Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти 

2024/2025 навчальний рік 

 

Англійська повсякденної комунікації

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Візуальні образи історії України: живопис, скульптура, фотографія та кінематографія

(кафедра історії України)

Ділова англійська мова

(кафедра англійської філології)

Імерсивні технології та штучний інтелект в освіті

(кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті)

Індивідуальна траєкторія успіху: педагогічний дискус

(кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Конспірологія у ХХІ сторіччі: аналітичні та прикладні аспекти

(кафедра політології, соціології і культурології)

Культура міжнародного ділового спілкування

(кафедра англійської філології)

Медіаосвіта в цифровому світі

(кафедра інформатики)

Проєктний менеджмент у закладах освіти

(кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Психологія іміджу

(кафедра психологічної та педагогічної антропології)

Українознавчий менеджмент

(кафедра українознавства і лінгводидактики імені професора О.Г. Муромцевої)

Українство як етноментальний феномен

(кафедра теорії і методики викладання суспільно-правових дисциплін)

Цифрова безпека для освітян

(кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті)

Штучний інтелект для молодого науковця

(кафедра освітології та інноваційної педагогіки; технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті)

 

 

 

 Адміністративний менеджмент

(кафедра наукових основ управління)

Академічне спілкування і презентація власних наукових досліджень філологічного профілю

(кафедра зарубіжної літератури та слов’янських мов імені професора Михайла Гетманця; теорії і практики англійської мови)

Актуальні китайськомовні філологічні студії

(кафедра східних мов)

Актуальні напрями соціальної роботи

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Актуальні питання біології

(кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я.Р. Синельникова; ботаніки; зоології)

Актуальні питання вивчення та навчання математики

(кафедра математики)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу

(кафедра історії України; всесвітньої історії; теорії і методики викладання суспільно-праволвихї дисциплін)

Актуальні питання сучасної юриспруденції

(кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського; державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу)

Актуальні проблеми психологічної науки і практики

(кафедра психології)

Англійська мова: інтенсивний розмовний курс

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійське усне і писемне мовлення: стратегії успішної комунікації та лінгвістичний аналіз

(кафедра загального мовознавства і романо-германської філології; практики англійського усного і писемного мовлення)

Арт-менеджмент у мистецькій освіті

(кафедра музичного мистецтва)

Вибрані питання фізики і хімії

(кафедра фізики і хімії)

Інтерім-менеджмент

(кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Інформатика в профільній школі

(кафедра інформатики)

Інформаційний дизайн

(кафедра дизайну)

Інформаційні технології в освітній діяльності

(кафедра інформатики)

Іспанська мова: практичний курс

(кафедра загального мовознавства і романо-германської філології)

Логопедія: актуальні питання теорії та практики

(кафедра спеціальної педагогіки)

Медіакомунікація

(кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова; українознавства і лінгводидактики)

Менеджмент дистанційного навчання

(кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті)

Менеджмент дошкільної освіти

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Мистецька освіта вихователя

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Навчання англійської мови: практичні аспекти

(кафедра англійської філології; загального мовознавства і романо-германської філології;  практики англійського усного і писемного мовлення)

Нові політологічні розвідки

(кафедра політології, соціології і культурології)

Організація освітнього процесу в початковій школі: інноваційні методики і сучасні практики

(кафедра початкової і професійної освіти; теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті; теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті)

Педагогічна майстерність і професійний розвиток викладача

(кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Польська мова (високий рівень володіння)

(кафедра українознавства і лінгводидактики імені професора О.Г. Муромцевої)

Польська для початківців

(кафедра українознавства і лінгводидактики імені професора О.Г. Муромцевої)

Практикум цифрового образотворчого мистецтва

(кафедра образотворчого мистецтва)

Практичний курс французької мови

(кафедра загального мовознавства і романо-германської філології)

Практичні аспекти природничих наук

(кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я.Р. Синельникова;  ботаніки; зоології)

Прикладні аспекти психології

(кафедра психології)

Прикладна лінгвістика

(кафедра української мови імені професора Л.А. Лисиченко)

Професійний розвиток вчителя початкової школи

(кафедра початкової і професійної освіти; теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Робота з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами

(кафедра початкової і професійної освіти; теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті; теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Спеціальна психологія

(кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології; спеціальної педагогіки)

Сучасні психотехнології

(кафедра психологічної та педагогічної антропології)

Сучасні технології у фізичному вихованні

(кафедра теорії, методики і практики фізичного виховання; спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу; олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму)

Сучасні технології у фізичному вихованні та підготовці молоді до захисту України

(кафедра теорії, методики і практики фізичного виховання; спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу; олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму)

Теоретико-методичні засади тренерської та викладацької діяльності у фізичній культурі і спорті

(кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу; теорії, методики і практики фізичного виховання)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти

(кафедра хореографії)

Удосконалення компетентності перекладача

(кафедра української мови; англійської філології; практики англійського усного і писемного мовлення)

Управлінські технології в освіті

(кафедра наукових основ управління)

 

 

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти 

2023/2024 навчальний рік 

 

 Англійська повсякденної комунікації

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Візуальні образи історії України: живопис, скульптура, фотографія та кінематографія

(кафедра історії України)

Глобальні проблеми сучасного розвитку

(кафедра історії України; всесвітньої історії;  теорії і методики викладання суспільно-правових дисциплін)

Ділова англійська мова

(кафедра англійської філології)

Індивідуальна траєкторія успіху: педагогічний дискурс

Проєктний менеджмент у закладах освіти

(кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Конспірологія у ХХІ сторіччі: аналітичні та прикладні аспекти

(кафедра політології, соціології і культурології)

Культура міжнародного ділового спілкування

(кафедра англійської філології)

Медіаосвіта в цифровому світі

(кафедра інформатики)

Українознавство

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Українство як етноментальний феномен

(кафедра теорії і методики викладання суспільно-правових дисциплін)

Цифрова безпека для освітян

(кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті)

 

 

 

 Адміністративний менеджмент

(кафедра наукових основ управління)

Академічний складник сучасних філологічних досліджень

(кафедра зарубіжної літератури та слов’янських мов імені професора Михайла Гетманця; теорії і практики англійської мови)

Актуальні питання біології

(кафедра зоології, ботаніки, анатомії і фізіології людини імені д.м.н., проф. Я.Р. Синельникова)

Актуальні питання вивчення та навчання математики

(кафедра математики)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу

(кафедра історії України; всесвітньої історії)

Актуальні питання природничо-математичної освіти

(кафедра математики; фізики та хімії)

Актуальні китайськомовні філологічні студії

(кафедра східних мов)

Актуальні проблеми психологічної науки і практики

(кафедра психології)

Англійська мова для роботи з дітьми

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійське усне і писемне мовлення: стратегії успішної комунікації та лінгвістичний аналіз

(кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Арт-менеджмент у мистецькій освіті

(кафедра музичного мистецтва)

Інтерім-менеджмент

(кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Інформаційний дизайн

(кафедра дизайну)

Інформаційні технології в освітній діяльності

(кафедра інформатики)

Іспанська мова: практичний курс

(кафедра німецької і романської філології)

Китайська мова. Початковий рівень

(кафедра східних мов)

Китайська мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов)

Лінгвістична експертиза

(кафедра української мови імені професора Л.А. Лисиченко; зарубіжної літератури та слов’янських мов імені професора Михайла Гетьманця)

Логопедія: актуальні питання теорії та практики

(кафедра спеціальної педагогіки)

Медіакомунікація

(кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова; українознавства і лінгводидактики)

Менеджмент дистанційного навчання

(кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті)

Менеджмент дошкільної освіти

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Мистецька освіта вихователя

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Навчання англійської мови: практичні аспекти

(кафедри англійської філології; англійської фонетики і граматики; практики англійського усного і писемного мовлення)

Німецька мова у професійному спрямуванні

(кафедра німецької і романської філології)

Нові політологічні розвідки

(кафедра політології, соціології і культурології)

Організація освітнього процесу в початковій школі: інноваційні методики і сучасні практики

(кафедра початкової і професійної освіти; теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті; теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті)

Педагогічна майстерність і професійний розвиток викладача

(кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Польська мова (високий рівень володіння)

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Польська мова (початковий рівень)

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Право. Базовий рівень

(кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського; державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу)

Право. Професійний рівень

(кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського; державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу)

Практикум цифрового образотворчого мистецтва

(кафедра образотворчого мистецтва)

Практичний курс французької мови

(кафедра німецької і романської філології)

Практичні аспекти природничих наук

(кафедри зоології; ботаніки; анатомії і фізіології людини імені д.м.н., проф. Я.Р. Синельникова; фізики і хімії)

Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Прикладні аспекти психології

(кафедра психології)

Професійний розвиток вчителя початкової школи

(кафедри початкової і професійної освіти; теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті; теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті)

Робота з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами

(кафедри початкової і професійної освіти; теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті; теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті)

Спеціальна психологія

(кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології)

Сучасні психотехнології

(кафедра психологічної та педагогічної антропології)

Сучасні технології в обраному виді спорту

(кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу)

Сучасні технології в фізичному вихованні

(кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання; спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу; олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму)

Сучасні технології у фізичному вихованні та підготовці молоді до захисту України

(кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання; спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу; олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти

(кафедра хореографії)

Турецька мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов)

Удосконалення компетентності перекладача

(кафедри української мови; англійської філології; практики англійського усного і писемного мовлення)

Українознавчий менеджмент

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Управління якістю освітніх послуг

(кафедра наукових основ управління)

Цифровізація в освіті

(кафедри інформатики; освітології та інноваційної педагогіки)

Японська мова. Початковий рівень

(кафедра східних мов)

 

 

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти 

2022/2023 навчальний рік 

 

Англійська мова повсякденної комунікації

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Візуальні образи історії України: живопис, скульптура, фотографія та кінематографія

(кафедра історії України)

Волонтерські ініціативи та грантові програми

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Ділова англійська мова

(кафедра англійської мови)

Індивідуальна траєкторія успіху: педагогічний дискурс

(кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Історико-культурні пам’ятки Слобожанщини

(кафедра історії України)

Конспірологія у ХІХ сторіччі: аналітичні та прикладні аспекти

(кафедра політології,соціології та культурології)

Культура міжнародного ділового спілкування

(кафедра англійської мови)

Медіакомунікації: соціально-політичний вимір

(кафедра політології,соціології та культурології)

Проєктний менеджмент у закладах освіти

(кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Психологія ефективної комунікації

(кафедра психології)

Психологія іміджу

(кафедра психологічної та педагогічної антропології)

Соціальні проєкти: створення і реалізація

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Сучасні теорії глобалізації

(кафедра філософії)

  

 

 

Актуальні питання біології

(кафедри: зоології, ботаніки, анатомії)

Актуальні питання вивчення та навчання математики

(кафедра математики)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу

(кафедри історії України, всесвітньої історії)

Актуальні питання природничих наук

(кафедри: зоології, ботаніки, анатомії, фізики, хімії)

Актуальні питання теорії та практики логопедії

(кафедри спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Актуальні питання хімії

(кафедра хімії)

Англійська мова для дітей

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійське усне і писемне мовлення: стратегії успішної комунікації та лінгвістичний аналіз 

(кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Арт-менеджмент у мистецькій освіті

(кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя)

Економіка, управління та право

(кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Екскурствознавство з основами організації туристичного бізнесу

(кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії)

Засоби цифрової освіти

(кафедра інформаційних технологій)

Інформатика в профільній школі

(кафедра інформатики)

Інформаційний дизайн

(кафедра дизайну)

Інформаційні та комунікаційні технології в дошкільній освіті

(кафедра інформаційних технологій)

Інформаційні технології в освітній діяльності

(кафедра інформатики)

Іспанська мова: практичний курс

(кафедра романської філології)

Китайська мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов)

Китайська мова. Початковий рівень

(кафедра східних мов)

Логопедія з поглибленим вивченням

(кафедри: спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Медіакомунікація

(кафедри: української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Менеджмент дошкільної освіти

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Музичне мистецтво

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Навчання англійської мови: практичні аспекти

(кафедра англійської філології, кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Німецька мова у професійному спрямуванні

(кафедра німецької філології)

Нові політологічні розвідки

(кафедра політології, соціології і культурології)

Образотворче мистецтво

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Організація дозвіллєвої діяльності та розвиток творчих здібностей

(кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Організація освітнього процесу в початковій школі: інноваційні методики і сучасні практики

(кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Освітній менеджмент

(кафедра наукових основ управління)

Педагогічна майстерність і професійний розвиток викладача

(кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Позашкільна освіта

(кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Польська мова (початковий рівень)

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Право (досліднецький рівень)

(кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського, державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу)

Практикум цифрового образотворчого мистецтва

(кафедра образотворчого мистецтва)

Практичний курс французької мови

(кафедра романської філології)

Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Прикладні аспекти психології

(кафедра психології)

Професійний розвиток вчителя

(кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Робота з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами

(кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Спеціальна психологія

(кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології)

Сучасна література і кіно. Англійська мова як “ключ” до спілкування

(кафедри: зарубіжної літератури та слов’янських мов імені професора Михайла Гетманця, теорії і практики англійської)

Лінгвістична експертиза

(кафедра української мови, кафедра зарубіжної літератури та слов’янських мов імені професора Михайла Гетьманця)

Сучасні психотехнології

(кафедра практичної та психологічної антропології)

Сучасні технології в обраному виді спорту

(кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; циклічних видів спорту; одноборств, фехтування та силових видів спорту)

Сучасні технології в фізичному вихованні

(кафедра теорії і методики фізичного виховання; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; циклічних видів спорту)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти

(кафедра хореографії)

Теоретичні та практичні засади функціонування сучасної правової системи

(кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Турецька мова. Просунутий рівень

(кафедра східних мов)

Удосконалення компетентності перекладача

(кафедра української мови, кафедра англійської філології, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Україна в структурі культурно- цивілізаційного простору Європи і світу

(кафедра історії України / кафедра всесвітньої історії / кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти/ кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії)

Українознавчий менеджмент

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Управління якістю освітніх послуг

(кафедра наукових основ управління)

Фізика

(кафедра фізики)

Японська мова.Початковий рівень

(кафедра східних мов)