Блоки дисциплін вільного вибору студентів

2  курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2019/2022 навчальні роки

 

– Актуальні проблеми обраного виду спорту (кафедри: одноборств, фехтування і силових видів спорту; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; циклічних видів спорту).

– Англійська мова для рівнів А1 – В1 (кафедри: практики англійського усного і писемного мовлення; англійської філології; англійської фонетики і граматики).

– Англійська мова для роботи у закладах дошкільної освіти (кафедра теорії і практики англійської мови).

– Англійська мова професійного спрямування (кафедра теорії і практики англійської мови).

– Англійська та російська мови у теоретичному та комунікативному аспектах (кафедри: світової літератури; слов’янських мов; англійської філології; фонетики і граматики англійської мови).

– Біологія, екологія та здоров’я людини (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти).

– Біологія, екологія та лабораторна діагностика (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; хімії).

– Графічна реклама (кафедри: образотворчого мистецтва; українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки).

– Дизайн інтер’єра (кафедра дизайну).

– Дизайн реклами (кафедра дизайну).

– Економіка та фінанси (кафедри: економічної теорії; фінансів і обліку; англійської філології).

– Етнодизайн (кафедри: образотворчого мистецтва; українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки).

– Іврит для рівнів А1 – В1 (кафедра східних мов).

– Індивідуальне підприємництво в освіті: практичний курс професіоналізації тьютора (кафедри: економічної теорії; фінансів і обліку; англійської філології).

– Іноземна мова (кафедри: української мови; теорії і практики англійської мови).

– Інформатика (кафедра інформатики).

 Іспанська мова для рівнів А1 – В1 (кафедра романської філології).

– Історико-правові дисципліни та основи правознавства (кафедри: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти).

– Історичні аспекти цивілізаційного поступу людства (кафедри: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти).

– Історія/зв’язки з громадськістю (кафедри: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти).

– Італійська мова для рівнів А1 – В1(кафедра романської філології).

– Китайська мова для рівнів А1 – В1 (кафедра східних мов).

– Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти).

 Логопедія в дошкільних і загальноосвітніх закладах (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти).

– Логопедія у початковій школі (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі; спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти).

– Математика (кафедра математики).

– Менеджер електронного навчання (кафедра інформаційних технологій).

– Моделювання та художнє оздоблення одягу (кафедра дизайну).

– Музичне мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти).

– Народний спів (кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя).

– Німецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедра німецької філології).

– Образотворче мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти).

– Організація дозвілля засобами спорту й рекреації в закладах освіти (кафедри: одноборств, фехтування і силових видів спорту; теорії і методики фізичного виховання і оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; циклічних видів спорту).

– Перська мова для рівнів А1 – В1 (кафедра східних мов).

– Підготовка дитини до школи (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі; теорії та практики англійської мови).

– Політологія (кафедра політології, соціології і культурології).

– Польська мова (кафедри: українознавства і лінгводидактики; української мови).

– Практична психологія (кафедра філософсько-психологічної антропології).

– Психологія (кафедра практичної психології).

– Реабілітологія і спеціальна психологія (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти).

– Редагування і журналістика (кафедри: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури).

– Режисура музично-виховних шкільних заходів (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності).

– Світова художня культура (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності).

– Слов’янська та російська мови у теоретичному та комунікативному аспектах (кафедри: світової літератури; слов’янських мов; англійської філології; фонетики і граматики англійської мови).

– Соціальна робота (кафедра соціальної педагогіки).

– Соціологія (кафедра політології, соціології і культурології).

– Теоретико-методологічні та практичні аспекти вивчення географічних дисциплін (кафедра географії і методики викладання географії).

– Теорія і методика хореографічного навчання (кафедра хореографії).

– Турецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедра східних мов).

 Українознавство (кафедри: української мови; української і світової літератури).

– Фізика (кафедра фізики).

– Французька мова для рівнів А1 – В1 (кафедра романської філології).

– Хімія, екологія та інформатика (кафедри: хімії; зоології; інформатики).

– Японська мова для рівнів А1 – В1 (кафедра східних мов).

– Цивільно-правовий та державно-правовий цикли (кафедри: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права).