Розклад занять дисциплін вільного вибору студентів

 

2 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  

2018/2019 навчальний рік   

 

1 семестр 

  

 1. Актуальні проблеми обраного виду спорту (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту) гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)
 2. Англійська мова для рівнів А1 – В1 (кафедри: практики англійського усного і писемного мовлення; англійської філології; англійської фонетики і граматики)
 3. Англійська мова професійного спрямування (кафедра теорії і практики англійської мови)
 4. Біологія, хімія, екологія та здоров’я людини (кафедрu: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; хімії; спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)
 5. Господарська діяльність та її правове забезпечення (кафедрu: економічної теорії; фінансів і обліку)
 6. Графічний дизайн та реклама (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 7. Дизайн середовища (кафедрa дизайну)
 8. Дизайн середовища (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 9. Інформатика (кафедра інформатики)
 10. Історико-правові дисципліни та основи правознавства (кафедрu: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)
 11. Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 12. Математика (кафедра математики)
 13. Музичне мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)
 14. Німецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедрa німецької філології)
 15. Образотворче мистецтво (кафедрa естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)
 16. Організація дозвілля засобами спорту й рекреації (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту) 
 17. Підготовка дитини до школи (кафедрu: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)
 18. Політологія (кафедрa політології, соціології і культурології)
 19. Польська мова (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української мови)
 20. Право (кафедрu: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права)
 21. Психологія (кафедрa практичної психології)
 22. Редагування і журналістика (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури)
 23. Російська, англійська  мови, література (кафедрu: англійської фонетики та граматики; англійської філології; слов’янських мов; світової літератури)
 24. Режисура музично-виховних шкільних заходів (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності)
 25. Соціальна робота (кафедрa соціальної педагогіки)
 26. Соціологія (кафедрa політології, соціології і культурології)
 27. Теорія і методика хореографічного навчання (кафедрa хореографії)
 28. Фізика (кафедра фізики)
 29. Хімія, екологія та інформатика (кафедрu: хімії; зоології; інформатики)