Notice: Undefined index: option in E:\Inetpub\www_smc\components\com_content\views\category\view.html.php on line 210

Notice: Undefined index: option in E:\Inetpub\www_smc\components\com_content\views\category\view.html.php on line 214

Розклад занять дисциплін вільного вибору студентів

 

1 курс другого (магістерського) рівня вищої освіти

  

2017/2018 навчальний рік   

 

 2 семестр

 

 

Музичне мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)

Образотворче мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)

Економіка (кафедри економічної теорії, фінансів і обліку)

Бізнес-англійська та фінанси (кафедра англійської мови)

Удосконалення іншомовної (турецькомовної / япономовної / перськомовної / китайськомовної / з івриту) лінгвометодичної компетентності (для рівня В2) 

Удосконалення німецькомовної лінгвометодичної компетентності (для рівня С1) (кафедра німецької філології)

Удосконалення англомовної лінгвосоціокультурної компетентності (для рівня С1) (кафедра англійської філології)

Формування англомовної лінгвометодичної компетентності (для рівня В1)

- Формування іншомовної (італомовної / іспаномовної) лінгвосоціокультурної компетентності (для рівня В1)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедри історії України, всесвітньої історії)

Теоретичні та практичні засади функціонування сучасної правової системи (кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)

Музична педагогіка (кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя, музично-інструментальної підготовки, вокальної культури та сценічної майстерності)

Початкова освіта (кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, філософсько-психологічної антропології)

Психологія розвитку особистості (кафедра філософсько-психологічної антропології)

Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)

Хімія (кафедра хімії)

Біологія (кафедри зоології, ботаніки, анатомії)

Соціально-політичні студії (кафедра політології, соціології і культурології)

Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості (кафедра соціальної педагогіки)

Прикладні аспекти психології (кафедра практичної психології)

Російська, англійська мови та актуальні питання літературознавства (кафедри світової літератури, слов’янських мов, фонетики і граматики англійської мови)

Українознавство (кафедри українознавства і лінгводидактики, української і світової літератури, української мови)

Редагування і журналістика (кафедри українознавства і лінгводидактики, української і світової літератури, української мови)

Польська мова (кафедра українознавства і лінгводидактики)

Сучасна фізика – це цікаво й доступно (кафедра фізики)

- Інформатика – ключ до освітніх інновацій (кафедра інформатики)

Сучасні технології в фізичному вихованні та спорті (кафедри факультету фізичного виховання і спорту)учасні технології в фізичному вихованні та спорті (кафедри факультету фізичного виховання і спорту)

Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво (кафедри образотворче мистецтво, українське декоративно-прикладне мистецтво і графіка)

Право (кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права, кримінально-правових дисциплін, державно-правових дисциплін та міжнародного права)

 

 

Рейтинг успішності студентів

 

за результатами першого семестру 2017/2018 навчального року   

 

 


1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька) (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька) (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література) (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Французька і література) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Французька мова і література) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (французька) (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (французька) (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Французька мова і література) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Французька мова і література) (pdf-file)

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020204 Музичне мистецтво (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020204 Музичне мистецтво (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 024 Хореографія (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 024 Хореографія (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020202 Хореографія (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020202 Хореографія (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 024 Хореографія (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 024 Хореографія (pdf-file) 

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 091 Біологія (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 091 Біологія (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 091 Біологія (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 091 Біологія (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040102 Біологія (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040102 Біологія (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Здоров`я людини) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Здоров`я людини) (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 053 Психологія (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 053 Психологія (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.030102 Психологія (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.030102 Психологія (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 053 Психологія (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 053 Психологія (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 231 Cоціальна робота (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 231 Cоціальна робота (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.010106 Cоціальна педагогіка (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.010106 Cоціальна педагогіка (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 231 Cоціальна робота (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 231 Cоціальна робота (pdf-file)

 

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.030101 Соціологія (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 035 Філологія (українська мова і література) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 035 Філологія (українська мова і література) (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 035 Філологія (українська мова і література) (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (українська мова і література) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (українська мова і література) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020303 Філологія. Українська мова і література (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020303 Філологія. Українська мова і література (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (українська мова і література) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (українська мова і література) (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) (pdf-file)  

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) (pdf-file) 

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040203 Фізика (pdf-file)  

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040203 Фізика (pdf-file)  

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) (pdf-file)    

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) (pdf-file)    

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Математика) (pdf-file)  

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Математика) (pdf-file)  

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040201 Математика (pdf-file)  

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040201 Математика (pdf-file)  

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Математика) (pdf-file)  

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Математика) (pdf-file)  

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) (pdf-file)  

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) (pdf-file)  

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040302 Інформатика (pdf-file)  

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040302 Інформатика (pdf-file)  

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) (pdf-file)  

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) (pdf-file)  

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт (pdf-file)  

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт (pdf-file)  

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт (pdf-file)  

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт (pdf-file)  

 

1 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) (pdf-file)  

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.010201 Фізичне виховання (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.010201 Фізичне виховання (pdf-file)

 

1 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) (pdf-file)

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) (pdf-file)

Розклад занять дисциплін вільного вибору студентів

 

2 курс другого (магістерського) рівня вищої освіти

  

2018/2019 навчальний рік   

 

1 семестр

  

 1. Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедри історії України, всесвітньої історії)
 2. Бізнес-англійська та фінанси (кафедра англійської мови)
 3. Біологія (кафедри зоології, ботаніки, анатомії)
 4. Економіка (кафедри економічної теорії, фінансів і обліку)
 5. Інформатика – ключ до освітніх інновацій (кафедра інформатики)
 6. Логопедія (кафедра здоров'я людини і корекційної освіти)
 7. Музична педагогіка (кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя, музично-інструментальної підготовки, вокальної культури та сценічної майстерності)
 8. Музичне мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)
 9. Образотворче мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)
 10. Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво (кафедри образотворче мистецтво, українське декоративно-прикладне мистецтво і графіка)
 11. Польська мова (кафедра українознавства і лінгводидактики)
 12. Початкова освіта (кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, філософсько-психологічної антропології)
 13. Право (кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права, кримінально-правових дисциплін, державно-правових дисциплін та міжнародного права)
 14. Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості (кафедра соціальної педагогіки)
 15. Прикладні аспекти психології (кафедра практичної психології)
 16. Психологія розвитку особистості (кафедра філософсько-психологічної антропології)
 17. Редагування і журналістика (кафедри українознавства і лінгводидактики, української і світової літератури, української мови)
 18. Російська, англійська мови та актуальні питання літературознавства (кафедри світової літератури, слов’янських мов, фонетики і граматики англійської мови)
 19. Соціально-політичні студії (кафедра політології, соціології і культурології)
 20. Сучасна фізика – це цікаво й доступно (кафедра фізики)
 21. Сучасні технології в фізичному вихованні та спорті (кафедри факультету фізичного виховання і спорту)
 22. Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)
 23. Теоретичні та практичні засади функціонування сучасної правової системи (кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)
 24. Удосконалення англомовної лінгвосоціокультурної компетентності (для рівня С1) (кафедра англійської філології)
 25. Удосконалення іспаномовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедра романської філології)
 26. Удосконалення італомовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедра романської філології)
 27. Удосконалення франкомовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедра романської філології)
 28. Удосконалення лінгвосоціокультурної компетентності в івриті (кафедра романської філології)
 29. Удосконалення китайськомовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедра східних мов)
 30. Удосконалення німецькомовної лінгвометодичної компетентності (для рівня С1) (кафедра німецької філології)
 31. Удосконалення япономовної лінгвометодичної компетентності (для рівня В2) (кафедра східних мов)
 32. Удосконалення перськомовної лінгвометодичної компетентності (для рівня В2) (кафедра східних мов)
 33. Удосконалення турецькомовної лінгвометодичної компетентності (для рівня В2) (кафедра східних мов)
 34. Українознавство (кафедри українознавства і лінгводидактики, української і світової літератури, української мови)
 35. Хімія (кафедра хімії)

  

Рейтинг успішності студентів

 

за результатами другого семестру 2017/2018 навчального року   

 

 


2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література) (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька) (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література) (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Французька мова і література) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Французька мова і література) (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (французька) (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Французька мова і література) (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 091 Біологія (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 091 Біологія (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 091 Біологія (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040102 Біологія (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) (pdf-file) 

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Здоров`я людини) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Здоров`я людини) (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040203 Фізика (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Математика) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Математика) (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040201 Математика (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Математика) (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) (pdf-file)

3 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) (pdf-file)

4 курс освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040302 Інформатика (pdf-file)

 

2 курс освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) (pdf-file)

Розклад занять дисциплін вільного вибору студентів

 

2 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  

2018/2019 навчальний рік   

 

1 семестр 

 

 1. Актуальні проблеми обраного виду спорту (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту) гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)
 2. Англійська мова для рівнів А1 – В1 (кафедри: практики англійського усного і писемного мовлення; англійської філології; англійської фонетики і граматики)
 3. Англійська мова професійного спрямування (кафедра теорії і практики англійської мови)
 4. Біологія, хімія, екологія та здоров’я людини (кафедрu: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; хімії; спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)
 5. Господарська діяльність та її правове забезпечення (кафедрu: економічної теорії; фінансів і обліку)
 6. Графічний дизайн та реклама (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 7. Дизайн середовища (кафедрa дизайну)
 8. Дизайн середовища (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 9. Інформатика (кафедра інформатики)
 10. Історико-правові дисципліни та основи правознавства (кафедрu: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)
 11. Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 12. Математика (кафедра математики)
 13. Музичне мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)
 14. Німецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедрa німецької філології)
 15. Образотворче мистецтво (кафедрa естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)
 16. Організація дозвілля засобами спорту й рекреації (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)
 17. Підготовка дитини до школи (кафедрu: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)
 18. Політологія (кафедрa політології, соціології і культурології)
 19. Польська мова (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української мови)
 20. Право (кафедрu: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права)
 21. Психологія (кафедрa практичної психології)
 22. Редагування і журналістика (кафедрu: українознавства і лінгводидактики;
  української і світової літератури)
 23. Російська, англійська  мови, література (кафедрu: англійської фонетики та граматики; англійської філології; слов’янських мов; світової літератури)
 24. Режисура музично-виховних шкільних заходів (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності)
 25. Соціальна робота (кафедрa соціальної педагогіки)
 26. Соціологія (кафедрa політології, соціології і культурології)
 27. Теорія і методика хореографічного навчання (кафедрa хореографії)
 28. Фізика (кафедра фізики)
 29. Хімія, екологія та інформатика (кафедрu: хімії; зоології; інформатики)