Місія університету – формування освіченого українця – громадянина, патріота, професіонала шляхом удосконалення змісту наукового супроводу якості педагогічної освіти і фундаментального оволодіння мистецтвом навчати і виховувати інших.

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (у новій редакції) (pdf-file)

Положення про освітню програму ХНПУ імені Г.С. Сковороди (у новій редакції)  (pdf-file)

Опис освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти (МОН України) (pdf-file)

Алгоритм розроблення освітньої програми

diagrama osv progr

Освітні програми

Knopka obgovorennya OP

Knopka OP 1 riven

Knopka OP 2 riven

Knopka OP 3 riven

Knopka OP Projekty