Розклад занять дисциплін вільного вибору студентів

 

2 курс другого (магістерського) рівня вищої освіти

  

2018/2019 навчальний рік   

 

2 семестр

 

Інформацію буде оновлено незабаром

  

 1. Актуальні питання історичного розвитку України та світу (кафедри історії України, всесвітньої історії)
 2. Бізнес-англійська та фінанси (кафедра англійської мови)
 3. Біологія (кафедри зоології, ботаніки, анатомії)
 4. Економіка (кафедри економічної теорії, фінансів і обліку)
 5. Інформатика – ключ до освітніх інновацій (кафедра інформатики)
 6. Логопедія (кафедра здоров'я людини і корекційної освіти)
 7. Музична педагогіка (кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя, музично-інструментальної підготовки, вокальної культури та сценічної майстерності)
 8. Музичне мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)
 9. Образотворче мистецтво (кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)
 10. Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво (кафедри образотворче мистецтво, українське декоративно-прикладне мистецтво і графіка)
 11. Польська мова (кафедра українознавства і лінгводидактики)
 12. Початкова освіта (кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, філософсько-психологічної антропології)
 13. Право (кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права, кримінально-правових дисциплін, державно-правових дисциплін та міжнародного права)
 14. Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості (кафедра соціальної педагогіки)
 15. Прикладні аспекти психології (кафедра практичної психології)
 16. Психологія розвитку особистості (кафедра філософсько-психологічної антропології)
 17. Редагування і журналістика (кафедри українознавства і лінгводидактики, української і світової літератури, української мови)
 18. Російська, англійська мови та актуальні питання літературознавства (кафедри світової літератури, слов’янських мов, фонетики і граматики англійської мови)
 19. Соціально-політичні студії (кафедра політології, соціології і культурології)
 20. Сучасна фізика – це цікаво й доступно (кафедра фізики)
 21. Сучасні технології в фізичному вихованні та спорті (кафедри факультету фізичного виховання і спорту)
 22. Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти (кафедра хореографії)
 23. Теоретичні та практичні засади функціонування сучасної правової системи (кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти)
 24. Удосконалення англомовної лінгвосоціокультурної компетентності (для рівня С1) (кафедра англійської філології)
 25. Удосконалення іспаномовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедра романської філології)
 26. Удосконалення італомовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедра романської філології)
 27. Удосконалення франкомовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедра романської філології)
 28. Удосконалення лінгвосоціокультурної компетентності в івриті (кафедра романської філології)
 29. Удосконалення китайськомовної лінгвосоціокультурної компетентності (кафедра східних мов)
 30. Удосконалення німецькомовної лінгвометодичної компетентності (для рівня С1) (кафедра німецької філології)
 31. Удосконалення япономовної лінгвометодичної компетентності (для рівня В2) (кафедра східних мов)
 32. Удосконалення перськомовної лінгвометодичної компетентності (для рівня В2) (кафедра східних мов)
 33. Удосконалення турецькомовної лінгвометодичної компетентності (для рівня В2) (кафедра східних мов)
 34. Українознавство (кафедри українознавства і лінгводидактики, української і світової літератури, української мови)
 35. Хімія (кафедра хімії)