Розклад занять дисциплін вільного вибору здобувачів

  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 2022/2023 навчальний рік   

Академічна риторика (кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Англійська мова для кожного дня (кафедра теорії і практики англійської мови)

Захист прав споживачів (кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського)

Інтелектуальні ігри (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Інтеграційні процеси в Європі (кафедра всесвітньої історії)

Коучингові технології в освіті (кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Мова економіки: мислення, логіка, риторика (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Правовий захист осіб від кримінального переслідування (кафедра державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу)

Практична граматика англійської мови (кафедра англійської мови) список здобувачів за групами

Практична фонетика польської мови (кафедра українознавства і лінгводидактики)

Психологія конфлікту (кафедра психології)

Психологія спілкування (кафедра психологічної і педагогічної антропології)

Публічний виступ: зміст, організація, техніки (кафедра політології, соціології і культурології)

Соціальна історія України (кафедра історії України)

Українознавство (кафедра українознавства і лінгводидактики)

Event-art технології у музичній освіті (кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько–хорової підготовки вчителя)

Актуальні проблеми обраного виду спорту (кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор)

Англійська мова для повсякденної комунікації (кафедра теорії і практики англійської мови)

Анімація та моделювання в 3D (кафедра образотворчого мистецтва)

Географія сталого розвитку (кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії)

Діагностика функціонального стану людини (кафедри анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології)

Історичні аспекти цивілізаційного поступу людства (кафедри: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Історично-правові дисципліни (кафедри: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Інформатика (кафедра інформатики)

Кримінально-правовий (кафедри: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права)

Логопедія (базовий рівень) (кафедра спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Логопедія (поглиблений рівень) (кафедра спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Наука, технології, інженерія та математика (STEM-технології) в хімії (кафедра хімії)

Німецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедра німецької філології)

Математика (кафедра математики)

Образотворче мистецтво(кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Організація дозвілля засобами спорту й рекреації (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)

Організація дозвіллєвої діяльності та розвиток творчих здібностей дітей (кафедри: початкової та професійної освіти; теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Підготовка дитини до школи (кафедри початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Політологія (кафедра політології, соціології і культурології)

Польська мова (кафедра українознавства і лінгводидактики)

Практична психологія (кафедра психології)

Публічно-правовий (кафедри: цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського; державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу)

Прикладна психологія (кафедрa психології) 

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (кафедри: здоров’я людини, реабілітології та спец. психології; образотворчого мистецтва)

Редагування і журналістика (кафедра країнської літератури та журналістики імені проф. Л. Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Сучасні психотехнології (кафедра психологічної і педагогічної антропології)

Сучасні технології в дизайні (кафедра дизайну)

Соціальна робота (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Теорія і методика хореографічного навчання(кафедра хореографії)

Фізика (кафедра фізики)

Підготовка до Єдиного Вступного Іспиту (ЄВІ) з англійської мови (кафедра англійської мови)

Історія науки та техніки (кафедра всесвітньої історії)

Особливості кримінальної відповідальності за діяння пов’язані із сепаратизмом та колабораціонізмом (кафедра кримінально-правових дисциплін)

Креативна економіка (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Педагогіка успіху (кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

Політична іміджелогія (кафедра політології,соціології та культурології)

Психологія професійної діяльності та кар’єри (кафедра психології)

Фандрейзингова діяльність (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Психологія реклами (кафедра психологічної і педагогічної антропології)

Правові проблеми працевлаштування молоді (кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського)

Event-art технології у музичній освіті (кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько–хорової підготовки вчителя)

Актуальні проблеми обраного виду спорту (кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор)

Англійська мова для рівнів А1 – В1 Група 1   (кафедри англійської філології; практики англійського усного і писемного мовлення)

Англійська мова для рівнів А1 – В1 Група 2 (кафедри англійської філології; практики англійського усного і писемного мовлення)

Англійська мова професійного спрямування (кафедра теорії і практики англійської мови)

Анімація та моделювання в 3D (кафедра образотворчого мистецтва)

Діагностика функціонального стану людини (кафедри анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології)

Економіка, управління та право (кафедра економічної теорії, фінансів і обліку)

Інформатика (кафедра інформатики)

Історико-правові дисципліни та основи правознавства (кафедри історії України, всесвітньої історії, суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Китайська мова для рівня А1-В1 (кафедра східних мов)

Логопедія (кафедра спеціальної педагогіки, здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Логопедія в дошкільних і загальноосвітніх закладах (кафедра спеціальної педагогіки; здоров’я людини, реабілітології та спец. психології)

Математика (кафедра математики)

Музичне мистецтво (кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Наука, технології, інженерія та математика (STEM-технології) в хімії (кафедра хімії)

Німецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедра німецької філології)

Образотворче мистецтво (кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Організація дозвілля засобами спорту й рекреації (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)

Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами (кафедри початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра здоров'я людини, реабілітології і спеціальної психології, кафедра спеціальної педагогіки)

Підготовка дитини до школи (кафедри початкової та професійної освіти, кафедра теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті, кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Політологія (кафедра політології, соціології і культурології)

Польська мова (кафедра українознавства і лінгводидактики)

Практична психологія (кафедра психології)

Практична психологія (кафедра філософсько-психологічної антропології)

Публічно–правовий (кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу, цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського, кримінально-правових дисциплін)

Редагування і журналістика (кафедра країнської літератури та журналістики імені проф. Л. Ушкалова, українознавства і лінгводидактики)

Соціальна робота(кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки)

Сучасні технології в дизайні (кафедра дизайну)

Теорія і методика хореографічного навчання (кафедра хореографії)

Фізика (кафедра фізики)

Японська мова для рiвнiв А1-В1 (кафедра східних мов)

   

Актуальні проблеми обраного виду спорту (кафедри: одноборств, фехтування і силових видів спорту; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; циклічних видів спорту)

Англійська мова для рівнів А1 – В1 (кафедри: практики англійського усного і писемного мовлення; англійської філології; англійської фонетики і граматики)

Англійська мова професійного спрямування (кафедра теорії і практики англійської мови)

Біологія, екологія та здоров’я людини (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; спец. та інклюз. освіти)

Біологія, екологія та лабораторна діагностика (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; хімії)

Графічний дизайн та реклама (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)

 Економіка та фінанси(кафедра економічної теорії, кафедри фінансів і обліку) 

Інформатика (кафедра інформатики) 

Історико-правові дисципліни та основи правознавства (кафедрu: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)

Історичні аспекти цивілізаційного поступу людства (кафедри: історії України; кафедра всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти; географії і методики викладання) 

Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)

Логопедія в дошкільних і загальноосвітніх закладах (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)

Математика (кафедра математики)

Моушен - дизайн (кафедра образотворчого мистецтва)

Німецька мова для рівнів А1 – В1 (кафедра німецької філології)

Музичне мистецтво (кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Образотворче мистецтво (кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти)

Організатор позашкільної та гурткової роботи (кафедри: початкової та професійної освіти; теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Організація інклюзивної та спеціальної освіти у початковій школі (кафедри: початкової та професійної освіти; теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті)

Організація дозвілля засобами спорту й рекреації (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)

Підготовка дитини до школи (кафедрu: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі) 

Політологія (кафедрa політології, соціології і культурології) 

Польська мова (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української мови) 

Практична психологія (кафедра психології)

Прикладна психологія (кафедрa психології) 

Реабілітологія і спеціальна психологія (кафедри: спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)

Редагування і журналістика (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури)

Режисура музично-виховних шкільних заходів (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності)

Соціальна педагогіка (кафедрa соціальної педагогіки) 

 Сучасні технології в дизайні (кафедра дизайну)

Теорія і методика хореографічного навчання (кафедрa хореографії)

Цикл цивільно-правовий та держарно-правовий(кафедри: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права)

Цикл кримінально-правових дисциплін (кафедри: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права)