Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів першого року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Абетка електронного навчання

Актуальні питання компаративістських досліджень

Англійська для виступів і презентацій

Біологія стовбурових клітин

Генеза права соціального забезпечення, тенденції його подальшого розвитку

Глобальні проблеми сучасності

Громадські організації в сучасному політичному процесі

Діджиталізація освітнього простору

Загальна орнітологія та систематика птахів

Історична біографістика

Історична термінологія

Історія українського мовознавства

Колегіальне самоврядування в університетах Європи та України

Майстерка з написання наукових праць

Мас-медіа та політика: сучасні проблеми

Методи аналізу біологічного різноманіття

Міждисциплінарний підхід у гуманітарних дослідженнях

Міжнародна та регіональна безпека в умовах сучасного світового порядку

Організаційна психологія

Основи лінгвосеміотики

Особливості використання та наукового застосування кримінально-правового понятійного апарату

Парадигма оподаткування в контексті суспільного розвитку

Педагогічна інноватика

Педагогічна культура викладача

Політичні конфлікти та ризики у глобальному світі

Польська мова для спілкування

Пошук і обробка наукової літератури в базах Scopus, Web of Science, Pubmed

Психологія кризових ситуацій та безпеки

Психологія розвитку особистості

Психологія студентського віку

Психологія суб’єктів педагогічного процесу

Регіоналізм у сучасних міжнародних відносинах: концептуальні моделі та практика

Світоглядні, методологічні та соціокультурні основи наукових досліджень

Свобода волі у трудовому праві: проблеми реалізації

Системи місцевого самоврядування в сучасних державах

Сучасна адміністративно-правова доктрина, тенденції розвитку адміністративного права

Сучасна кримінально-правова доктрина, тенденції розвитку науки кримінального права

Сучасна трудоправова доктрина, тенденції розвитку науки трудового права

Сучасні педагогічні технології в освіті

Сучасні технології зміцнення здоров’я та інтегрального розвитку людей різних вікових та соціальних груп

Сучасні тренди національно-патріотичного виховання у ЗВО

Теорія видів і жанрів літератури

Теорія і практика аналізу художнього твору

Українська філософія

Українське літературне бароко

Цифрові сервіси в наукових дослідженнях

Ціннісні орієнтири сучасної вищої школи

Англійська для виступів і презентацій

Аргументація у філологічних науках

Біологія стовбурових клітин

Генеза права соціального забезпечення, тенденції його подальшого розвитку

Громадські організації в сучасному політичному процесі

Дистанційна освіта

Загальна орнітологія та систематика птахів

Історична біографістика

Історична термінологія

Історія українського мовознавства

Концептуальні засади професійної освіти в мультикультурному освітньому середовищі

Лінгвістичний аналіз дискурсу

Майстерка з написання наукових праць

Мас-медіа та політика: сучасні проблеми

Методи аналізу біологічного різноманіття

Міжнародна та регіональна безпека в умовах сучасного світового порядку

Міждисциплінарний підхід в гуманітарних дослідженнях

Міфопоетика і мотивний аналіз літературного твору

Науково-дослідницька культура як соціокультурний і особистісний феномен

Організаційна психологія

Основи лінгвосеміотики

Особливості використання та наукового застосування кримінально-правового понятійного апарату правового понятійного апарату

Парадигма оподаткування в контексті суспільного розвитку

Педагогічна інноватика

Політичні конфлікти та ризики у глобальному світі

Пошук і обробка наукової літератури в базах Scopus, Web of Science, PubMed

Психологія кризових ситуацій та безпеки

Психологія розвитку особистості

Психологія студентського віку

Психологія суб’єктів педагогічного процесу

Регіоналізм у сучасних міжнародних відносинах: концептуальні моделі та практика

Світоглядні, методологічні та соціокультурні основи наукових досліджень

Свобода волі у трудовому праві: проблеми реалізації

Системи місцевого самоврядування в сучасних державах

Сучасна адміністративно-правова доктрина, тенденції розвитку адміністративного права

Сучасна кримінально-правова доктрина, тенденції розвитку науки кримінального права

Сучасна трудоправова доктрина, тенденції розвитку науки трудового права

Сучасні педагогічні технології в освіті

Сучасні технології зміцнення здоров’я та інтегрального розвитку людей різних вікових та соціальних груп

Сучасні тренди національно-патріотичного виховання у ЗВО

Теорія видів і жанрів літератури

Теорія і практика аналізу художнього твору

Українська філософія

Українське літературне бароко

Філософія науки

Цифрові сервіси в наукових дослідженнях

Ціннісні орієнтири сучасної вищої школи

Актуальні проблеми сучасної філософії культури 

Антикризовий менеджмент в освіті

Аргументація у філологічних науках

Біологія стовбурових клітин

Біомеханічні, медико-біологічні основи оздоровчої фізичної культури і масового спорту 

Генеза права соціального забезпечення, тенденції його подальшого розвитку 

Громадські організації в сучасному політичному процесі 

Дизайн науково-педагогічного мислення: практикум

Дистанційна освіта

Друга іноземна мова (англійська)

Друга іноземна мова (китайська)

Друга іноземна мова (німецька)

Друга іноземна мова (французька)

Екофілософія. Біофілософія.

Загальна орнітологія та систематика птахів

Інформаційні системи та технології в науково-дослідній роботі

Історична термінологія  

Історія українського мовознавства

Концептуальні засади професійної освіти в мультикультурному освітньому середовищі

Лінгвістичний аналіз дискурсу

Майстерка з написання наукових праць

Мас-медіа та політика: сучасні проблеми

Методи аналізу біологічного різноманіття

Міжнародна та регіональна безпека в умовах сучасного світового порядку

Міждисциплінарний підхід в історичних дослідженнях

Міфопоетика і мотивний аналіз літературного твору 

Морфеміка, словотвір і морфологія російської мови з огляду на різні наукові парадигми 

Науково-педагогічна комунікація

Організаційна психологія 

Основи здорового способу життя

Основні засади психолінгвістики

Особливості використання та наукового застосування кримінально-правового понятійного апарату

Педагогічна інноватика 

Педагогічна культура викладача

Політичні еліти в історії

Політичні конфлікти та ризики у глобальному світі 

Проблеми використання правових форм і методів державного управління

Психологія кризових ситуацій та безпеки

Психологія розвитку особистості

Психологія студентського віку 

Психологія суб`єктів педагогічного процесу

Світоглядні, методологічні та соціокультурні основи наукових досліджень

Системи місцевого самоврядування в сучасних державах

Сучасна кримінально-правова доктрина, тенденції розвитку науки кримінального права

Сучасна трудоправова доктрина, тенденції розвитку науки трудового права

Сучасні педагогічні технології в освіті

Теорія видів і жанрів літератури

Теорія і практика аналізу художнього твору 

Українське літературне бароко 

Феноменологія релігії

Фізичне виховання різних груп населення

Цифрові сервіси в наукових дослідженнях

Ціннісні орієнтири сучасної вищої школи