Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти

 2020/2021 навчальний рік   

 

   

 

Волонтерські ініціативи та грантові програми  (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки);

Глобальні проблеми сучасності (кафедра Всесвітньої Історії);

Історико-культурні родзинки Слобожанщини (кафедра Історії України);

Кримінально-правовий захист особистих та соціально-економічних прав людини (кафедра кримінально-правових дисциплін);

Культура міжнародного ділового спілкування Група 1 (кафедра англійської мови);

Культура міжнародного ділового спілкування Група 2 (кафедра англійської мови);

Культура міжнародного ділового спілкування Група 3 (кафедра англійської мови);

Медіація та комунікативний менеджмент (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку);

Право соціального забезпечення населення України (кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського);

Психологія лідерства (кафедра філософсько-психологічної антропології);

Психологія ефективної комунікації (кафедра психології);

Франдайзенгова діяльність в освіті (кафедра педагогіки);

 

 

 

 

 1. Актуальні питання біології (кафедра зоології, ботаніки, анатомії)
 2. Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедра історії України та кафедра всесвітньої історії, кафедра суспільно- правових дисциплін і менеджменту освіти)
 3. Актуальні питання природничих наук (кафедра зоології, ботаніки, анатомії, фізики, хімії)
 4. Англійська мова професійного спрямування (кафедра теорії і практики англійської мови)
 5. Англійське усне і писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення комунікативних умінь Група 1 (кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)
 6.  Англійське усне і писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення комунікативних умінь Група 1 (кафедра практики англійського усного і писемного мовлення) 
 7.  Англійське усне і писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення комунікативних умінь Група 2 (кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)
 8.  Англійське усне і писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення комунікативних умінь Група 2  (кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)
 9. Графічний дизайн та реклама (кафедра дизайну)
 10. Економіка, управління та право (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)
 11. Інформатика в профільній школі (кафедра інформатики)
 12. Китайська мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)
 13. Логопедія (кафедра спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)
 14. Математика професійна (кафедра математики)
 15. Менеджмент дошкільної освіти (кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)
 16. Музична педагогіка (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя, музично-інструментальної підготовки вчителя, вокальної культури та сценічної майстерності вчителя)
 17. Німецька мова у професійному спрямуванні (кафедра німецької філології)
 18. Образотворче мистецтво (кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)
 19. Образотворчий практикум (кафедра образотворчого мистецтва)
 20. Перська мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)
 21. Підготовка дитини до школи (кафедри: початкової та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, cпеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 22. Польська мова (кафедра українознавства і лінгводидактики, кафедра української мови)
 23. Правоохоронна діяльність (кафедри: цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О. І. Процевського, кримінально-правових дисциплін,кафедра державно- правових дисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу)
 24. Практична психологія (кафедра філософсько-психологічної антропології)
 25. Практичний курс італійської мови (кафедра романської філології)
 26. Прикладні аспекти психології (кафедра психології)
 27. Реабілітологія та спеціальна психологія (кафедра спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)
 28. Редагування і журналістика (кафедра українознавства і лінгводидактики, кафедра української і світової літератури)
 29. Соціально-політичні студії (кафедра політології, соціології і культурології)
 30. Спеціальна психологія (кафедра спеціальної педагогіки; здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)
 31. Сучасні методики початкової освіти (кафедри: початкової та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)
 32. Сучасні технології в обраному виді спорту (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор, теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури, гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств, циклічних видів спорту)
 33. Сучасні технології в фізичному вихованні (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор, теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури, гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств, циклічних видів спорту)
 34. Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)
 35. Турецька мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)
 36. Управління якістю освітніх послуг (кафедра наукових основ управління)
 37. Фізика (кафедра фізики)