Семестровий рейтинг успішності здобувачів вищої освіти

2 семестр 2021/2022 рік

 

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Другого року навчання  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Другого року навчання  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (французька))

Другого року навчання  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Другого року навчання  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська

 

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Третього року навчання  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Третього року навчання  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (французька))

Третього року навчання  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Третього року навчання  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська

 

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Четвертого року навчання  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (французька))

Четвертого року навчання  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Четвертого року навчання  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська

 

Другого року навчання  другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Другого року навчання  другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Другого року навчання  другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія)

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія) освітня програма (Історія в закладах освіти)

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія) освітня програма (Історія, правознавство і суспільствознавчі дисципліни)

 

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія)

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

 

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія)

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

 

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 024 Хореографія

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 023 Образотворче мистецтво

 

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн 

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 024 Хореографія

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 023 Образотворче мистецтво

 

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 024 Хореографія

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн

 

Першого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 024 Хореографія

 

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія)

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)

 

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія)

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)

 

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія 

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта

 

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки)

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія)

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта  (Олігофренопедагогіка)

 

 

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 052 Політологія

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 054 Cоціологія 

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Cоціальна робота

 

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 052 Політологія

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Cоціальна робота

 

Четвертого року навчання  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 052 Політологія

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Четвертого року навчання  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 054 Cоціологія 

Четвертого року навчання  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Cоціальна робота

 

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 054 Cоціологія

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота

 

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (Українська мова і література)

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література в закладах освіти)

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська))

 

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (Українська мова і література)

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література в закладах освіти)

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська))

 

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (Українська мова і література)

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література в закладах освіти)

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська))

 

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (Українська мова і література)

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література в закладах освіти)

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська) в закладах освіти)

 

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

 

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

 

Четвертого  року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

Четвертого  року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Четвертого  року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

 

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні педагогічні науки

 

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

 

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Третього року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

 

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Четвертого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

 

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Другого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)