Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти 

2020/2022 навчальний рік 

 

Волонтерські ініціативи та грантові програми

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки);

Глобальні проблеми сучасності

(кафедра Всесвітньої Історії);

Історико-культурні родзинки Слобожанщини

(кафедра Історії України);

Кримінально-правовий захист особистих та соціально-економічних прав людини

(кафедра кримінально-правових дисциплін);

 Культура міжнародного ділового спілкування

(кафедра англійської мови);

Медіація та комунікативний менеджмент

 (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку);

Політична іміджелогія

(кафедра політології,соціології та культурології);

Права людини та їх захист

(кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу);

Право соціального забезпечення населення України

(кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського);

Психологія лідерства

(кафедра філософсько-психологічної антропології);

Психологія ефективної комунікації

(кафедра психології);

Сучасні теорії глобалізації

(кафедра філософії);

Франдайзенгова діяльність в освіті

(кафедра педагогіки);

 

 

 

Актуальні питання біології

(кафедра зоології, ботаніки, анатомії);

Актуальні питання історичного розвитку України та світу

(кафедри: історії України, всесвітньої історії,  суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти);

Актуальні питання природничих наук

(кафедри: зоології, ботаніки, анатомії, фізики, хімії);

Актуальні питання хімії

(кафедра хімії);

Актуальні проблеми вивчення і навчання англійської мови

(кафедра англійської фонетики і граматики);

Актуальні проблеми психологічної науки і практики

(кафедра психології);

Англійська мова

(кафедри: української мови, українознавства і лінгводидактики,  української і зарубіжної літератури та журналістики імені Леоніда Ушкалова,  англійської філології,  практичної фонетики та граматики англійської мови);

Англійська мова для поглибленого вивчення

(кафедра теорії і практики англійської мови);

Англійська мова для роботи з дітлахами

(кафедра теорії і практики англійської мови);

Англійська мова: лінгвосоціокультурний аспект ( для рівня С1)

(кафедра англійської філології);

Англійське усне і писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення комунікативних умінь

(кафедра практики англійського усного і писемного мовлення);

Бізнес-англійська та фінанси

(кафедри: економічної теорії, фінансів і обліку; англійської мови);

Графічний дизайн та реклама

(кафедра дизайну);

Дизайн одягу

(кафедра дизайну);

Дизайн середовища

(кафедра дизайну);

Ділова англійська мова

(кафедра англійської мови);

Економіка, управління та право

(кафедра економічної теорії, фінансів і обліку);

Іврит. Просунутий рівень

(кафедра східних мов);

Іноземна мова

(кафедри: української мови, німецької філології, англійської філології, практичної фонетики та граматики англійської мови);

 Інноваційне підприємництво  та управління стартап проєктами

(пілотний проєкт " Підприємницький університет");

Інформатика в профільній школі

(кафедра інформатики);

Інформаційні технології в освітній діяльності

(кафедра інформатики);

Китайська мова. Початковий рівень

(кафедра східних мов);

Китайська мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов);

Логопедія

(кафедри: спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології);

Математика професійна

(кафедра математики);

Математика для гуманітаріїв

(кафедра математики);

Менеджмент дистанційного навчання

(кафедра інформаційних технологій);

Менеджмент дошкільної освіти

(кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін);

Музична педагогіка

(кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя, музично-інструментальної підготовки вчителя, вокальної культури та сценічної майстерності вчителя);

Музичне мистецтво

(кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін);

Німецька мова у професійному спрямуванні

(кафедра німецької філології);

Нові політологічні розвідки

(кафедра політології, соціології і культурології);

Образотворче мистецтво

(кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін);

Образотворчий практикум

(кафедра образотворчого мистецтва);

Образотворчий та декоративний практикум 

(кафедра образотворчого мистецтва);

Організатор позашкільної та гурткової роботи

(кафедри: початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті);

Організація інклюзивної та спеціальної освіти у початковій школі

(кафедри: початкової та професійної освіти, кафедра природничо-математичних дисциплін, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, кафедра cпеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти);

Освітній менеджмент

(кафедра наукових основ управління);

Основи забезпечення соціалізації особистості

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки);

Перська мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов);

Підготовка дитини до школи

(кафедри: початкової та професійної освіти,  природничо-математичних дисциплін,  теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі,  cпеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти);

Польська мова

(кафедри:українознавства і лінгводидактики,  української мови);

Правоосвітницька діяльність

(кафедри: цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О. І. Процевського, кримінально-правових дисциплін,кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу);

Правоохоронна діяльність

(кафедри: цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О. І. Процевського, кримінально-правових дисциплін,кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу);

Практична психологія

(кафедра філософсько-психологічної антропології);

Практичний курс іспанської мови

(кафедра романської філології);

Практичний курс італійської мови

(кафедра романської філології);

Практичний курс французької мови

(кафедра романської філології);

Прикладні аспекти організації соціальної роботи

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки);

Прикладні аспекти психології

(кафедра психології);

Реабілітологія та спеціальна психології

(кафедри: спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології);

Редагування і журналістика

(кафедри: українознавства і лінгводидактики, української і світової літератури);

Російська і англійська мови у сучасному вивченні та актуальні питання літературознавства

(кафедри: світової літератури, слов’янських мов, англійської філології, теорії і практики англійської мови);

Слов’янські мови (російська, польська) та нові тенденції в літературознавстві

(кафедри: світової літератури, слов’янських мов, англійської філології, теорії і практики англійської мови);

Соціально-політичні студії

(кафедра політології, соціології і культурології);

Спеціальна психологія

(кафедри: спеціальної педагогіки; здоров’я людини, реабілітології та спец. психології);

Сучасні методики початкової освіти

(кафедри: початкової та професійної освіти,  природничо-математичних дисциплін,  теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі);

Сучасні технології в обраному виді спорту

(кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор, теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури, гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств, циклічних видів спорту);

Сучасні технології в фізичному вихованні

(кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор, теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури, гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств, циклічних видів спорту);

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти

(кафедра хореографії);

Теоретичні та практичні засади функціонування сучасної правової системи

(кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти);

Теорія і практика музичного виконавства

(кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя, музично-інструментальної підготовки вчителя, вокальної культури та сценічної майстерності вчителя);

Теорія та методика екскурсійної справи

(кафедра географії і методики викладання географії);

Турецька мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов);

Українознавчий туризм

(кафедри: української мови, українознавства і лінгводидактики);

Управління якістю освітніх послуг

(кафедра наукових основ управління);

Фізика

(кафедра фізики);

Японська мова. Початковий рівень

(кафедра східних мов);

Японська мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов);