Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 2021/2022 навчальний рік   

 

Практикум з англійської мови: соціокультурний аспект (кафедра англійської мови)

Історія Середньовічного Сходу (кафедра всесвітньої історії)

Актуальні питання адміністративної відповідальності в Україні (кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу)

Менеджмент ситуацій (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Історія релігії та церкви в Україні (кафедра історії України)

Правові основи протидії насильству (кафедра кримінально-правових дисциплін)

Іміджеві технології (кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Соціальні комунікації: в реальному та віртуальному просторах (кафедра політології,соціології та культурології)

Психологічний супровід інклюзивного навчання (кафедра психології)

Медіаційні студії (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Психологія іміджу (кафедра психологічної і педагогічної антропології)

Проблеми захисту трудових прав (кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського)

Event-art технології у музичній освіті (кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько–хорової підготовки вчителя)

Анімація та моделювання в 3D (кафедра образотворчого мистецтва)

Музичне мистецтво (кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Образотворче мистецтво (кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Сучасні технології в дизайні (кафедра дизайну)

Теорія і методика хореографічного навчання (кафедра хореографії)

Event-art технології у музичній освіті (кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько–хорової підготовки вчителя)

Актуальні проблеми обраного виду спорту (кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор)

Англійська мова для рівнів А1 – В1 Група 1   (кафедри англійської філології; практики англійського усного і писемного мовлення)

Англійська мова для рівнів А1 – В1 Група 2(кафедри англійської філології; практики англійського усного і писемного мовлення)

Англійська мова професійного спрямування (кафедра теорії і практики англійської мови)

Анімація та моделювання в 3D (кафедра образотворчого мистецтва)

Діагностика функціонального стану людини (кафедри анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології)

Економіка, управління та право (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Інформатика (кафедра інформатики)

Історико-правові дисципліни та основи правознавства (кафедри історії України, всесвітньої історії, суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Китайська мова для рівня А1-В1 (кафедра східних мов)

Логопедія (кафедра спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Логопедія в дошкільних і загальноосвітніх закладах (кафедра спеціальної педагогіки; здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Математика (кафедра математики)

Музичне мистецтво (кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Наука, технології, інженерія та математика (STEM-технології) в хімії (кафедра хімії)

Німецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедра німецької філології)

Образотворче мистецтво (кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Організація дозвілля засобами спорту й рекреації (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)

Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами (кафедри початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра здоров'я людини, реабілітології і спеціальної психології, кафедра спеціальної педагогіки)

Підготовка дитини до школи (кафедри початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Політологія (кафедра політології, соціології і культурології)

Польська мова (кафедра українознавства і лінгводидактики)

Практична психологія (кафедра психології)

Практична психологія (кафедра філософсько-психологічної антропології)

Публічно–правовий (кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу, цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського, кримінально-правових дисциплін)

Редагування і журналістика (кафедра країнської літератури та журналістики імені проф. Л. Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Режисура музично-виховних шкільних заходів (скорочений термін навчання) (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності)

Соціальна робота (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Сучасні технології в дизайні (кафедра дизайну)

Сучасні технології в дизайні (скорочений термін навчання) (кафедра дизайну)

Теорія і методика хореографічного навчання (кафедра хореографії)

Теорія і методика хореографічного навчання (скорочений термін навчання) (кафедра хореографії)

Фізика (кафедра фізики)

Японська мова для рiвнiв А1-В1 (кафедра східних мов)

   

Актуальні проблеми обраного виду спорту (кафедри: одноборств, фехтування і силових видів спорту; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; циклічних видів спорту)

Англійська мова для рівнів А1 – В1 (кафедри: практики англійського усного і писемного мовлення; англійської філології; англійської фонетики і граматики)

Англійська мова професійного спрямування (кафедра теорії і практики англійської мови)

Біологія, екологія та здоров’я людини (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; спец. та інклюз. освіти)

Біологія, екологія та лабораторна діагностика (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; хімії)

Графічний дизайн та реклама (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)

Графічний дизайн (скорочений термін навчання) (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)

Дизайн середовища (скорочений термін навчання) (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)

Дизайн одягу (скорочений термін навчання) (кафедра дизайну)

Економіка та фінанси (кафедра економічної теорії, кафедри фінансів і обліку)

Інформатика (кафедра інформатики)

Історико-правові дисципліни та основи правознавства (кафедрu: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Історичні аспекти цивілізаційного поступу людства (кафедри: історії України; кафедра всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти; географії і методики викладання)

Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)

Логопедія в дошкільних і загальноосвітніх закладах (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)

Математика (кафедра математики)

Моушен - дизайн (кафедра образотворчого мистецтва)

Німецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедра німецької філології)

Музичне мистецтво (кафедра теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Образотворче мистецтво (кафедра теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Організатор позашкільної та гурткової роботи (кафедри: початкової та професійної освіти; теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Організація інклюзивної та спеціальної освіти у початковій школі (кафедри: початкової та професійної освіти; теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Організація дозвілля засобами спорту й рекреації (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)

Підготовка дитини до школи (кафедрu: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)

Політологія (кафедрa політології, соціології і культурології)

Польська мова (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української мови)

Практична психологія (кафедра психології)

Прикладна психологія (кафедрa психології)

Реабілітологія і спеціальна психологія (кафедри: спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)

Редагування і журналістика (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури)

Режисура музично-виховних шкільних заходів (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності)

Режисура музично-виховних шкільних заходів (скорочений термін навчання)(кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності)

Соціальна педагогіка (кафедрa соціальної педагогіки)

Сучасні технології в дизайні (кафедра дизайну)

Теорія і методика хореографічного навчання (кафедрa хореографії)

Теорія і методика хореографічного навчання (скорочений термін навчання)(кафедрa хореографії)

Цикл публічно-правових дисциплін (кафедри: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права)

Цикл кримінально-правових дисциплін (кафедри: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права)

   

Актуальні проблеми обраного виду спорту  (кафедри: одноборств, фехтування і силових видів спорту; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; циклічних видів спорту)

Англійська мова для рівнів А1 – В1 (кафедри: практики англійського усного і писемного мовлення; англійської філології; англійської фонетики і граматики)

Англійська мова професійного спрямування (кафедра теорії і практики англійської мови)

Біологія, екологія та здоров’я людини (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; спец. та інклюз. освіти)

Біологія, екологія та лабораторна діагностика (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; хімії)

Графічний дизайн та реклама (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)

Графічний дизайн (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)

Дизайн середовища (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)

Дизайн одягу (кафедра дизайну)

Економіка та фінанси (кафедра економічної теорії; фінансів і обліку; англійської філології) 

Інформатика (кафедра інформатики)

Історико-правові дисципліни та основи правознавства (кафедрu: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Історія/зв’язки з громадськістю (кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії, кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)

Логопедія в дошкільних і загальноосвітніх закладах (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)

Логопедія у початковій школі (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі; спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)

Математика (кафедра математики)

Німецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедра німецької філології)

Музичне мистецтво(кафедра теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Образотворче мистецтво (кафедра теорій і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін)

Організація дозвілля засобами спорту й рекреації (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)

Підготовка дитини до школи (кафедрu: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)

Політологія (кафедрa політології, соціології і культурології)

Польська мова(кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української мови)

Практична психологія (кафедра філософсько-психологічної антропології)

Право (кафедра цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права, державно-правових дисциплін та міжнародного права)

Психологія (кафедрa психології)

Реабілітологія і спеціальна психологія (кафедри: спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)

Редагування і журналістика (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури)

Режисура музично-виховних шкільних заходів (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності)

Соціальна педагогіка (кафедрa соціальної педагогіки)

Теорія і методика хореографічного навчання (кафедрa хореографії)

Фізика (кафедра фізики)

Хімія екологія та інформатика (кафедрu: хімії; зоології; інформатики)