Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

Knopka pershyi kurs

 

Knopka drugyi kurs

 

Knopka tretii kurs