Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

 

 другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

2019/2020 навчальний рік   

 

   

 1. Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедри: історії України; всесвітньої історії)
 2. Актуальні питання біології (кафедри зоології, ботаніки, анатомії)
 3. Актуальні питання природничих наук (кафедри: зоології, ботаніки, анатомії)
 4. Актуальні питання хімії (кафедра хімії)
 5. Англійська мова (кафедра теорії і практики англійської мови)
 6.  Англійська мова для роботи з дітлахами (кафедра теорії і практики англійської мови)
 7. Англійська мова для поглибленого вивчення (кафедра теорії і практики англійської мови)
 8. Бізнес-англійська та фінанси (кафедри: економічної теорії; фінансів і обліку; англійської філології).
 9. Графічний дизайн та реклама (кафедра дизайну) 
 10. Іноземна мова (кафедри: української мови; теорії і практики англійської мови)
 11. Інформатика (кафедра інформатики)
 12. Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної здоров`язбережувальної освіти)
 13. Логопедія у «Новій українській школі» (кафедра спеціальної, інклюзивної здоров`язбережувальної освіти
 14. Математика  (кафедра математики)
 15. Менеджмент та управління дошкільним навчальним закладом (кафедра початкової, дошкільної та професійної освіти)
 16. Музична педагогіка (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки; вокальної культури та сценічної майстерності)
 17. Музичне мистецтво (кафедра теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)
 18. Нові політологічні розвідки (кафедра політології, соціології і культурології)
 19. Образотворче мистецтво (кафедра теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)
 20. Образотворчий  практикум (кафедра образотворчого мистецтва та кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 21. Підготовка дитини до школи (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)
 22. Польська мова (кафедри: українознавства і лінгводидактики; української мови)
 23. Практична психологія (кафедра філософсько-психологічної антропології)
 24. Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості (кафедра соціальної педагогіки)
 25. Прикладні аспекти психології (кафедра практичної психології)
 26. Реабілітологія та спеціальна психологія (кафедра спеціальної, інклюзивної здоров`язбережувальної освіти)
 27. Редагування і журналістика (кафедри: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури)
 28. Російська, англійська мови та актуальні питання літературознавства (кафедри: світової літератури; слов’янських мов; англійської філології; фонетики і граматики англійської мови)
 29. Слов'янські мови та нові тенденції в літературі (кафедри: світової літератури; слов'янських мов; теорії і практики англійської мови; англійської філології; фонетики і граматики англійської мови)
 30. Соціально-політичні студії (кафедра політології, соціології і культурології)
 31. Сучасні технології в фізичному вихованні та спорті (кафедри факультету фізичного виховання і спорту)
 32. Сучасні технології в обраному виді спорту (кафедри: гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; циклічних видів спорту; теорії і методики фізичного виховання і оздоровчої лікувальної фізичної культури)
 33. Сучасні методики початкової освіти (кафедра початкової, дошкільної та професійної освіти, кафедра природничо-математичних дисциплін, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)
 34. Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)
 35. Теорія та методика екскурсійної справи (кафедра географії)
 36. Удосконалення англомовної стратегічної компетентності (кафедра практики англійського усного і писемного мовлення)
 37. Удосконалення англомовної лінгвосоціокультурної компетентності (для рівня С1) (кафедра англійської філології)
 38. Удосконалення китайськомовної лінгвометодичної компетентності (кафедра східних мов)
 39. Удосконалення лінгвосоціокультурної компетентності в івриті (кафедра східних мов)
 40. Удосконалення німецькомовної лінгвометодичної компетентності (кафедра німецької філології)
 41. Удосконалення турецькомовної лінгвометодичної компетентності (кафедра східних мов)
 42. Удосконалення япономовної лінгвометодичної компетентності (кафедра східних мов)
 43. Українознавство (кафедри: української мов; української і світової літератури)
 44. Удосконалення франкомовної лінгвосоціокультурної компетентності (романської філології)
 45. Фізика (кафедра фізики)
 46. Цивільно-правового та державно-правового циклів (кафедри: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права)