Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

 

 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

2019/2020 навчальний рік   

 

  

 1. Актуальні проблеми обраного виду спорту  (кафедри: одноборств, фехтування і силових видів спорту; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; циклічних видів спорту).
 2. Англійська мова для рівнів А1 – В1 (кафедри: практики англійського усного і писемного мовлення; англійської філології; англійської фонетики і граматики)
 3. Англійська та російська мови у теоретичному та комунікативному аспектах (кафедри: світової літератури; слов’янських мов; англійської філології; фонетики і граматики англійської мови)
 4. Біологія,  екологія, хімія, та здоров’я людини (кафедрu: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; хімії; спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)
 5. Біологія, екологія та здоров’я людини (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; спец. та інклюз. освіти)
 6. Біологія, екологія та лабораторна діагностика (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; хімії)
 7. Господарська діяльність та її правове забезпечення (кафедри економічної теорії; фінансів і обліку)
 8. Графічний дизайн (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 9. Графічний реклама (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 10. Дизайн середовища (кафедрa дизайну)
 11. Дизайн середовища (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 12. Дизайн інтер’єра (кафедра дизайну)
 13. Дизайн реклами (кафедра дизайну)
 14. Дизайн одягу (кафедра дизайну)
 15. Економіка та фінанси (кафедра економічної теорії; фінансів і обліку; англійської філології) 
 16. Інформатика (кафедра інформатики)
 17. Історико-правові дисципліни та основи правознавства (кафедрu: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)
 18. Історія/зв’язки з громадськістю (кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії, кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)
 19. Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 20. Логопедія в дошкільних і загальноосвітніх закладах (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 21. Логопедія у початковій школі (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі; спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 22. Математика (кафедра математики)
 23. Моделювання та художнє оздоблення одягу (кафедра дизайну)
 24. Німецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедра німецької філології).
 25. Музичне мистецтво (кафедра теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)
 26. Образотворче мистецтво (кафедра теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)
 27. Організація дозвілля засобами спорту й рекреації (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)
 28. Підготовка дитини до школи (кафедрu: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)
 29. Політологія (кафедрa політології, соціології і культурології)
 30. Польська мова (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української мови)
 31. Практична психологія (кафедра філософсько-психологічної антропології)
 32. Психологія (кафедрa практичної психології)
 33. Реабілітологія і спеціальна психологія (кафедри: спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)
 34. Редагування і журналістика (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури)
 35. Режисура музично-виховних шкільних заходів (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності)
 36. Слов’янські мови (російська, польська) у теоретичному та комунікативному аспектах (кафедрu: слов’янських мов; світової літератури)
 37. Соціальна робота (кафедрa соціальної педагогіки)
 38. Соціологія (кафедрa політології, соціології і культурології)
 39. Теорія і методика хореографічного навчання (кафедрa хореографії)
 40. Фізика (кафедра фізики)
 41. Цивільно-правовий та державно-правовий цикли (кафедри: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права)
 42. Хімія, екологія та інформатика (кафедрu: хімії; зоології; інформатики)