Блоки дисциплін вільного вибору студентів

1  курс другого (магістерського) рівня вищої освіти 

2018/2019 навчальний рік

 

- Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедри: історії України; всесвітньої історії)

- Актуальні питання сучасної філософської парадигми (кафедра філософії)

- Актуальні проблеми педагогіки (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи)

- Англійська мова для поглибленого вивчення (кафедра теорії і практики англійської мови)

- Англійська мова для роботи з дітлахами (кафедра теорії і практики англійської мови)

- Бізнес-англійська та фінанси (кафедрu: англійської мови; фінансів і обліку)

- Біологія (кафедри: зоології; ботаніки; анатомії)

- Візуальна реклама (кафедра образотворчого мистецтва)

- Графічний дизайн (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)

- Графічний дизайн та реклама (кафедра дизайну)

- Дизайн одягу (кафедра дизайну)

- Дизайн середовища (кафедра дизайну)

- Дослідження минулого в епоху мультидисциплінарності (кафедри: історії України; всесвітньої історії)

- Економічна теорія (кафедри: економічної теорії; фінансів і обліку)

- Засоби відновлення працездатності в спорті (кафедра олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор)

- Інновації в системі роботи закладів середньої і вищої освіти (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи)

- Іноземна мова (кафедри: української мови; теорії і практики англійської мови)

- Інформатика (кафедра інформатики)

- Лінгвометодичний аспект професійно-педагогічної діяльності (кафедрa англійської фонетики і граматики)

- Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)

- Майстер цифрових технологій (кафедра інформаційних технологій)

- Математика професійна (кафедра математики)

- Математика розширена (кафедра математики)

- Менеджмент та управління дошкільним навчальним закладом (кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

- Музична педагогіка (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки, вокальної культури та сценічної майстерності)

- Музичне мистецтво (кафедрa естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)

- Нові політологічні розвідки (кафедра політології, соціології і культурології)

- Образотворче мистецтво (кафедрa естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)

- Образотворчий практикум (кафедра образотворчого мистецтва)

- Оздоровлення та фізична підготовка засобами циклічних видів спорту (кафедра циклічних видів спорту)

- Основи проектування та оздоблення середовища (кафедри: образотворчого мистецтва; українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)

- Основи туризму і рекреації (кафедра олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор)

- Підготовка дитини до школи (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)

- Підготовка майбутніх вчителів до роботи в «Новій українській школі» (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі) філологічних дисциплін у початковій школі

- Польська мова (кафедри: українознавства і лінгводидактики; української мови)

- Право (кафедри: цивільно-правових дисциплін; господарського та трудового права; кримінально-правових дисциплін)

- Практична психологія (кафедрa філософсько-психологічної антропології)

- Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості (кафедра соціальної педагогіки)

- Прикладні аспекти психології (кафедра практичної психології)

- Природничі науки (кафедри: зоології; ботаніки; хімії; фізики; анатомії; спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)

- Психологічне консультування та професійні якості психолога (кафедра наукових основ управління і психології)

- Редагування і журналістика (кафедри: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури)

- Російська, англійська мови та актуальні питання літературознавства (кафедри: світової літератури; слов’янських мов; англійської філології; фонетики і граматики англійської мови)

- Слов’янські мови та нові тенденції в літературознавстві (кафедри: світової літератури; слов’янських мов; англійської філології; фонетики і граматики англійської мови)

- Соціально-політичні студії (кафедра політології, соціології і культурології)

- Спеціальна освіта (кафедра спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)

- Сучасні технології в фізичному вихованні та спорті (кафедри факультету фізичного виховання і спорту)

- Сучасні фітнес технології (кафедра гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств)

- Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)

- Теоретичні та практичні засади функціонування сучасної правової системи (кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

- Теорія і практика музичного виконавства (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки, вокальної культури та сценічної майстерності)

- Теорія та методика туристичної справи (кафедра географії)

- Теорія та методика хореографічного виконавства (кафедра хореографії)

- Удосконалення англомовної лінгвосоціокультурної компетентності (для рівня В2) (кафедрa англійської філології)

- Удосконалення англомовної лінгвосоціокультурної компетентності (для рівня С1) (кафедрa англійської філології)

- Удосконалення англомовної стратегічної компетентності (кафедрa практики англійського усного і писемного мовлення)

- Удосконалення іспаномовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедрa романської філології)

- Удосконалення італомовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедрa романської філології)

- Удосконалення китайськомовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедрa східних мов)

- Удосконалення лінгвосоціокультурної компетентності в івриті (кафедрa східних мов)

- Удосконалення німецькомовної лінгвометодичної компетентності (кафедрa німецької філології)

- Удосконалення перськомовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедрa східних мов)

- Удосконалення турецькомовної лінгвометодичної компетентності (кафедрa східних мов)

- Удосконалення франкомовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедрa романської філології)

- Удосконалення япономовної лінгвометодичної компетентності (кафедрa східних мов)

- Українознавство (кафедри: української мов; української і світової літератури)

- Фізика (кафедра фізики)

- Хімія (кафедра хімії)

- Художнє оздоблення одягу (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)