Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів 

першого року навчання  третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

 

Аналіз змісту і структури тексту

Дизайн науково-педагогічного мислення: практикум

Дистанційна освіта

Друга іноземна мова (англійська)

Друга іноземна мова (китайська)

Друга іноземна мова (німецька)

Друга іноземна мова (французька)

Загальна ентомологія та систематика комах

Загальна орнітологія та систематика птахів

Інформаційні системи та технології в науково-дослідній роботі

Історична термінологія

Історіографія гендерних досліджень

Історія філософії

Класична українська література

Мас-медіа та політика: сучасні проблеми

Менеджмент вищої освіти

Методи аналізу біологічного різноманіття

Морфеміка, словотвір і морфологія російської мови

Мотивний аналіз літературного твору

Науковий СтендАП (Sciens Slam): практикум

Науково-педагогічна комунікація

Організаційна психологія

Основи здорового способу життя

Основні засади психолінгвістики

Педагогічна інноватика

Педагогічна майстерність викладача вищої школи

Педагогічна реабілітація школярів з обмеженими можливостями здоров’я засобами інклюзивного навчання

Політичні конфлікти та ризики у глобальному світі

Прикладна лінгвістика та напрями її досліджень

Проблеми теорії трудового права

Психологія розвитку особистості

Психологія суб’єктів педагогічного процесу

Символізм як загальнокультурний та ідейно-естетичний феномен російської літератури Срібної доби

Сучасні педагогічні технології в освіті

Українське літературне бароко

Фізичне виховання різних груп населення

Фізіологія м’язової діяльності

Фонетика та лексика сучасної російської мови з огляду на різні лінгвістичні парадигми