Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 2020/2021 навчальний рік   

 

   

 1. Актуальні проблеми обраного виду спорту  (кафедри: одноборств, фехтування і силових видів спорту; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; циклічних видів спорту).
 2. Англійська мова для рівнів А1 – В1 (кафедри: практики англійського усного і писемного мовлення; англійської філології; англійської фонетики і граматики)
 3. Англійська мова професійного спрямування (кафедра теорії і практики англійської мови)
 4. Біологія, екологія та здоров’я людини (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; спец. та інклюз. освіти)
 5. Біологія, екологія та лабораторна діагностика (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; хімії)
 6. Графічний дизайн та реклама (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 7. Економіка та фінанси (кафедра економічної теорії, кафедри фінансів і обліку)
 8. Інформатика (кафедра інформатики)
 9. Історико-правові дисципліни та основи правознавства (кафедрu: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)
 10. Історичні аспекти цивілізаційного поступу людства (кафедри: історії України; кафедра всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти; географії і методики викладання)
 11. Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 12. Логопедія в дошкільних і загальноосвітніх закладах (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 13. Математика (кафедра математики)
 14. Моушен - дизайн (кафедра образотворчого мистецтва)
 15. Німецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедра німецької філології)
 16. Музичне мистецтво (кафедра теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)
 17. Образотворче мистецтво (кафедра теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)
 18. Організатор позашкільної та гурткової роботи (кафедри: початкової та професійної освіти; теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті);
 19. Організація інклюзивної та спеціальної освіти у початковій школі (кафедри: початкової та професійної освіти; теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті);
 20. Організація дозвілля засобами спорту й рекреації (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)
 21. Підготовка дитини до школи (кафедрu: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)
 22. Політологія (кафедрa політології, соціології і культурології)
 23. Польська мова (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української мови)
 24. Практична психологія (кафедра психології)
 25. Прикладна психологія (кафедрa психології)
 26. Реабілітологія і спеціальна психологія (кафедри: спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)
 27. Редагування і журналістика (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури)
 28. Режисура музично-виховних шкільних заходів (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності)
 29. Соціальна педагогіка (кафедрa соціальної педагогіки)
 30. Сучасні технології в дизайні (кафедра дизайну)
 31. Теорія і методика хореографічного навчання (кафедрa хореографії)
 32. Цикл публічно-правових дисциплін  (кафедри: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права)
 33. Цикл кримінально-правових дисциплін кафедри: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права)

   

 1. Актуальні проблеми обраного виду спорту  (кафедри: одноборств, фехтування і силових видів спорту; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; циклічних видів спорту).
 2. Англійська мова для рівнів А1 – В1 (кафедри: практики англійського усного і писемного мовлення; англійської філології; англійської фонетики і граматики)
 3. Англійська мова професійного спрямування (кафедра теорії і практики англійської мови)
 4. Біологія, екологія та здоров’я людини (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; спец. та інклюз. освіти)
 5. Біологія, екологія та лабораторна діагностика (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; хімії)
 6. Графічний дизайн та реклама (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 7. Графічний дизайн (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 8. Дизайн середовища (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 9. Дизайн одягу (кафедра дизайну)
 10. Економіка та фінанси (кафедра економічної теорії; фінансів і обліку; англійської філології) 
 11. Інформатика (кафедра інформатики)
 12. Історико-правові дисципліни та основи правознавства (кафедрu: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)
 13. Історія/зв’язки з громадськістю (кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії, кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)
 14. Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 15. Логопедія в дошкільних і загальноосвітніх закладах (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 16. Логопедія у початковій школі (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі; спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 17. Математика (кафедра математики)
 18. Німецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедра німецької філології)
 19. Музичне мистецтво (кафедра теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)
 20. Образотворче мистецтво (кафедра теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)
 21. Організація дозвілля засобами спорту й рекреації (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)
 22. Підготовка дитини до школи (кафедрu: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)
 23. Політологія (кафедрa політології, соціології і культурології)
 24. Польська мова (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української мови)
 25. Практична психологія (кафедра філософсько-психологічної антропології)
 26. Право (кафедра цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права, державно-правових дисциплін та міжнародного права)
 27. Психологія (кафедрa психології)
 28. Реабілітологія і спеціальна психологія (кафедри: спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)
 29. Редагування і журналістика (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури)
 30. Режисура музично-виховних шкільних заходів (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності)
 31. Соціальна педагогіка (кафедрa соціальної педагогіки)
 32. Теорія і методика хореографічного навчання (кафедрa хореографії)
 33. Фізика (кафедра фізики)
 34. Хімія та інформатика (кафедрu: хімії; зоології; інформатики)

   

 1. Актуальні проблеми обраного виду спорту  (кафедри: одноборств, фехтування і силових видів спорту; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; циклічних видів спорту).
 2. Англійська мова для рівнів А1 – В1 (кафедри: практики англійського усного і писемного мовлення; англійської філології; англійської фонетики і граматики)
 3. Англійська мова професійного спрямування (кафедра теорії і практики англійської мови)
 4. Біологія,  екологія, та хімія (кафедрu: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; хімії; спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)
 5. Графічний дизайн та реклама (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 6. Графічний дизайн (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 7. Дизайн середовища (кафедра дизайну)
 8. Дизайн середовища (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 9. Дизайн одягу (кафедра дизайну)
 10. Економіка та фінанси (кафедра економічної теорії; фінансів і обліку; англійської філології) 
 11. Інформатика (кафедра інформатики)
 12. Історико-правові дисципліни та основи правознавства (кафедрu: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)
 13. Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 14. Логопедія у початковій школі (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі; спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 15. Математика (кафедра математики)
 16. Німецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедра німецької філології).
 17. Музичне мистецтво (кафедра теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)
 18. Образотворче мистецтво (кафедра теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)
 19. Організація дозвілля засобами спорту й рекреації (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)
 20. Підготовка дитини до школи (кафедрu: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)
 21. Політологія (кафедрa політології, соціології і культурології)
 22. Польська мова (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української мови)
 23. Право (кафедра цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права, державно-правових дисциплін та міжнародного права)
 24. Психологія (кафедрa психології)
 25. Редагування і журналістика (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури)
 26. Режисура музично-виховних шкільних заходів (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності)
 27. Соціальна педагогіка (кафедрa соціальної педагогіки)
 28. Соціологія (кафедрa політології, соціології і культурології)
 29. Теорія і методика хореографічного навчання (кафедрa хореографії)
 30. Фізика (кафедра фізики)
 31. Хімія та інформатика (кафедрu: хімії; зоології; інформатики)