Блоки дисциплін вільного вибору студентів

2  курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2018/2021 навчальні роки

 

- Актуальні проблеми обраного виду спорту (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту) гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)

- Англійська мова для рівнів А1 – В1 (кафедри: практики англійського усного і писемного мовлення; англійської філології; англійської фонетики і граматики)

- Англійська мова для роботи у закладах середньої освіти (кафедра теорії і практики англійської мови)

- Англійська мова професійного спрямування (кафедра теорії і практики англійської мови)

- Англійська, російська мови, література (кафедрu: англійської фонетики та граматики; англійської філології; слов’янських мов; світової літератури)

- Арт-технології (кафедра образотворчого мистецтва)

- Біологія, хімія, екологія та здоров’я людини (кафедрu: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; хімії; спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)

- Господарська діяльність та її правове забезпечення (кафедрu: економічної теорії; фінансів і обліку)

- Графічний дизайн та реклама (кафедрa дизайну)

- Графічний дизайн та реклама (кафедрu: образотворчого мистецтва; українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)

- Дизайн аксесуарів (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)

- Дизайн одягу (кафедрa дизайну)

- Дизайн середовища (кафедрa дизайну)

- Дизайн середовища (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)

- Експерт дистанційного навчання (кафедрa інформаційних технологій)

- Іврит для рівнів А1 – В1 (кафедрa східних мов)

- Іноземна мова (кафедрu: української мови; теорії і праткики англійської мови)

- Інформатика (кафедра інформатики)

- Іспанська мова для рівнів А1 – В1 (кафедрa романської філології)

- Історико-правові дисципліни та основи правознавства (кафедрu: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

- Італійська мова для рівнів А1 – В1 (кафедрa романської філології)

- Китайська мова для рівнів А1 – В1 (кафедрa східних мов)

- Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)

- Математика (кафедра математики)

- Музичне мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)

- Народний спів (кафедрa теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя)

- Німецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедрa німецької філології)

- Облік і аудит (кафедрu: економічної теорії; фінансів і обліку)

- Образотворче мистецтво (кафедрa естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)

- Організація дозвілля засобами спорту й рекреації (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики,музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)

- Основи художньої творчості (кафедра образотворчого мистецтва)

- Перська мова для рівнів А1 – В1 (кафедрa східних мов)

- Підготовка дитини до школи (кафедрu: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)

- Підготовка майбутніх учителів до роботи в «Новій українській школі» (кафедрu: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)

- Політологія (кафедрa політології, соціології і культурології)

- Польська мова (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української мови)

- Право (кафедрu: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права)

- Практична педагогіка (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи)

- Практична психологія (кафедрa філософсько-психологічної антропології)

- Психологія (кафедрa практичної психології)

- Редагування і журналістика (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури)

- Режисура музично-виховних шкільних заходів (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хоровоїпідготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності

- Світова художня культура (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності)

- Слов’янська мова, російська мова, література (кафедрu: англійської фонетики та граматики; англійської філології; слов’янських мов; світової літератури)

- Соціальна робота (кафедрa соціальної педагогіки)

- Соціологія (кафедрa політології, соціології і культурології)

- Спеціальна педагогіка (кафедрa спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)

- Творча педагогіка (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи)

- Теоретико-методологічні та практичні аспекти вивчення географічних дисциплін (кафедрu: географії; історії України; всесвітньої історії)

- Теорія і методика хореографічного навчання (кафедрa хореографії)

- Турецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедрa східних мов)

- Українознавство (кафедрu: української мови; української і світової літератури)

- Фізика (кафедра фізики)

- Французька мова для рівнів А1 – В1 (кафедрa романської філології)

- Хімія, екологія та інформатика (кафедрu: хімії; зоології; інформатики)

- Японська мова для рівнів А1 – В1 (кафедрa східних мов)