Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти 

2019/2020 навчальний рік

 

Актуальні питання біології (кафедри: зоології; ботаніки; анатомії).

Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедри:історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти).

Актуальні питання природничих наук (кафедри: зоології; ботаніки; анатомії).

Актуальні питання хімії (кафедра хімії).

Актуальні проблеми лінгводидактики і лінгвостилістики (кафедра англійської фонетики і граматики).

Англійська мова для поглибленого вивчення (кафедра теорії і практики англійської мови).

Англійська мова для роботи з дітлахами (кафедра теорії і практики англійської мови).

Бізнес-англійська та фінанси (кафедри: економічної теорії; фінансів і обліку; англійської філології).

Графічний дизайн та реклама (кафедра дизайну).

Дизайн одягу (кафедра дизайну).

Дизайн середовища (кафедра дизайну).

Економіка та економічна політика (кафедри: економічної теорії; фінансів і обліку; англійської філології).

Іноземна мова (кафедри: української мови; англійської філології; німецької філології; практичної фонетики і граматики німецької мови).

Інформатика (кафедра інформатики).

Китайська мова. Початковий рівень (кафедра східних мов).

Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти).

Логопедія у Новій українській школі (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі; cпеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти).

Математика професійна (кафедра математики).

Математика розширена (кафедра математики).

Менеджмент в освіті (кафедра наукових основ управління і психології).

Менеджмент дистанційного навчання (кафедра інформаційних технологій).

Менеджмент. Управління дошкільним навчальним закладом (кафедра початкової, дошкільної і професійної освіти).

Методика викладання природничих дисциплін в інтегрованому курсі «Природничі науки» (кафедри: зоології; хімії; фізики; географії).

Музична педагогіка (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки; вокальної культури та сценічної майстерності).

Музичне мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти).

Нові політологічні розвідки (кафедра політології, соціології і культурології).

Образотворче мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти).

Образотворчий практикум (кафедри: образотворчого мистецтва; українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки).

Освітній менеджмент (кафедра наукових основ управління і психології).

Підготовка дитини до школи (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі).

Польська мова (кафедри: українознавства і лінгводидактики; української мови).

Практична психологія (кафедра філософсько-психологічної антропології).

Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості (кафедра соціальної педагогіки).

Прикладні аспекти психології (кафедра практичної психології).

Реабілітологія та спеціальна психологія (кафедра спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти).

Редагування і журналістика (кафедри: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури).

Російська і англійська мови у сучасному вивченні та актуальні питання літературознавства (кафедри: світової літератури; слов’янських мов; теорії і практики англійської мови; англійської філології; фонетики і граматики англійської мови).

Слов’янські мови та нові тенденції в літературознавстві (кафедри: світової літератури; слов’янських мов; теорії і практики англійської мови; англійської філології; фонетики і граматики англійської мови).

Соціально-політичні студії (кафедра політології, соціології і культурології).

 Сучасні методики початкової освіти (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)

Сучасні технології в обраному виді спорту кафедри: гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; циклічних видів спорту; теорії і методики фізичного виховання і оздоровчої лікувальної фізичної культури).

Сучасні технології в фізичному вихованні (кафедри: гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; циклічних видів спорту; теорії і методики фізичного виховання і оздоровчої лікувальної фізичної культури).

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії).

Теоретичні та практичні засади функціонування сучасної правової системи (кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти).

Теорія і практика музичного виконавства (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки; вокальної культури та сценічної майстерності).

Теорія та методика екскурсійної справи (кафедра географії і методики викладання географії).

Удосконалення англомовної лінгвосоціокультурної компетентності (для рівня С1) (кафедра англійської філології).

Удосконалення англомовної стратегічної компетентності (кафедра практики англійського усного і писемного мовлення).

Удосконалення іспаномовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедра романської філології).

Удосконалення італомовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедра романської філології).

Удосконалення китайськомовної лінгвометодичної компетентності (для рівня В2) (кафедра східних мов).

Удосконалення лінгвометодичної компетентності з івриту (для рівня В2) (кафедра східних мов).

Удосконалення німецької лінгвометодичної компетентності (кафедра німецької філології).

Удосконалення перськомовної лінгвометодичної компетентності (для рівня В2) (кафедра східних мов).

Удосконалення турецькомовної лінгвометодичної компетентності (для рівня В2) (кафедра східних мов).

Удосконалення франкомовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедра романської філології).

Удосконалення япономовної лінгвометодичної компетентності (для рівня В2) (кафедра східних мов).

Українознавство (кафедри: української мови; української і світової літератури).

Фізика (кафедра фізики).

Формування англомовної лінгвометодичної компетентності (для рівня В1-В2) (кафедра англійської філології).

 Цивільно-правовий та державно-правовий цикли (кафедри: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права).

Японська мова. Початковий рівень (кафедра східних мов).