Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів третього року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

 Адаптація та гармонізація кримінальнго законодавства України із кримінальним законодавством  ЄС 

Актуальні проблеми порівняльної педагогіки

Актуальні проблеми сучасного літературознавства

Гендерні аспекти у наукових дослідженнях 

Гуманізація управління в системі освіти

Державне управління та місцеве самоврядування 

Дидактика вальдорфської школи 

Екологія птахів

Ігрова компетентність 

Історіософія 

Історія російської літератури: основні етапи і тенденції розвитку

Історія російської літературної мови в аспекті сучасних філологічних підходів

Мас-медіа та політика: сучасні проблеми 

Математично-статистичні методи у  дослідженнях у фізичному вихованні і спорті

 Медико-біологічні методи дослідження у фізичному вихованні і спорті

Менеджмент професійної освіти

Методи аналізу біологічного різноманіття 

Методика організації наукової роботи

Міжнародні відносини та світовий політичний процесс

Міжнародні соціальні стандарти 

Моніторинг результативності виховання

Організаційна психологія 

Порівняльне кримінальне право 

Правове регулювання працевлаштування в Україні 

Прикладна ентомологія і екологія комах 

Проблеми кваліфікації злочинів проти власності

Проблеми кваліфікації злочинів проти життя та здоров'я 

Проблеми кваліфікації злочинів проти основ національної безпеки 

Проблеми правового регулювання організації та проходження публічної служби в Україні

Провідні напрями психотерапії

Професійно-педагогічна культура викладача

Психологія вищої школи

Психологія кризових ситуацій 

Рефлексія особистісно-професійного розвитку

Російська література в світі сучасних наукових уявлень

Символізм як загальнокультурний та ідейно-естетичний феномен

Синтаксис cучасної росiйської мови з огляду на рiзнi лiнгвiстичнi парадигми

Словотвiр та морфологiя cучасної росiйської мови з огляду на рiзнi лiнгвiстичнi парадигми

Соціальна філософія

Статистичні методи в педагогічних дослідженнях

Сучасна українська література

Сучасні парадигми порівняльної політології

Тенденції стилів і напрямів 2 пол. ХX -  поч. XXI ст.

Теорії особистості 

Трудові спори і порядок їх розгляду 

Фізичне виховання різних груп населення

Фізіологія м’язової діяльності 

Філософія освіти у полі культури 

Філософсько-психологічна антропологія 

Фітопатологія та фітоімунологія 

Функціональна лінгвістика

Актуальні проблеми порівняльної педагогіки

Актуальні проблеми сучасного літературознавства

Гендерні аспекти у наукових дослідженнях

Гуманізація управління в системі освіти

Державне управління та місцеве самоврядування

Дидактика вальдорфської школи

Екологія птахів

Історіософія 

Історія російської літератури: основні етапи і тенденції розвитку

Історія російської літературної мови в аспекті сучасних філологічних підходів

Історія української літератури: реінтерпретація

Мас-медіа та політика: сучасні проблеми

Математично-статистичні методи у  дослідженнях у фізичному вихованні і спорті 

Медико-біологічні методи дослідження у фізичному вихованні і спорті

Менеджмент професійної освіти 

Методи аналізу біологічного різноманіття

Методика організації наукової роботи

Міжнародні відносини та світовий політичний процес

Міжнародні соціальні стандарти 

Моніторинг результативності виховання

Організаційна психологія

Порівняльне кримінальне право

Правове регулювання працевлаштування в Україні

Прикладна ентомологія і екологія комах

Проблеми кваліфікації злочинів проти власності

Проблеми кваліфікації злочинів проти життя та здоров'я

Проблеми кваліфікації злочинів проти основ національної безпеки

Професійно-педагогічна культура викладача

Психологія вищої школи

Психологія кар`єрного  успіху

Психологія кризових ситуацій

Психологія сім’ї

Рефлексія особистісно-професійного розвитку

Російська література в світі сучасних наукових уявлень

Символізм як загальнокультурний та ідейно-естетичний феномен

Соціальна філософія

Статистичні методи в педагогічних дослідженнях

Стилі і напрями літературного процесу

Сучасні парадигми порівняльної політології

Теорія особистості

Трудові спори і порядок їх розгляду

Фізичне виховання різних груп населення

Фізіологія м’язової діяльності

Філософія освіти у полі культури

Філософсько-психологічна антропологія

Фітопатологія та фітоімунологія

Функціональна лінгвістика