Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти 

2022/2024 навчальний рік 

 

Англійська мова повсякденної комунікації

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Візуальні образи історії України: живопис, скульптура, фотографія та кінематографія

(кафедра історії України)

Волонтерські ініціативи та грантові програми

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Ділова англійська мова

(кафедра англійської мови)

Індивідуальна траєкторія успіху: педагогічний дискурс

(кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Історико-культурні пам’ятки Слобожанщини

(кафедра історії України)

Конспірологія у ХІХ сторіччі: аналітичні та прикладні аспекти

(кафедра політології,соціології та культурології)

Культура міжнародного ділового спілкування

(кафедра англійської мови)

Медіакомунікації: соціально-політичний вимір

(кафедра політології,соціології та культурології)

Проєктний менеджмент у закладах освіти

(кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Психологія ефективної комунікації

(кафедра психології)

Психологія іміджу

(кафедра психологічної та педагогічної антропології)

Соціальні проєкти: створення і реалізація

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Сучасні теорії глобалізації

(кафедра філософії)

  

 

 

Актуальні питання біології

(кафедри: зоології, ботаніки, анатомії)

Актуальні питання вивчення та навчання математики

(кафедра математики)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу

(кафедри історії України, всесвітньої історії)

Актуальні питання природничих наук

(кафедри: зоології, ботаніки, анатомії, фізики, хімії)

Актуальні питання теорії та практики логопедії

(кафедри спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Актуальні питання хімії

(кафедра хімії)

Англійська мова для дітей

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійське усне і писемне мовлення: стратегії успішної комунікації та лінгвістичний аналіз 

(кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Арт-менеджмент у мистецькій освіті

(кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя)

Економіка, управління та право

(кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Екскурствознавство з основами організації туристичного бізнесу

(кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії)

Засоби цифрової освіти

(кафедра інформаційних технологій)

Інформатика в профільній школі

(кафедра інформатики)

Інформаційний дизайн

(кафедра дизайну)

Інформаційні та комунікаційні технології в дошкільній освіті

(кафедра інформаційних технологій)

Інформаційні технології в освітній діяльності

(кафедра інформатики)

Іспанська мова: практичний курс

(кафедра романської філології)

Китайська мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов)

Китайська мова. Початковий рівень

(кафедра східних мов)

Логопедія з поглибленим вивченням

(кафедри: спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Медіакомунікація

(кафедри: української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Менеджмент дошкільної освіти

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Музичне мистецтво

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Навчання англійської мови: практичні аспекти

(кафедра англійської філології, кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Німецька мова у професійному спрямуванні

(кафедра німецької філології)

Нові політологічні розвідки

(кафедра політології, соціології і культурології)

Образотворче мистецтво

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Організація дозвіллєвої діяльності та розвиток творчих здібностей

(кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Організація освітнього процесу в початковій школі: інноваційні методики і сучасні практики

(кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Освітній менеджмент

(кафедра наукових основ управління)

Педагогічна майстерність і професійний розвиток викладача

(кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Позашкільна освіта

(кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Польська мова (початковий рівень)

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Право (досліднецький рівень)

(кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського, державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу)

Практикум цифрового образотворчого мистецтва

(кафедра образотворчого мистецтва)

Практичний курс французької мови

(кафедра романської філології)

Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Прикладні аспекти психології

(кафедра психології)

Професійний розвиток вчителя

(кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Робота з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами

(кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Спеціальна психологія

(кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології)

Сучасна література і кіно. Англійська мова як “ключ” до спілкування

(кафедри: зарубіжної літератури та слов’янських мов імені професора Михайла Гетманця, теорії і практики англійської)

Лінгвістична експертиза

(кафедра української мови, кафедра зарубіжної літератури та слов’янських мов імені професора Михайла Гетьманця)

Сучасні психотехнології

(кафедра практичної та психологічної антропології)

Сучасні технології в обраному виді спорту

(кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; циклічних видів спорту; одноборств, фехтування та силових видів спорту)

Сучасні технології в фізичному вихованні

(кафедра теорії і методики фізичного виховання; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; циклічних видів спорту)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти

(кафедра хореографії)

Теоретичні та практичні засади функціонування сучасної правової системи

(кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Турецька мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов)

Удосконалення компетентності перекладача

(кафедра української мови, кафедра англійської філології, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Україна в структурі культурно- цивілізаційного простору Європи і світу

(кафедра історії України / кафедра всесвітньої історії / кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти/ кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії)

Українознавчий менеджмент

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Управління якістю освітніх послуг

(кафедра наукових основ управління)

Фізика

(кафедра фізики)

Японська мова.Початковий рівень

(кафедра східних мов)

 

 

 

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти 

2021/2022 навчальний рік 

 

 Кафедра англійської мови

Кафедра всесвітньої Історії

Кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу

  • Права людини та їх захист
  • Адміністративні правопорушення в сфері захисту прав споживачів.

Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Кафедра історії України

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Кафедра політології,соціології та культурології

Кафедра психології

Кафедра психологічної та педагогічної антропології

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Кафедра українознавства і лінгводидактики

Кафедра філософії

Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського

  • Правові особливості введення підприємницької діяльності
  • Правові особливості надання соціальної допомоги

 

 

 

 Актуальні питання біології

(кафедри зоології, ботаніки, анатомії)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу

(кафедри історії України, всесвітньої історії, суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Актуальні питання природничих наук

(кафедри зоології, ботаніки, анатомії, фізики, хімії)

Актуальні питання сучасної української лінгвістики

(кафедра української мови)

Актуальні питання хімії

(кафедра хімії)

Актуальні проблеми вивчення i навчання англійської мови

(кафедра англійської фонетики i граматики)

Актуальні проблеми психологічної науки і практики

(кафедра психології)

Англiйська мова: лiнгвосоцiокультурний аспект

(кафедра англiйської філології)

Англійська мова для поглибленого вивчення

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійська мова для роботи з дітьми

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійське усне i писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення

(кафедра практики англійського усного i писемного мовлення)

Арт-менеджмент та музична педагогіка

(кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько–хорової підготовки вчителя)

Графічний дизайн

(кафедра дизайну)

Дiлова англiйська мова

(кафедра англiйської мови)

Дизайн одягу

(кафедра дизайну)

Дизайн середовища

(кафедра дизайну)

Економіка, управління та право

(кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Іврит. Просунутий рівень

(кафедра східних мов)

Інструментальна-виконавська підготовка викладача фортепіано

(кафедра музично-іструментальної підготовки вчителя)

Інформатика в профільній школі

(кафедра інформатики)

Інформаційні технології в освітній діяльності

(кафедра інформатики)

Китайська мова. Початковий рiвень

(кафедра східних мов)

Китайська мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов)

Логопедія

(кафедри спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Логопедія з поглибленим вивченням

(кафедри спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Математика для гуманітаріїв

(кафедра математики)

Математика професійна

(кафедра математики)

Медіакомунікація

(кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Менеджмент дошкільної освіти

(кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Менеджмент дистанційного навчання

(кафедра інформаційних технологій)

Музичне мистецтво

(кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Нiмецька мова у професійному спрямуванні

(кафедра німецької філології)

Нові політологічні розвідки

(кафедра політології, соціології і культурології)

Образотворче мистецтво

(кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Образотворчий та декоративний практикум

(кафедра образотворчого мистецтва)

Організатор позашкільної та гурткової роботи

(кафедри початкової та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін, початковій школі)

Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами

(кафедри початкової та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, cпеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)

Освітній менеджмент

(кафедра наукових основ управління)

Педагогічна майстерність і професійний розвиток викладача

(кафедра освітології і інноваційної педагогіки)

Перська мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов)

Підготовка дитини до школи

(кафедри початкової та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)

Пізнавальна філологія

(кафедри української мови, української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Правоохоронна діяльність

(кафедри державно-правовихдисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу, цивільно-правовихдисциплін і трудового права іменіпрофесораО.І.Процевського, кримінально-правовихдисциплін)

Практична психологія

(кафедра психологічної та педагогічної антропології)

Практичний курс італійської мови

(кафедра романської філології)

Практичний курс іспанської мови

(кафедра романської філології)

Практичний курс французької мови

(кафедра романської філології)

Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Прикладні аспекти психології

(кафедра психології)

Польська мова (високий рівень)

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Польська мова для початківців

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Реабілітологія та спеціальна психологія

(кафедри спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Соціально-політичні студії

(кафедра політології, соціології і культурології)

Спеціальна психологія

(кафедри спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Сучаснi технологii в обраному видi спорту

(кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; циклічних видів спорту)

Сучаснi технологii в фізичному вихованні

(кафедри тeopiї i методики фiзичного виховання: гiмнастики. музично-ритмiчного виховання i фiтнесу; олiмпiйського i професiйного спорту. спортивних iгор та туризму: циклiчнихвидiв спорту)

Сучасні методики початкової освіти

(кафедри професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)

Сучасні тенденції в мові і літературі

(кафедри української мови, української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти

(кафедра хореографії)

Теоретичні та практичні засади функціонування сучасної правової системи

(кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Турецька мова. Просунутий рiвень

(кафедра східних мов)

Управління якістю освітніх послуг

(кафедра наукових основ управління)

Українська мова і література в закладах загальної освіти

(кафедри української мови, української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Українознавчий менеджмент

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Художній текст як культурний феномен

(кафедра зарубіжної літератури та слов’янських мов)

Фізика в освітній діяльності

(кафедра фізики і кіберфізичних систем)

Японська мова. Початковий рівень

(кафедра східних мов)

Японська мова. Просунутий рiвень

(кафедра східних мов)

 

 

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти 

2020/2022 навчальний рік 

 

Волонтерські ініціативи та грантові програми

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки);

Глобальні проблеми сучасності

(кафедра Всесвітньої Історії);

Історико-культурні родзинки Слобожанщини

(кафедра Історії України);

Кримінально-правовий захист особистих та соціально-економічних прав людини

(кафедра кримінально-правових дисциплін);

 Культура міжнародного ділового спілкування

(кафедра англійської мови);

Медіація та комунікативний менеджмент

 (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку);

Політична іміджелогія

(кафедра політології,соціології та культурології);

Права людини та їх захист

(кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу);

Право соціального захисту

(кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського);

Психологія лідерства

(кафедра філософсько-психологічної антропології);

Психологія ефективної комунікації

(кафедра психології);

Сучасні теорії глобалізації

(кафедра філософії);

Франдайзенгова діяльність в освіті

(кафедра педагогіки);

 

 

 

Актуальні питання біології

(кафедра зоології, ботаніки, анатомії);

Актуальні питання історичного розвитку України та світу

(кафедри: історії України, всесвітньої історії,  суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти);

Актуальні питання природничих наук

(кафедри: зоології, ботаніки, анатомії, фізики, хімії);

Актуальні питання хімії

(кафедра хімії);

Актуальні проблеми вивчення і навчання англійської мови

(кафедра англійської фонетики і граматики);

Актуальні проблеми психологічної науки і практики

(кафедра психології);

Англійська мова

(кафедри: української мови, українознавства і лінгводидактики,  української і зарубіжної літератури та журналістики імені Леоніда Ушкалова,  англійської філології,  практичної фонетики та граматики англійської мови);

Англійська мова для поглибленого вивчення

(кафедра теорії і практики англійської мови);

Англійська мова для роботи з дітлахами

(кафедра теорії і практики англійської мови);

Англійська мова: лінгвосоціокультурний аспект ( для рівня С1)

(кафедра англійської філології);

Англійське усне і писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення комунікативних умінь

(кафедра практики англійського усного і писемного мовлення);

Бізнес-англійська та фінанси

(кафедри: економічної теорії, фінансів і обліку; англійської мови);

Графічний дизайн

(кафедра дизайну);

Дизайн одягу

(кафедра дизайну);

Дизайн середовища

(кафедра дизайну);

Ділова англійська мова

(кафедра англійської мови);

Економіка, управління та право

(кафедра економічної теорії, фінансів і обліку);

Іврит. Просунутий рівень

(кафедра східних мов);

Іноземна мова

(кафедри: української мови, німецької філології, англійської філології, практичної фонетики та граматики англійської мови);

 Інноваційне підприємництво  та управління стартап проєктами

(пілотний проєкт " Підприємницький університет");

Інформатика в профільній школі

(кафедра інформатики);

Інформаційні технології в освітній діяльності

(кафедра інформатики);

Китайська мова. Початковий рівень

(кафедра східних мов);

Китайська мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов);

Логопедія

(кафедри: спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології);

Математика професійна

(кафедра математики);

Математика для гуманітаріїв

(кафедра математики);

Менеджмент дистанційного навчання

(кафедра інформаційних технологій);

Менеджмент дошкільної освіти

(кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін);

Музична педагогіка

(кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя, музично-інструментальної підготовки вчителя, вокальної культури та сценічної майстерності вчителя);

Музичне мистецтво

(кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін);

Німецька мова у професійному спрямуванні

(кафедра німецької філології);

Нові політологічні розвідки

(кафедра політології, соціології і культурології);

Образотворче мистецтво

(кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін);

Образотворчий практикум

(кафедра образотворчого мистецтва);

Образотворчий та декоративний практикум 

(кафедра образотворчого мистецтва);

Організатор позашкільної та гурткової роботи

(кафедри: початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті);

Організація інклюзивної та спеціальної освіти у початковій школі

(кафедри: початкової та професійної освіти, кафедра природничо-математичних дисциплін, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, кафедра cпеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти);

Освітній менеджмент

(кафедра наукових основ управління);

Основи забезпечення соціалізації особистості

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки);

Перська мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов);

Підготовка дитини до школи

(кафедри: початкової та професійної освіти,  природничо-математичних дисциплін,  теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі,  cпеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти);

Польська мова

(кафедри:українознавства і лінгводидактики,  української мови);

Правоосвітницька діяльність

(кафедри: цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О. І. Процевського, кримінально-правових дисциплін,кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу);

Правоохоронна діяльність

(кафедри: цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О. І. Процевського, кримінально-правових дисциплін,кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу);

Практична психологія

(кафедра філософсько-психологічної антропології);

Практичний курс іспанської мови

(кафедра романської філології);

Практичний курс італійської мови

(кафедра романської філології);

Практичний курс французької мови

(кафедра романської філології);

Прикладні аспекти організації соціальної роботи

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки);

Прикладні аспекти психології

(кафедра психології);

Реабілітологія та спеціальна психології

(кафедри: спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології);

Редагування і журналістика

(кафедри: українознавства і лінгводидактики, української і світової літератури);

Російська і англійська мови у сучасному вивченні та актуальні питання літературознавства

(кафедри: світової літератури, слов’янських мов, англійської філології, теорії і практики англійської мови);

Слов’янські мови (російська, польська) та нові тенденції в літературознавстві

(кафедри: світової літератури, слов’янських мов, англійської філології, теорії і практики англійської мови);

Соціально-політичні студії

(кафедра політології, соціології і культурології);

Спеціальна психологія

(кафедри: спеціальної педагогіки; здоров’я людини, реабілітології та спец. психології);

Сучасні методики початкової освіти

(кафедри: початкової та професійної освіти,  природничо-математичних дисциплін,  теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі);

Сучасні технології в обраному виді спорту

(кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор, теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури, гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств, циклічних видів спорту);

Сучасні технології в фізичному вихованні

(кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор, теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури, гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств, циклічних видів спорту);

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти

(кафедра хореографії);

Теоретичні та практичні засади функціонування сучасної правової системи

(кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти);

Теорія і практика музичного виконавства

(кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя, музично-інструментальної підготовки вчителя, вокальної культури та сценічної майстерності вчителя);

Теорія та методика екскурсійної справи

(кафедра географії і методики викладання географії);

Турецька мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов);

Українознавчий туризм

(кафедри: української мови, українознавства і лінгводидактики);

Управління якістю освітніх послуг

(кафедра наукових основ управління);

Фізика

(кафедра фізики);

Японська мова. Початковий рівень

(кафедра східних мов);

Японська мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов);