Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти

першого року навчання

 2022/2023 навчальний рік   

 

Англійське усне і писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення комунікативних умінь(кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Англiйська мова: лiнгвосоцiокультурний аспект (кафедра англiйської філології)

Актуальні питання біології (кафедри зоології, ботаніки, анатомії)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедри історії України, всесвітньої історії, суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Актуальні питання природничих наук (кафедри зоології, ботаніки, анатомії, фізики, хімії)

Англійська мова для поглибленого вивчення(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійська мова для роботи з дітьми (кафедра теорії і практики англійської мови)

Графічний дизайн і реклама (кафедра дизайну)

Економіка, управління та право (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Іврит. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Інформаційні технології в освітній діяльності(кафедра інформатики)

Китайська мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Логопедія (кафедри спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Математика професійна (кафедра математики)

Медіакомунікація (кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Менеджмент дошкільної освіти (кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Музична педагогіка (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя, музично-інструментальної підготовки вчителя, вокальної культури та сценічної майстерності вчителя)

Нiмецька мова у професійному спрямуванні (кафедра німецької філології)

Образотворчий практикум(кафедра образотворчого мистецтва)

Організатор позашкільної та гурткової роботи (кафедри початкової та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін, початковій школі)

Освітній менеджмент (кафедра наукових основ управління)

Педагогічна майстерність і професійний розвиток викладача (кафедра освітології і інноваційної педагогіки)

Перська мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Практичний курс іспанської мови (кафедра романської філології)

Правоохоронна діяльність(кафедри державно-правовихдисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу, цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського, кримінально-правовихдисциплін)

Прикладні аспекти психології (кафедра психології)

Соціальна педагогіка (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Соціально-політичні студії (кафедра політології, соціології і культурології)

Сучаснi технологii в обраному видi спорту (кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; циклічних видів спорту)

Сучасні технології в фізичному вихованні (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор, теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури, гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств, циклічних видів спорту)

Сучасні методики початкової освіти (кафедри професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)

Фізика в освітній діяльності (кафедра фізики і кіберфізичних систем)

 

Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти

першого року навчання

 2021/2022 навчальний рік   

 

Актуальні питання біології (кафедри зоології, ботаніки, анатомії)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу(кафедри історії України, всесвітньої історії, суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Актуальні питання природничих наук (кафедри зоології, ботаніки, анатомії, фізики, хімії)

Актуальні проблеми психологічної науки і практики (кафедра психології)

Англiйська мова: лiнгвосоцiокультурний аспект (кафедра англiйської філології)

Англійська мова для поглибленого вивчення (кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійська мова для роботи з дітьми (кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійське усне i писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення (кафедра практики англійського усного i писемного мовлення)

Арт-менеджмент та музична педагогіка (кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько–хорової підготовки вчителя)

Дизайн середовища (кафедра дизайну)

Економіка, управління та право (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Іврит. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Інформаційні технології в освітній діяльності (кафедра інформатики)

Китайська мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Логопедія (кафедри спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Математика професійна (кафедра математики)

Медіакомунікація (кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Менеджмент дошкільної освіти (кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Нiмецька мова у професійному спрямуванні (кафедра німецької філології)

Нові політологічні розвідки (кафедра політології, соціології і культурології)

Образотворчий та декоративний практикум (кафедра образотворчого мистецтва)

Організатор позашкільної та гурткової роботи (кафедри початкової та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін, початковій школі)

Освітній менеджмент (кафедра наукових основ управління)

Педагогічна майстерність і професійний розвиток викладача (кафедра освітології і інноваційної педагогіки)

Перська мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Правоохоронна діяльність (кафедри державно-правовихдисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу, цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського, кримінально-правовихдисциплін)

Практичний курс іспанської мови (кафедра романської філології)

Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Сучаснi технологii в обраному видi спорту (кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; циклічних видів спорту)

Сучасні методики початкової освіти (кафедри професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)

Фізика в освітній діяльності (кафедра фізики і кіберфізичних систем)

 

Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти

другого року навчання

 2021/2022 навчальний рік  

 

 

Актуальні питання біології (кафедра зоології, ботаніки, анатомії)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедра історії України та кафедра всесвітньої історії, кафедра суспільно- правових дисциплін і менеджменту освіти)

Актуальні питання природничих наук (кафедра зоології, ботаніки, анатомії, фізики, хімії)

Англійська мова професійного спрямування (кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійське усне і писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення комунікативних умінь Група 1 (кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

 Англійське усне і писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення комунікативних умінь Група 2 (кафедра практики англійського усного і писемного мовлення) 

 Англійське усне і писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення комунікативних умінь Група 1 (кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

 Англійське усне і писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення комунікативних умінь Група 2  (кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Графічний дизайн (кафедра дизайну)

Економіка, управління та право (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Інформатика в профільній школі (кафедра інформатики)

Китайська мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Логопедія (кафедра спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Математика професійна (кафедра математики)

Менеджмент дошкільної освіти (кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Музична педагогіка (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя, музично-інструментальної підготовки вчителя, вокальної культури та сценічної майстерності вчителя)

Німецька мова у професійному спрямуванні (кафедра німецької філології)

Образотворче мистецтво (кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Образотворчий практикум (кафедра образотворчого мистецтва)

Перська мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Підготовка дитини до школи (кафедри: початкової та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, cпеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)

Польська мова (кафедра українознавства і лінгводидактики, кафедра української мови)

Правоохоронна діяльність (кафедри: цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О. І. Процевського, кримінально-правових дисциплін,кафедра державно- правових дисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу)

Практична психологія (кафедра філософсько-психологічної антропології)

Практичний курс італійської мови (кафедра романської філології)

Прикладні аспекти психології (кафедра психології)

Реабілітологія та спеціальна психологія (кафедра спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Редагування і журналістика (кафедра українознавства і лінгводидактики, кафедра української і світової літератури)

Соціально-політичні студії (кафедра політології, соціології і культурології)

Спеціальна психологія (кафедра спеціальної педагогіки; здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Сучасні методики початкової освіти (кафедри: початкової та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)

Сучасні технології в обраному виді спорту (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор, теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури, гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств, циклічних видів спорту)

Сучасні технології в фізичному вихованні (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор, теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури, гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств, циклічних видів спорту)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)

Турецька мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Управління якістю освітніх послуг (кафедра наукових основ управління)

Фізика (кафедра фізики)