Розклад занять дисциплін вільного вибору студентів

 

1 курс другого (магістерського) рівня вищої освіти

  

2017/2018 навчальний рік   

 

 2 семестр

 

 

Музичне мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)

Образотворче мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)

Економіка (кафедри економічної теорії, фінансів і обліку)

Бізнес-англійська та фінанси (кафедра англійської мови)

Удосконалення іншомовної (турецькомовної / япономовної / перськомовної / китайськомовної / з івриту) лінгвометодичної компетентності (для рівня В2) 

Удосконалення німецькомовної лінгвометодичної компетентності (для рівня С1) (кафедра німецької філології)

Удосконалення англомовної лінгвосоціокультурної компетентності (для рівня С1) (кафедра англійської філології)

Формування англомовної лінгвометодичної компетентності (для рівня В1)

- Формування іншомовної (італомовної / іспаномовної) лінгвосоціокультурної компетентності (для рівня В1)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедри історії України, всесвітньої історії)

Теоретичні та практичні засади функціонування сучасної правової системи (кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)

Музична педагогіка (кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя, музично-інструментальної підготовки, вокальної культури та сценічної майстерності)

Початкова освіта (кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, філософсько-психологічної антропології)

Психологія розвитку особистості (кафедра філософсько-психологічної антропології)

Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)

Хімія (кафедра хімії)

Біологія (кафедри зоології, ботаніки, анатомії)

Соціально-політичні студії (кафедра політології, соціології і культурології)

Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості (кафедра соціальної педагогіки)

Прикладні аспекти психології (кафедра практичної психології)

Російська, англійська мови та актуальні питання літературознавства (кафедри світової літератури, слов’янських мов, фонетики і граматики англійської мови)

Українознавство (кафедри українознавства і лінгводидактики, української і світової літератури, української мови)

Редагування і журналістика (кафедри українознавства і лінгводидактики, української і світової літератури, української мови)

Польська мова (кафедра українознавства і лінгводидактики)

Сучасна фізика – це цікаво й доступно (кафедра фізики)

- Інформатика – ключ до освітніх інновацій (кафедра інформатики)

Сучасні технології в фізичному вихованні та спорті (кафедри факультету фізичного виховання і спорту)учасні технології в фізичному вихованні та спорті (кафедри факультету фізичного виховання і спорту)

Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво (кафедри образотворче мистецтво, українське декоративно-прикладне мистецтво і графіка)

Право (кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права, кримінально-правових дисциплін, державно-правових дисциплін та міжнародного права)