Аналіз ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти за 1 семестр 2020/2021 навчального року

Презентація аналізу ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти за 1 семестр 2020/2021 навчального року

 

Проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти проводиться згідно «Положення про проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів», яке розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди».

Ректорський контроль є важливою складовою Системи внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу університету та якості підготовки здобувачів вищої освіти.

Метою ректорського контролю є отримання об'єктивної інформації щодо стану залишкових знань та компетентностей здобувачів вищої освіти з дисциплін, передбачених освітніми програмами першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Формою ректорського контролю є проведення ректорських контрольних робіт (письмових або у формі комп’ютерного тестування).

Мета проведення ректорської контрольної роботи – виявлення залишкового рівня знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни (або окремого змістовного модуля) з подальшим аналізом якості навчання.

У зв’язку із вимогами до акредитації освітніх програм питання здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти набуває сьогодні особливого значення, оскільки експерти з акредитації безпосередньо перебуваючи у закладі вищої освіти не проводять контрольні заміри знань здобувачів, а орієнтуються на результати внутрішніх аудитів закладу вищої освіти.

Завдання та ректорські контрольні роботи здобувачів вищої освіти зберігаються на кафедрах протягом 1 року, а звіти протягом 3 років.

Ректорські контрольні заміри знань здобувачів вищої освіти у першому семестрі 2020-2021н.р. відповідно до «Розпоряджання щодо проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти» проводились у період з 19 жовтня по 23 жовтня 2020 року для здобувачів вищої освіти всіх курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

На підставі узагальнених результатів, поданих факультетами, було проведено комплексний аналіз ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти по університету, який виявив наступне:

Найвищий показник абсолютної успішності за 1 семестр має юридичний факультет – 91,89%.

Найнижчий показник абсолютної успішності за 1 семестр має факультет фізичного виховання і спорту – 70,32%.

Найвищий показник якісної успішності за 1 семестр має факультет дошкільної освіти – 74,40%.

Найнижчий показник якісної успішності за 1 семестр має факультет фізичного виховання і спорту – 36,99%.

Був проведений порівняльний аналіз абсолютної та якісної успішності здобувачів вищої освіти по курсах, який дав змогу зробити наступні висновки. Серед факультетів університету найвищі показники абсолютної та якісної успішності за 1 семестр мають факультети:

  • І курс: абсолютна успішність: найвищій – дошкільної освіти (96%); найнижчий – фізичного виховання і спорту (76,81%);

якісна успішність: найвищій – дошкільної освіти (94,5%); найнижчий – фізичного виховання і спорту (31,88%);

  • ІІ курс: абсолютна успішність: найвищій – психології та соціології (95,83%); найнижчий – фізичного виховання і спорту (72,39%);

якісна успішність: найвищій – мистецтв  (82,14%); найнижчий – історичний (40,20%);

  • ІІІ курс: абсолютна успішність: найвищій – фізико-математичний (93,27%); найнижчий – фізичного виховання і спорту (67,33%);

якісна успішність: найвищій – юридичний (70,49%); найнижчий – фізичного виховання і спорту (31,33%);

  • ІV курс: абсолютна успішність: найвищій – дошкільної освіти (95,02%) та; найнижчий – фізичного виховання і спорту (67,86%);

якісна успішність: найвищій – дошкільної освіти (89,22%); найнижчий – історичний (38,96%).

Серед факультетів, найбільший відсоток здобувачів вищої освіти, які отримали бали менше 60 є український мовно-літературний факультет – 3,46%.

Найвищий відсоток відсутності здобувачів на ректорському контрольному замірі знань показав факультет фізичного виховання і спорту (27,53 %).

Найнижчий відсоток відсутності здобувачів на ректорському контрольному замірі знань показав факультет дошкільної освіти (5,74%).