Розклад занять дисциплін вільного вибору студентів

 

1 курс другого (магістерського) рівня вищої освіти

  

2018/2019 навчальний рік   

 

1 семестр

   

 1. Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедри: історії України; всесвітньої історії)
 2. Англійська мова для поглибленого вивчення (кафедра теорії і практики англійської мови)  
 3. Бізнес-англійська та фінанси (кафедри: англійської мови, фінансів і обліку)
 4. Біологія (кафедри: зоології; ботаніки; анатомії)
 5. Графічний дизайн та реклама (кафедра дизайну)
 6. Дизайн одягу (кафедра дизайну)
 7. Економічна теорія (кафедри: економічної теорії, фінансів і обліку)
 8. Іноземна мова (кафедри: української мови; теорії і практики англійської мови)
 9. Інформатика (кафедра інформатики)
 10. Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної здоров`язбережувальної освіти)
 11. Логопедія у «Новій українській школі» (кафедра спеціальної, інклюзивної здоров`язбережувальної освіти
 12. Математика професійна (кафедра математики)
 13. Менеджмент та управління дошкільним навчальним закладом (кафедра початкової, дошкільної та професійної освіти)
 14. Музична педагогіка (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки; вокальної культури та сценічної майстерності)
 15. Музичне мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)
 16. Нові політологічні розвідки (кафедра політології, соціології і культурології)
 17. Образотворче мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)
 18. Підготовка дитини до школи (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)
 19. Підготовка майбутніх вчителів до роботи в «Новій українській школі» (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)
 20. Польська мова (кафедри: українознавства і лінгводидактики; української мови)
 21. Право (кафедри: цивільно-правових дисциплін; господарського та трудового права; кримінально-правових дисциплін)
 22. Практична психологія (кафедра філософсько-психологічної антропології) 
 23. Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості (кафедра соціальної педагогіки)
 24. Прикладні аспекти психології (кафедра практичної психології)
 25. Реабілітологія та спеціальна психологія (кафедра спеціальної, інклюзивної здоров`язбережувальної освіти)
 26. Редагування і журналістика (кафедри: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури)
 27. Російська, англійська мови та актуальні питання літературознавства (кафедри: світової літератури; слов’янських мов; англійської філології; фонетики і граматики англійської мови)
 28. Соціально-політичні студії (кафедра політології, соціології і культурології)
 29. Сучасні технології в фізичному вихованні та спорті (кафедри факультету фізичного виховання і спорту)
 30. Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)  
 31. Теоретичні та практичні засади функціонування сучасної правової системи (кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)
 32. Теорія і практика музичного виконавства (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки; вокальної культури та сценічної  майстерності) 
 33. Теорія та методика туристичної справи (кафедра географії)
 34. Удосконалення англомовної лінгвосоціокультурної компетентності (для рівня С1) (кафедра англійської філології)
 35. Удосконалення англомовної стратегічної компетентності (кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)
 36. Удосконалення іспаномовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедра романської філології)
 37. Удосконалення китайськомовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедра східних мов)
 38. Удосконалення лінгвосоціокультурної компетентності в івриті (кафедра східних мов)
 39. Удосконалення німецькомовної лінгвометодичної компетентності (кафедра німецької філології)
 40. Удосконалення перськомовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедра східних мов)
 41. Удосконалення турецькомовної лінгвометодичної компетентності (кафедра східних мов)
 42. Удосконалення япономовної лінгвометодичної компетентності (кафедра східних мов)
 43. Українознавство (кафедри: української мов; української і світової літератури)
 44. Фізика (кафедра фізики)
 45. Хімія (кафедра хімії)