Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти

першого року навчання

 2022/2023 навчальний рік   

 

Англійська мова повсякденної комунікації (кафедра теорії і практики англійської мови)

Візуальні образи історії України: живопис, скульптура, фотографія та кінематографія (кафедра історії України)

Волонтерські ініціативи та грантові програми (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Ділова англійська мова (кафедра англійської мови)

Індивідуальна траєкторія успіху: педагогічний дискурс  (кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Культура міжнародного ділового спілкування (кафедра англійської мови)

Проєктний менеджмент у закладах освіти (кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Психологія ефективної комунікації (кафедра психології)

Психологія іміджу (кафедра психологічної та педагогічної антропології)

 

Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

 другого (магістерського) рівня вищої освіти

другого року навчання

 2022/2023 навчальний рік 

 

Англійське усне і писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення комунікативних умінь(кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)

Англiйська мова: лiнгвосоцiокультурний аспект (кафедра англiйської філології)

Актуальні питання біології (кафедри зоології, ботаніки, анатомії)

Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедри історії України, всесвітньої історії, суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Актуальні питання природничих наук (кафедри зоології, ботаніки, анатомії, фізики, хімії)

Англійська мова для поглибленого вивчення(кафедра теорії і практики англійської мови)

Англійська мова для роботи з дітьми (кафедра теорії і практики англійської мови)

Графічний дизайн і реклама (кафедра дизайну)

Економіка, управління та право (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Іврит. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Інформаційні технології в освітній діяльності(кафедра інформатики)

Китайська мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Логопедія (кафедри спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спеціальної психології)

Математика професійна (кафедра математики)

Медіакомунікація (кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Менеджмент дошкільної освіти (кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Музична педагогіка (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя, музично-інструментальної підготовки вчителя, вокальної культури та сценічної майстерності вчителя)

Нiмецька мова у професійному спрямуванні (кафедра німецької філології)

Образотворчий практикум(кафедра образотворчого мистецтва)

Організатор позашкільної та гурткової роботи (кафедри початкової та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін, початковій школі)

Освітній менеджмент (кафедра наукових основ управління)

Педагогічна майстерність і професійний розвиток викладача (кафедра освітології і інноваційної педагогіки)

Перська мова. Просунутий рівень (кафедра східних мов)

Практичний курс іспанської мови (кафедра романської філології)

Правоохоронна діяльність(кафедри державно-правовихдисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу, цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського, кримінально-правовихдисциплін)

Прикладні аспекти психології (кафедра психології)

Соціальна педагогіка (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Соціально-політичні студії (кафедра політології, соціології і культурології)

Сучаснi технологii в обраному видi спорту (кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; циклічних видів спорту)

Сучасні технології в фізичному вихованні (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор, теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури, гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств, циклічних видів спорту)

Сучасні методики початкової освіти (кафедри професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)

Фізика в освітній діяльності (кафедра фізики і кіберфізичних систем)