Гарантам освітніх програм

Місія Університету: формування педагога, освіченого, компетентного, висококваліфікованого фахівця, громадянина, патріота, інноватора, носія духовності і культури завдяки постійному вдосконаленню змісту освіти та сучасних технологій навчання і виховання.

Алгоритм розроблення освітньої програми

diagrama osv progr

Освітні програми

Knopka obgovorennya OP

Knopka OP 1 riven

Knopka OP 2 riven

Knopka OP 3 riven

Knopka OP Projekty