Розклад занять дисциплін вільного вибору студентів

 

 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

2019/2020 навчальний рік   

 

1 семестр 

  

 1. Біологія,  екологія, хімія, та здоров’я людини (кафедрu: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; хімії; спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)
 2. Біологія, екологія та здоров’я людини (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; спец. та інклюз. освіти)
 3. Біологія, екологія та лабораторна діагностика (кафедри: анатомії та фізіології людини; ботаніки; зоології; хімії)
 4. Графічний дизайн (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 5. Графічний реклама (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 6. Дизайн середовища (кафедрa дизайну)
 7. Дизайн середовища (кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки)
 8. Дизайн інтер’єра (кафедра дизайну)
 9. Дизайн реклами (кафедра дизайну)
 10. Дизайн одягу (кафедра дизайну)
 11. Інформатика (кафедра інформатики)
 12. Історико-правові дисципліни та основи правознавства (кафедрu: історії України; всесвітньої історії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)
 13. Історія/зв’язки з громадськістю (кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії, кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)
 14. Логопедія (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 15. Логопедія в дошкільних і загальноосвітніх закладах (кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 16. Логопедія у початковій школі (кафедри: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі; спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти)
 17. Математика (кафедра математики)
 18. Моделювання та художнє оздоблення одягу (кафедра дизайну)
 19. Музичне мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)
 20. Образотворче мистецтво (кафедрa естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)
 21. Організація дозвілля засобами спорту й рекреації (кафедри: олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор; теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств; циклічних видів спорту)
 22. Організація дозвілля засобами спорту й рекреації в закладах освіти (кафедри: одноборств, фехтування і силових видів спорту; теорії і методики фізичного виховання і оздоровчої лікувальної фізичної культури; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу; циклічних видів спорту)
 23. Підготовка дитини до школи (кафедрu: початкової, дошкільної та професійної освіти; природничо-математичних дисциплін; теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі)
 24. Політологія (кафедрa політології, соціології і культурології)
 25. Польська мова (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української мови)
 26. Практична психологія (кафедра філософсько-психологічної антропології)
 27. Психологія (кафедрa практичної психології)
 28. Реабілітологія і спеціальна психологія (кафедри: спеціальної, інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти)
 29. Редагування і журналістика (кафедрu: українознавства і лінгводидактики; української і світової літератури)
 30. Російська, англійська  мови, література (кафедрu: англійської фонетики та граматики; англійської філології; слов’янських мов; світової літератури)
 31. Режисура музично-виховних шкільних заходів (кафедри: теорії і методики мистецької освіти та деригентсько-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; вокальної культури і сценічної майстерності)
 32. Соціальна робота (кафедрa соціальної педагогіки)
 33. Соціологія (кафедрa політології, соціології і культурології)
 34. Теорія і методика хореографічного навчання (кафедрa хореографії)
 35. Фізика (кафедра фізики)
 36. Цивільно-правовий та державно-правовий цикли (кафедри: цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права; державно-правових дисциплін та міжнародного права)
 37. Хімія, екологія та інформатика (кафедрu: хімії; зоології; інформатики)