Аналіз ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти за 1 семестр 2021/2022 навчального року

 Презентація аналізу ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти за 1 семестр 2021/2022 навчального року

Проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти проводиться згідно з положенням «Про проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів», яке розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди» у новій редакції.

Ректорський контроль є важливою складовою Системи внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу університету та якості підготовки здобувачів вищої освіти.

Метою ректорського контролю є отримання об'єктивної інформації щодо стану залишкових знань та компетентностей здобувачів вищої освіти з дисциплін, передбачених освітніми програмами першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Формою ректорського контролю є проведення ректорських контрольних робіт (письмових або у формі комп’ютерного тестування).

Мета проведення ректорської контрольної роботи – виявлення залишкового рівня знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни (або окремого змістовного модуля) з подальшим аналізом якості навчання.

Завдання та ректорські контрольні роботи здобувачів вищої освіти зберігаються на кафедрах протягом 1 року, а звіти протягом 3 років.

Ректорські контрольні заміри знань здобувачів вищої освіти у першому семестрі 2021-2022 н.р. відповідно до «Розпоряджання щодо проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти» № 40 від 26 жовтня 2021 р. проводились у період з 8 по 12 листопада  2021 року для здобувачів вищої освіти всіх курсів першого (бакалаврського) і 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти у дистанційній формі.

На підставі узагальнених результатів, поданих факультетами, було проведено комплексний аналіз ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти по університету, який виявив наступне:

Найвищий показник абсолютної успішності за 1 семестр має Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти – 100,00%.

Найнижчий показник абсолютної успішності за 1 семестр має факультет Психології та соціології – 78,55%.

Найвищий показник якісної успішності за 1 семестр має факультет Іноземної філології – 70,35%.

Найнижчий показник якісної успішності за 1 семестр має факультет Психології та соціології – 49,64%.

Був проведений порівняльний аналіз абсолютної та якісної успішності здобувачів вищої освіти по курсах, який дав змогу зробити наступні висновки. Серед факультетів університету найвищі показники абсолютної та якісної успішності за 1 семестр мають факультети:

І рік навчання: абсолютна успішність: найвищій – Юридичний факультет (100%); найнижчий – Історичний факультет (78,87%);

якісна успішність: найвищій – факультет Природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти  (94,83%); найнижчий – Юридичний  (50,00%);

ІІ рік навчання: абсолютна успішність: найвищій – факультет Дошкільної освіти (96,81%); найнижчий – факультет Психології та соціології (75,00%); якісна успішність: найвищій – факультет Дошкільної освіти (93,62%); найнижчий – факультет  Психології та соціології  (46,53%);

ІІІ рік навчання: абсолютна успішність: найвищий показник має Історичний факультет (90,38%); найнижчий – факультет Природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти (76,51%); 
якісна успішність: найвищій – Фізико-математичний факультет (75,00%); найнижчий – факультет  Фізичного виховання і спорту(40,58%);

ІV рік навчання: абсолютна успішність: найвищий – факультет дошкільної освіти (93,75%) та; найнижчий – факультет Психології та соціології (72,62%);

якісна успішність: найвищій показник – факультет  Іноземної філології (66,67%); найнижчий – Дошкільної освіти (40,28%).

Результати здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

І рік навчання: абсолютна успішність: з найвищим показником була одразу на кількох факультетах – Історичний, Мистецтв, Початкового навчання, Фізичного виховання і спорту, Юридичний і Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти (100,00%) та; найнижчий – Український мовно-літературний факультет імені Г. Квітки-Основ’яненка (88,10%);
якісна успішність: найвищий показник – у факультета Початкового навчання (87,50%); найнижчий – Фізичного виховання і спорту (56,25%).

Серед факультетів, найбільший відсоток здобувачів вищої освіти має факультет Початкового навчання –3,61%.

Найвищий відсоток відсутності здобувачів на ректорському контрольному замірі знань показав Історичний факультет  (19,64 %).

Найнижчий відсоток відсутності здобувачів на ректорському контрольному замірі знань показав Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти (0,00%).

Презентація аналізу ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти за 2 семестр 2020/2021 навчального року

 

Проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти проводиться згідно «Положення про проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів», яке розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди» (у новій редакції).

Ректорський контроль є важливою складовою Системи внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу університету та якості підготовки здобувачів вищої освіти.

Метою ректорського контролю є отримання об'єктивної інформації щодо стану залишкових знань та компетентностей здобувачів вищої освіти з дисциплін, передбачених освітніми програмами першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Формою ректорського контролю є проведення ректорських контрольних робіт (письмових або у формі комп’ютерного тестування).

Мета проведення ректорської контрольної роботи – виявлення залишкового рівня знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни (або окремого змістовного модуля) з подальшим аналізом якості навчання.

У зв’язку із вимогами до акредитації освітніх програм питання здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти набуває сьогодні особливого значення, оскільки експерти з акредитації безпосередньо перебуваючи у закладі вищої освіти не проводять контрольні заміри знань здобувачів, а орієнтуються на результати внутрішніх аудитів закладу вищої освіти.

Завдання та ректорські контрольні роботи здобувачів вищої освіти зберігаються на кафедрах протягом 1 року, а звіти протягом 3 років.

Ректорські контрольні заміри знань здобувачів вищої освіти у другому семестрі 2020-2021н.р. відповідно до «Розпоряджання щодо проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти» №3 від 04 березня 2021 року, Наказу № 55-од від 09.03.2021 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів" проводились у період з 15 березня по 19 березня 2021 року iз застосуванням технологiй дистанцiйного навчання вiдповiдно до затвердженого розкладу для здобувачів всіх років навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та першого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти.

На підставі узагальнених результатів, поданих факультетами та Інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти, було проведено комплексний аналіз ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти по університету, який виявив наступне:

Найвищий показник абсолютної успішності за 2 семестр Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти – 100%.

Найнижчий показник абсолютної успішності за 2 семестр має факультет фізичного виховання і спорту – 77,21%.

Найвищий показник якісної успішності за 2 семестр має Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти – 95,45%.

Найнижчий показник якісної успішності за 2 семестр має факультет фізичного виховання і спорту – 46,43%.

Був проведений порівняльний аналіз абсолютної та якісної успішності здобувачів вищої освіти за роками навчання, який дав змогу зробити наступні висновки. Серед факультетів університету найвищі показники абсолютної та якісної успішності за 2 семестр мають факультети:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • 1 рік навчання: абсолютна успішність: найвищій – юридичний (97,22%); найнижчий – фізичного виховання і спорту(86,43%);
  якісна успішність: найвищій – юридичний (90,28%); найнижчий – історичний (50,99%);
 • 2 рік навчання: абсолютна успішність: найвищій – початкового навчання (95,68%); найнижчий – фізичного виховання і спорту (68,38%); 
  якісна успішність
  : найвищій – фізико-математичний (70,37%); найнижчий – фізичного виховання і спорту (34,56%);
 • 3 рік навчання: абсолютна успішність: найвищій – дошкільної освіти (96,88%); найнижчий – історичний (65,13%); 
  якісна успішність
  : найвищій – український мовно-літературний імені Г.Ф.Квітки-Основ’яненка (62,33%); найнижчий – фізичного виховання і спорту(43,42%);
 • 4 рік навчання: абсолютна успішність: найвищій – фізико-математичний (94,85%) та; найнижчий – фізичного виховання і спорту (71,43%); 
  якісна успішність
  : найвищій – мистецтв (77,39%); найнижчий – фізичного виховання і спорту (40,18%).

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • 1 рік навчання: абсолютна успішність: найвищій – дошкільної освіти, юридичний, Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти (100%); найнижчий – психології і соціології (73,81%); 
  якісна успішність
  : найвищій – Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти (95,45%); найнижчий – фізичного виховання і спорту (43,75%);

Серед факультетів, найбільший відсоток здобувачів вищої освіти, які отримали бали менше 60 є факультет іноземної філології –3,70%.

Найвищий відсоток відсутності здобувачів на ректорському контрольному замірі знань показав факультет фізичного виховання і спорту (22,28 %).

Найнижчий відсоток відсутності здобувачів на ректорському контрольному замірі знань показав фізико-математичний факультет (4,84%) і Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти (0,00 %).

Презентація аналізу ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти за 1 семестр 2020/2021 навчального року

Проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти проводиться згідно «Положення про проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів», яке розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди».

Ректорський контроль є важливою складовою Системи внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу університету та якості підготовки здобувачів вищої освіти.

Метою ректорського контролю є отримання об'єктивної інформації щодо стану залишкових знань та компетентностей здобувачів вищої освіти з дисциплін, передбачених освітніми програмами першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Формою ректорського контролю є проведення ректорських контрольних робіт (письмових або у формі комп’ютерного тестування).

Мета проведення ректорської контрольної роботи – виявлення залишкового рівня знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни (або окремого змістовного модуля) з подальшим аналізом якості навчання.

У зв’язку із вимогами до акредитації освітніх програм питання здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти набуває сьогодні особливого значення, оскільки експерти з акредитації безпосередньо перебуваючи у закладі вищої освіти не проводять контрольні заміри знань здобувачів, а орієнтуються на результати внутрішніх аудитів закладу вищої освіти.

Завдання та ректорські контрольні роботи здобувачів вищої освіти зберігаються на кафедрах протягом 1 року, а звіти протягом 3 років.

Ректорські контрольні заміри знань здобувачів вищої освіти у першому семестрі 2020-2021н.р. відповідно до «Розпоряджання щодо проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти» проводились у період з 19жовтняпо 23 жовтня 2020 року для здобувачів вищої освіти всіх курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

На підставі узагальнених результатів, поданих факультетами, було проведено комплексний аналіз ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти по університету, який виявив наступне:

Найвищий показник абсолютної успішності за 1 семестр має юридичний факультет – 91,89%.

Найнижчий показник абсолютної успішності за 1 семестр має факультет фізичного виховання і спорту – 70,32%.

Найвищий показник якісної успішності за 1 семестр має факультетдошкільної освіти – 74,40%.

Найнижчий показник якісної успішності за 1 семестр має факультетфізичного виховання і спорту – 36,99%.

Був проведений порівняльний аналіз абсолютної та якісної успішності здобувачів вищої освітипо курсах, який дав змогу зробити наступні висновки.Серед факультетів університету найвищі показники абсолютної та якісної успішності за 1 семестр мають факультети:

 • І курс: абсолютна успішність: найвищій – дошкільної освіти(96%); найнижчий – фізичного виховання і спорту(76,81%);
  якісна успішність: найвищій – дошкільної освіти(94,5%); найнижчий – фізичного виховання і спорту(31,88%);
 • ІІ курс: абсолютна успішність: найвищій – психології та соціології(95,83%); найнижчий –фізичного виховання і спорту(72,39%); 
  якісна успішність: найвищій – мистецтв(82,14%); найнижчий – історичний(40,20%);
 • ІІІ курс: абсолютна успішність: найвищій – фізико-математичний (93,27%); найнижчий –фізичного виховання і спорту(67,33%); 
  якісна успішність
  : найвищій – юридичний (70,49%); найнижчий – фізичного виховання і спорту(31,33%);
 • ІV курс: абсолютна успішність: найвищій – дошкільної освіти (95,02%) та; найнижчий – фізичного виховання і спорту (67,86%);
  якісна успішність
  : найвищій – дошкільної освіти (89,22%); найнижчий – історичний (38,96%).

Серед факультетів, найбільший відсоток здобувачів вищої освіти, які отримали бали менше 60 є український мовно-літературний факультет–3,46%.

Найвищий відсоток відсутності здобувачів на ректорському контрольному замірі знань показав факультет фізичного виховання і спорту(27,53 %).

Найнижчий відсоток відсутності здобувачів на ректорському контрольному замірі знань показав факультет дошкільної освіти (5,74%).