Освітні програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти