Розклад занять дисциплін вільного вибору

 Розклад занять

дисциплін вільного вибору студентів

першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

денної форми  навчання

 

1 семестр 2017/2018 навчального року  

 

  

Музичне мистецтво
(кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)

Образотворче мистецтво
(кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти)

Логопедія
(кафедра здоров'я людини і корекційної освіти) 

Психологія розвитку особистості
(кафедри: естетичного виховання і технологій дошкільної освіти; початкової, дошкільної та професійної освіти; філософсько-психологічної антропології; природничо-математичних дисциплін)

 

Економіка
(кафедри економічної теорії, фінансів і обліку)

Бізнес-англійська та фінанси
(кафедра англійської мови)

   

Актуальні питання історичного розвитку України та світу
(кафедри історії України, всесвітньої історії)

Теоретичні та практичні засади функціонування сучасної правової системи
(кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти) 

   

Теоретико-методологічні основи хореографічної освіти
(кафедра хореографії)

Музична педагогіка
(кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя, музично-інструментальної підготовки, вокальної культури та сценічної майстерності)  

    

Початкова освіта
(кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, філософсько-психологічної антропології) 

   

Хімія
(кафедра хімії)

Біологія
(кафедри зоології, ботаніки, анатомії) 

   

Соціально-політичні студії
(кафедра політології, соціології і культурології)

Прикладні аспекти забезпечення соціалізації особистості
(кафедра соціальної педагогіки)

Прикладні аспекти психології
(кафедра практичної психології) 

    

Російська, англійська мови та актуальні питання літературознавства
(кафедри світової літератури, слов'янських мов, фонетики і граматики англійської мови)   

  

Українознавство
(кафедри українознавства і лінгводидактики, української і світової літератури, української мови)

Редагування і журналістика
(кафедри українознавства і лінгводидактики, української і світової літератури, української мови)

Польська мова
(кафедра українознавства і лінгводидактики)

 

  

Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво
(кафедри образотворче мистецтво, українське декоративно-прикладне мистецтво і графіка)

  

Право
(кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права, кримінально-правових дисциплін, державно-правових дисциплін та міжнародного права)