Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів

 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2022/2025 навчальні роки

 

 

 Кафедра англійської мови

Кафедра всесвітньої історії

Кафедра державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу

Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

 Кафедра історії України

 Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

 Кафедра політології, соціології і культурології

 Кафедра психології

Кафедра психологічної і педагогічної антропології

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті

 Кафедра теорії і практики англійської мови

 Кафедра українознавства і лінгводидактики

 Кафедра українознавства і лінгводидактики

Кафедра української лiтератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова

 Кафедра філософії

 Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського

 

 

 Event-art технології у музичній освіті 

(кафедра теорії і методики мистецької освіти)

Актуальні проблеми обраного виду спорту

(кафедри: олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; одноборств, фехтування та силових видів спорту; циклічних видів спорту)

Англійська мова для повсякденної комунікації

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійська мова професійного спрямування

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійська мова для рівнів А1 – В1

афедри: практики англійського усного і писемного мовлення; англійської граматики і фонетики; англійської філології)

Анімація та моделювання в 3D

(кафедра образотворчого мистецтва)

Географія сталого розвитку

(кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії)

Діагностика функціонального стану людини

(кафедри: анатомії та фізіології людини імені д.мед.н., проф. Я.Р. Синельникова; ботаніки; зоології)

Дистанційне та змішане навчання

афедра інформаційних технологій)

Економіка креативних індустрій

(кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Економіка, підприємництво та організація туристичної діяльності

(кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії)

Економіка, управляння та право

(кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Здоров'язбереження та основи здорового способу життя

(кафедра здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Інтеграція освіти та мистецтва

(кафедра музично-інструментальної підготовки вчителя)

Інформатика

(кафедра інформатики)

Історичні аспекти цивілізаційного поступу людства

(кафедри: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Історично-правові дисципліни

(кафедри: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Китайська мова для рівнів А1 – В1

(кафедра східних мов)

Кримінально-правовий

(кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права І.Процевського, державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу)

Логопедія (базовий рівень)

афедра спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Логопедія (поглиблений рівень)

афедра спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Математика

(кафедра математики)

Музичне мистецтво

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Наука, технології, інженерія та математика (STEM-технології) в хімії

(кафедра хімії)

Німецька мова для рівнів А1 – В1

(кафедра німецької філології)

Образотворче мистецтво

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Організація дозвіллєвої діяльності та розвиток творчих здібностей дітей

(кафедри: початкової та професійної освіти; теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Органiзацiя дозвiлля засобами спорту й рекреацiї в закладах освiти

(кафедри теорії і методики фізичного виховання теорії і методики фізичного виховання;  олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; одноборств, фехтування та силових видів спорту; циклічних видів спорту)

Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами

(кафедри: початкової та професійної освіти; теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Підготовка дитини до школи

(кафедри: початкової та професійної освіти; теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Політологія

(кафедра політології, соціології і культурології)

Польська мова

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Практична біологія

(кафедри: ботаніки; зоології)

Практична психологія

(кафедра психології)

Прикладна психологія

(кафедра психології)

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами

(кафедри: здоровя людини, реабілітології та спец. психології; образотворчого мистецтва)

Публічно-правовий

(кафедри: цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського; державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу)

Редагування та журналістика

(кафедри: української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова; українознавства і лінгводидактики)

Соціальна робота

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Сучасні психотехнології

(кафедра психологічної і педагогічної антропології)

Сучасні творчі практики

(кафедра зарубіжної літератури та слов’янських мов)

Сучасні технології в дизайні

(кафедра дизайну)

Східнослов’янські мови (російська, українська) як іноземні

(кафедри: зарубіжної літератури та слов’янських мов; українознавства і лінгводидактики; української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова)

Творчі практики: психологія успіху філолога

(кафедри: зарубіжної літератури та слов’янських мов; теорії і практики англійської мови; ІПКППМО ХНПУ імені Г.С.Сковороди)

Теорія і методика хореографічного навчання

(кафедра хореографії)

Турецька мова для рівнів А1 – В1

(кафедра східних мов)

Українознавчий менеджмент

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Українська мова: історія, сучасність, дослідження

(кафедра української мови)

Фізика

(кафедра фізики)

Французька мова для рівнів А1 – В1

(кафедра романської філології)

Цифрові технології та англійська мова

(кафедри: теорії і практики англійської мови; інформатики)

Японська мова для рівнів А1 – В1

(кафедра східних мов)

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів

 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2021/2024 навчальні роки 

 

 

Кафедра англійської мови

Кафедра всесвітньої історії

 Кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу

Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Кафедра історії України

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедра педагогіки

 Кафедра політології,соціології та культурології

Кафедра психології

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Кафедра філософії

Кафедра філософсько-психологічної антропології

Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського

 

 

Event-artтехнології у музичній освіті

(кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько–хорової підготовки вчителя)

Актуальні проблеми обраного виду спорту

(кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)

Англійська мова для дітлахів

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійська мова для рівнів А1 – В1

(кафедри англійської філології; практики англійського усного і писемного мовлення)

Англійська мова професійного спрямування

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійська мова та цифрові технології в освіті

(кафедра теорії і практики англійської мови; інформатики)

Анімація та моделювання в 3D

(кафедра образотворчого мистецтва)

Арт-терапія в роботі з дітьми

(кафедра образотворчого мистецтва, здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології)

Біорізноманіття та ландшафтний дизайн

(кафедри ботаніки; зоології;дизайну)

Діагностика функціонального стану людини

(кафедри анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології)

Дошкільна корекційна психопедагогіка та психологія дітей з інтелектуальними порушеннями

(кафедри здоров’я людини, реабілітології та спец. психології; образотворчого мистецтва)

Дистанційне та змішане навчання

(кафедра інформаційних технологій)

Економіка, управління та право

(кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Етнодизайн в українському декоративному мистецтві

(кафедра образотворчого мистетцва)

Здоров᾽язбереження та основи здорового способу життя

(кафедра здоров’я людини, реабілітології та спец. психології; образотворчого мистецтва)

Інструментально-виконавська підготовка вчителя музики

(кафедра музично-інструментальної підготовки вчителя)

Інформатика

(кафедра інформатики)

Історико-правові дисципліни та основи правознавства

(кафедри історії України, всесвітньої історії, суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Історико-правові та географічні аспекти

(кафедри географії і методики викладання географії, історії України, всесвітньої історії, суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Історичні аспекти цивілізаційного поступу людства

(кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії, кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти, кафедра географії і методики викладання географії)

Китайська мова для рівня А1-В1

(кафедра східних мов)

Логопедія

(кафедра спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Логопедія в дошкільних і загальноосвітніх закладах

(кафедра спеціальної педагогіки; здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Математика

(кафедра математики)

Музичне мистецтво

(кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Наука, технології, інженерія та математика (STEM-технології) в хімії

(кафедра хімії)

Німецька мова для рівнів А1 – В1

(кафедра німецької філології)

Образотворче мистецтво

(кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Організатор позашкільної та гурткової роботи

(кафедри початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Організація дозвілля засобами спорту й рекреації

(кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)

Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами

(кафедри початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра здоров'я людини, реабілітології і спеціальної психології, кафедра спеціальної педагогіки)

Підготовка дитини до школи

(кафедри початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Політологія

(кафедра політології, соціології і культурології)

Польська мова

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Правоосвітницька діяльість

(кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу, цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського, кримінально-правових дисциплін)

Практична психологія

(кафедра психології)

Практична психологія

(кафедра філософсько-психологічної антропології)

Прикладна психологія

(кафедра політології, соціології і культурології)

Публічно–правовий pdf; pdf; pdf; pdf; pdf; pdf; pdf; pdf.

(кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу, цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського,  кримінально-правових дисциплін)

Реабілітологія і спеціальна психологія

(кафедри здоров’я людини, реабілітології та спец. психології; образотворчого мистецтва)

Редагування і журналістика

(кафедра країнської літератури та журналістики імені проф. Л. Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Соціальна робота

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Соціологія

(кафедра політології, соціології і культурології)

Сучасні технології в дизайні

(кафедра дизайну)

Теорія і методика хореографічного навчання

(кафедра хореографії)

Українознавчий менеджмент

(кафедра українознавства і лінгводидактики)

Українська мова для допитливих

(кафедра української мови)

Фізика

(кафедра фізики)

Японська мова для рiвнiв А1-В1

(кафедра східних мов)

 

 

Термін навчання 2 роки 10 місяців

Event-art технології у музичній освіті

(кафедра теорії методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя)

Англійська мова для рівнів А1 – В1

(кафедра англійської філології, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Анімація та моделювання в 3D

(кафедра образотворчого мистецтва)

Інструментально-виконавська підготовка вчителя

(кафедра музично-інструментальної підготовки вчителя)

 Музичне мистецтво

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Образотворче мистецтво

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Підготовка дитини до школи 

(кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Практична психологія

(кафедра психологічної та педагогічної антропології)

Сучасні технології в дизані

(кафедра дизайну)

Теорія і методика хореографічного навчання

(кафедра хореографії)