецької філології)

Образотворче мистецтво

(кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Організатор позашкільної та гурткової роботи

(кафедри початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Організація дозвілля засобами спорту й рекреації

(кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)

Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами

(кафедри початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра здоров'я людини, реабілітології і спеціальної психології, кафедра спеціальної педагогіки)

Підготовка дитини до школи

(кафедри початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Політологія

(кафедра політології, соціології і культурології)

Польська мова

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Правоосвітницька діяльість

(кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу, цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського, кримінально-правових дисциплін)

Практична психологія

(кафедра психології)

Практична психологія

(кафедра філософсько-психологічної антропології)

Прикладна психологія

(кафедра політології, соціології і культурології)

Публічно–правовий pdf; pdf; pdf; pdf; pdf; pdf; pdf; pdf.

(кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу, цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського,  кримінально-правових дисциплін)

Реабілітологія і спеціальна психологія

(кафедри здоров’я людини, реабілітології та спец. психології; образотворчого мистецтва)

Редагування і журналістика

(кафедра країнської літератури та журналістики імені проф. Л. Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Соціальна робота

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Соціологія

(кафедра політології, соціології і культурології)

Сучасні технології в дизайні

(кафедра дизайну)

Теорія і методика хореографічного навчання

(кафедра хореографії)

Українознавчий менеджмент

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Українська мова для допитливих

(кафедра української мови)

Фізика

(кафедра фізики)

Японська мова для рiвнiв А1-В1

(кафедра східних мов)