Оцінювання якості освітнього процесу здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти (за освітніми програмами)