Гарантам освітніх програм

Місія Університету: формування освіченого українця – громадянина, патріота, професіонала, носія культури – шляхом удосконалення змісту науково-методичного супроводу якості педагогічної освіти і фундаментального оволодіння мистецтвом навчати й виховувати інших

Алгоритм розроблення освітньої програми

diagrama osv progr

Освітні програми

Knopka obgovorennya OP

Knopka OP 1 riven

Knopka OP 2 riven

Knopka OP 3 riven

Knopka OP Projekty