Гарантам освітніх програм

Місія університету – формування освіченого українця – громадянина, патріота, професіонала шляхом удосконалення змісту наукового супроводу якості педагогічної освіти і фундаментального оволодіння мистецтвом навчати і виховувати інших.

Алгоритм розроблення освітньої програми

diagrama osv progr

Освітні програми

Knopka obgovorennya OP

Knopka OP 1 riven

Knopka OP 2 riven

Knopka OP 3 riven

Knopka OP Projekty