Notice: Undefined index: option in E:\Inetpub\www_smc\components\com_content\views\category\view.html.php on line 210

Notice: Undefined index: option in E:\Inetpub\www_smc\components\com_content\views\category\view.html.php on line 214

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

денна форма навчання

2023/2026 навчальні роки

  

 

 Кафедра англійської філології

Кафедра історії України

Кафедра психологічної та педагогічної антропології

Кафедра політології, соціології і культурології

Кафедра суспільно – економічних дисциплін і географії

Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Кафедра теорії і практики англійської мови

Кафедра українознавства і лінгводидактики

Кафедра філософії

 

 Event-art технології в музичній освіті

(кафедра музичного мистецтва)

STEM технології в освіті

(кафедра інформатики, кафедра фізики і хімії)

Актуальні проблеми обраного виду спорту

(кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу)

Англійська мова для повсякденної комунікації

(кафедра теорії і практики англійської мови)

Актуальні питання математики

(кафедра математики)

Іншомовна комунікація в початковій школі

(кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті, теорії і практики англійської мови)

Історичні аспекти цивілізаційного поступу людства

(кафедри історії України, всесвітньої історії, теорії і методики викладання суспільно-правових дисциплін)

Логопедія (базовий рівень)

(кафедра спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Логопедія (поглиблений рівень)

(кафедра спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Образотворче мистецтво

(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Організація дозвілля засобами спорту й рекреації в закладах освіти

(кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання; спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу; олімпійського і професійного спорту,спортивних ігор та туризму)

Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами

(кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Основи концептуального та візуального мистецтва

(кафедра образотворчого мистецтва)

Підготовка дитини до школи

(кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Політологія

(кафедра політології, соціології і культурології)

Право. Професійний рівень

(кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу)

Практична біологія

(кафедра анатомії і фізіології людини імені професора Я.Р. Синельникова, кафедра ботаніки, кафедра зоології)

Практична психологія

(кафедра психології)

Редагування та журналістика

(кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова, кафедра українознавства і лінгводидактики)

Соціальна робота

(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Сучасні технології в дизайні

(кафедра дизайну)

Теорія і методика хореографічного навчання

(кафедра хореографії)

 Оцінювання якості освітнього процесу здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти (за освітніми програмами)

Оцінювання якості освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за освітніми програмами)

 Оцінювання якості освітнього процесу здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти (за освітніми програмами)