Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти

першого року навчання

 2023/2024 навчальний рік 

2 семестр 

 

Адміністративний менеджмент (кафедра наукових основ управління)

Актуальні питання вивчення та навчання математики (кафедра математики)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедра історії України; всесвітньої історії)

Актуальні питання природничо-математичної освіти (кафедра математики; фізики та хімії)

Актуальні китайськомовні філологічні студії (кафедра східних мов)

Англійське усне і писемне мовлення: стратегії успішної комунікації та лінгвістичний аналіз (кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Англійське усне і писемне мовлення: стратегії успішної комунікації та лінгвістичний аналіз (кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Арт-менеджмент у мистецькій освіті (кафедра музичного мистецтва)

Інформаційний дизайн (кафедра дизайну)

Інформаційні технології в освітній діяльності (кафедра інформатики)

Логопедія: актуальні питання теорії та практики (кафедра спеціальної педагогіки)

Медіакомунікація (кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова; українознавства і лінгводидактики)

Менеджмент дошкільної освіти (кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Організація освітнього процесу в початковій школі: інноваційні методики і сучасні практики (кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Педагогічна майстерність і професійний розвиток викладача (кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Право. Професійний рівень (кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського; державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу)

Практикум цифрового образотворчого мистецтва (кафедра образотворчого мистецтва)

Практичні аспекти природничих наук (кафедри зоології; ботаніки; анатомії і фізіології людини імені д.м.н., проф. Я.Р. Синельникова; фізики і хімії)

Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Прикладні аспекти психології (кафедра психології)

Професійний розвиток вчителя початкової школи (кафедри початкової і професійної освіти; теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті; теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті)

Робота з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами (кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Сучасні технології в обраному виді спорту (кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)

 

Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти

першого року навчання

 2023/2024 навчальний рік 

1 семестр 

 

Англійська повсякденної комунікації (кафедра теорії і практики англійської мови)

Візуальні образи історії України: живопис, скульптура, фотографія та кінематографія (кафедра історії України)

Ділова англійська мова (кафедра англійської філології)

Конспірологія у ХІХ сторіччі: аналітичні та прикладні аспекти (кафедра політології, соціології і культурології)

Медіаосвіта в цифровому світі (кафедра інформатики)

Українознавство (кафедра українознавства і лінгводидактики)

Цифрова безпека для освітян (кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті)

Проєктний менеджмент у закладах освіти (кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Індивідуальна траєкторія успіху: педагогічний дискурс (кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

 

 

 Адміністративний менеджмент (кафедра наукових основ управління)

Актуальні питання вивчення та навчання математики (кафедра математики)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедра історії України; всесвітньої історії)

Актуальні питання природничо-математичної освіти (кафедра математики; фізики та хімії)

Актуальні китайськомовні філологічні студії (кафедра східних мов)

Англійське усне і писемне мовлення: стратегії успішної комунікації та лінгвістичний аналіз (кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Арт-менеджмент у мистецькій освіті (кафедра музичного мистецтва)

Інформаційний дизайн (кафедра дизайну)

Інформаційні технології в освітній діяльності (кафедра інформатики)

Логопедія: актуальні питання теорії та практики (кафедра спеціальної педагогіки)

Медіакомунікація (кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова; українознавства і лінгводидактики)

Менеджмент дошкільної освіти (кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Організація освітнього процесу в початковій школі: інноваційні методики і сучасні практики (кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Педагогічна майстерність і професійний розвиток викладача (кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Право. Професійний рівень (кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського; державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу)

Практикум цифрового образотворчого мистецтва (кафедра образотворчого мистецтва)

Практичні аспекти природничих наук (кафедри зоології; ботаніки; анатомії і фізіології людини імені д.м.н., проф. Я.Р. Синельникова; фізики і хімії)

Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Прикладні аспекти психології (кафедра психології)

Професійний розвиток вчителя початкової школи (кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Робота з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами (кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Сучасні технології в обраному виді спорту (кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)

 

Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти

другого року навчання

 2023/2024 навчальний рік 

1 семестр 

 

Актуальні питання біології (кафедри: зоології, ботаніки, анатомії)

Актуальні питання вивчення та навчання математики (кафедра математики)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедри історії України, всесвітньої історії)

Актуальні питання природничих наук (кафедри: зоології, ботаніки, анатомії, фізики, хімії)

Актуальні питання хімії (кафедра хімії)

Англійська мова для дітей (кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійське усне і писемне мовлення: стратегії успішної комунікації та лінгвістичний аналіз (кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Арт-менеджмент у мистецькій освіті(кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя)

Економіка, управління та право (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Інформатика в профільній школі (кафедра інформатики)

Інформаційний дизайн (кафедра дизайну)

Інформаційні технології в освітній діяльності (кафедра інформатики)

Китайська мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Логопедія з поглибленим вивченням (кафедри: спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Медіакомунікація (кафедри: української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Менеджмент дошкільної освіти (кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Навчання англійської мови: практичні аспекти  (кафедра англійської філології, кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Образотворче мистецтво (кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Організація дозвіллєвої діяльності та розвиток творчих здібностей (кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Організація освітнього процесу в початковій школі: інноваційні методики і сучасні практики (кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Освітній менеджмент (кафедра наукових основ управління)

Педагогічна майстерність і професійний розвиток викладача (кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Польська мова (початковий рівень) (кафедра українознавства і лінгводидактики)

Право (досліднецький рівень) (кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського, державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу)

Практикум цифрового образотворчого мистецтва (кафедра образотворчого мистецтва)

Прикладні аспекти психології (кафедра психології)

Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Робота з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами (кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Спеціальна психологія (кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології)

Сучасні технології в обраному виді спорту (кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; циклічних видів спорту; одноборств, фехтування та силових видів спорту)

Сучасні технології в фізичному вихованні (кафедра теорії і методики фізичного виховання; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; циклічних видів спорту)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)

Фізика (кафедра фізики)

 

Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти

першого року навчання

 2022/2023 навчальний рік   

2 семестр

 

Актуальні питання біології (кафедри: зоології, ботаніки, анатомії)

Актуальні питання вивчення та навчання математики (кафедра математики)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедри історії України, всесвітньої історії)

Актуальні питання природничих наук (кафедри: зоології, ботаніки, анатомії, фізики, хімії)

Актуальні питання хімії (кафедра хімії)

Англійська мова для дітей (кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійське усне і писемне мовлення: стратегії успішної комунікації та лінгвістичний аналіз (кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Англійське усне і писемне мовлення: стратегії успішної комунікації та лінгвістичний аналіз (кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Арт-менеджмент у мистецькій освіті (кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя)

Економіка, управління та право (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Інформатика в профільній школі (кафедра інформатики)

Інформаційний дизайн (кафедра дизайну)

Інформаційні технології в освітній діяльності (кафедра інформатики)

Китайська мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Логопедія з поглибленим вивченням (кафедри: спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Медіакомунікація (кафедри: української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Менеджмент дошкільної освіти (кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Навчання англійської мови: практичні аспекти  (кафедра англійської філології, кафедра англійської фонетики і граматики, кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Образотворче мистецтво (кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Організація дозвіллєвої діяльності та розвиток творчих здібностей (кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Організація освітнього процесу в початковій школі: інноваційні методики і сучасні практики (кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Освітній менеджмент (кафедра наукових основ управління)

Педагогічна майстерність і професійний розвиток викладача (кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Польська мова (початковий рівень) (кафедра українознавства і лінгводидактики)

Право (досліднецький рівень) (кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського, державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу)

Практикум цифрового образотворчого мистецтва (кафедра образотворчого мистецтва)

Прикладні аспекти психології (кафедра психології)

Робота з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами (кафедра початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Соціальна педагогіка (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Спеціальна психологія (кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології)

Сучасні технології в обраному виді спорту (кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; циклічних видів спорту; одноборств, фехтування та силових видів спорту)

Сучасні технології в фізичному вихованні (кафедра теорії і методики фізичного виховання; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; циклічних видів спорту)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)

Фізика (кафедра фізики)

 

Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти

першого року навчання

 2022/2023 навчальний рік   

1 семестр

 

Англійська мова повсякденної комунікації (кафедра теорії і практики англійської мови)

Візуальні образи історії України: живопис, скульптура, фотографія та кінематографія (кафедра історії України)

Волонтерські ініціативи та грантові програми (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Ділова англійська мова (кафедра англійської мови)

Індивідуальна траєкторія успіху: педагогічний дискурс  (кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Культура міжнародного ділового спілкування (кафедра англійської мови)

Проєктний менеджмент у закладах освіти (кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Психологія ефективної комунікації (кафедра психології)

Психологія іміджу (кафедра психологічної та педагогічної антропології)

 

Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти

другого року навчання

 2022/2023 навчальний рік 

 

Англійське усне і писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення комунікативних умінь(кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Англiйська мова: лiнгвосоцiокультурний аспект (кафедра англiйської філології)

Актуальні питання біології (кафедри зоології, ботаніки, анатомії)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедри історії України, всесвітньої історії, суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Актуальні питання природничих наук (кафедри зоології, ботаніки, анатомії, фізики, хімії)

Англійська мова для поглибленого вивчення(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійська мова для роботи з дітьми (кафедра теорії і практики англійської мови)

Графічний дизайн і реклама (кафедра дизайну)

Економіка, управління та право (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Іврит. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Інформаційні технології в освітній діяльності(кафедра інформатики)

Китайська мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Логопедія (кафедри спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Математика професійна (кафедра математики)

Медіакомунікація (кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Менеджмент дошкільної освіти (кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Музична педагогіка (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя, музично-інструментальної підготовки вчителя, вокальної культури та сценічної майстерності вчителя)

Нiмецька мова у професійному спрямуванні (кафедра німецької філології)

Образотворчий практикум(кафедра образотворчого мистецтва)

Організатор позашкільної та гурткової роботи (кафедри початкової та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін, початковій школі)

Освітній менеджмент (кафедра наукових основ управління)

Педагогічна майстерність і професійний розвиток викладача (кафедра освітології і інноваційної педагогіки)

Перська мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Практичний курс іспанської мови (кафедра романської філології)

Правоохоронна діяльність(кафедри державно-правовихдисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу, цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського, кримінально-правовихдисциплін)

Прикладні аспекти психології (кафедра психології)

Соціальна педагогіка (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Соціально-політичні студії (кафедра політології, соціології і культурології)

Сучаснi технологii в обраному видi спорту (кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; циклічних видів спорту)

Сучасні технології в фізичному вихованні (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор, теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури, гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств, циклічних видів спорту)

Сучасні методики початкової освіти (кафедри професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)

Фізика в освітній діяльності (кафедра фізики і кіберфізичних систем)