Дисципліни за вибором 2017

 Дисципліни за вибором

другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Співи з практикумом керівництва дитячим колективом (3 кредити)
 2. Професійна голосова культура педагога (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Диригування (4 кредити)
 2. Практикум з музично-просвітницької діяльності  (4 кредити) 
 3. Практикум з музичного репертуару   (5 кредитів)
 4. Сучасні технології музично-естетичного виховання дітей   (4 кредити)
 5. Організація та керівництво музичною діяльністю дітей в дитячих установах  (3 кредити)
 6. Інтегрована підготовка дитячих свят у ДНЗ  (4 кредити)  

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Малюнок та пленерний практикум (3 кредити)
 2. Практикум з дизайнерської діяльності в ДНЗ (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Живопис та декоративна композиція (4 кредити)
 2. Українська народна іграшка (4 кредити)
 3. Методика викладання дисциплін художнього циклу в ДНЗ (5 кредитів)
 4. Сучасні технології художнього навчання та виховання дошкільників (4 кредити)
 5. Організація та керівництво образотворчою діяльністю дітей в дитячих розвивальних центрах (3 кредити)
 6. Художнє оформлення дошкільних установ до дитячих свят (4 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Професійна голосова культура педагога (3 кредити)
 2. Підготовка вихователів до художньо-естетичної діяльності дошкільників (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Педагогічні теорії та системи (3 кредити)
 2. Педагогічне проектування в дошкільній освіті (3 кредити)
 3. Професійна культура педагога (3 кредити)
 4. Інтегрована медіаосвіта дітей дошкільного віку (3 кредити)
 5. Професійна компетентність вихователя ДНЗ (3 кредити)
 6. Підготовка вихователів до роботи у дитячих садках різного типу (3 кредити)
 7. Сучасні технології педагогічного супроводу здібних і обдарованих дітей дошкільного віку (3 кредити)
 8. Розвиток комунікаційної компетентності викладача вищої школи (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Сучасні технології педагогічного супроводу здібних і обдарованих дітей дошкільного віку (3 кредити)
 2. Актуальні проблеми соціології сім'ї (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Психологія сім'ї (3 кредити)
 2. Організація художньо-естетичної діяльності дітей дошкільного віку (3 кредити)
 3. Актуальні проблеми педагогіки сім'ї (3 кредити) 
 4. Аксіологія сучасної сім'ї (3 кредити)
 5. Компаративні аспекти сімейної педагогіки (3 кредити)
 6. Організація освітнього процесу у ДНЗ різного типу (3 кредити)
 7. Інноваційні підходи до організації ігрової діяльності дошкільників (3 кредити)
 8. Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Сучасна політична економія (4 кредити)
 2. Теорія господарства (3 кредити)
 3. Стратегічне управління підприємством (4 кредити)
 4. Міжнародні економічні організації (3 кредити)
 5. Економічне оцінювання (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Економіка суспільного сектору (3 кредити)
 2. Фінансовий менеджмент (3 кредити)
 3. Соціальна економіка (3 кредити)
 4. Інституціональна економіка (4 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Актуальні проблеми політичної економії (4 кредити)
 2. Теорія господарства (3 кредити)
 3. Моделювання в управлінні соціально-економічними системами (4 кредити)
 4. Міжнародні економічні організації (3 кредити)
 5. Охорона праці та цивільна безпека (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Економіка державного сектору (3 кредити)
 2. Управління фінансами (3 кредити)
 3. Інтелектуальна власність (3 кредити)
 4. Прикладна економетрика (4 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Фінансова економіка (4 кредити)
 2. Фінансовий аналіз (4 кредити)
 3. Бізнес-планування (4 кредити)
 4. Практичний курс англійської мови (практикум з англійського розмовного мовлення, англійська для роботи спілкування та подорожей (Conversational English, English for Work, Socializing and Travel) (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Стартап (власна справа в Україні) (4 кредити)
 2. Управління особистими фінансами (4 кредити)
 3. Бізнес-англійська (основи професійної комунікації англійською мовою, англійська мова за професійним спрямуванням (Business related papers, Professional English) (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Ділова турецька (3 кредити)
 2. Основи художнього перекладу з/на турецьку (3 кредити)
 3. Основи перекладацької діяльності (турецька мова) (3 кредити)
 4. Основи технічного перекладу з/на турецьку (3 кредити)
 5. Аналітичне читання (6 кредитів)
 6. Методика викладання турецької як іноземної (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Країнознавство Туреччини (6 кредитів)
 2. Основи міжкультурної комунікації (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Розмовна турецька для початківців (6 кредитів)
 2. Культура і релігія Туреччини (6 кредитів)
 3. Система освіти і педагогічні погляди в Туреччині (3 кредити)
 4. Країнознавство Туреччини (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Розмовна Турецька (середній рівень) (6 кредитів)
 2. Суспільно-економічні та політичні реалії сучасної Туреччини (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Ділова японська (3 кредити)
 2. Основи художнього перекладу з/на японську (3 кредити)
 3. Основи перекладацької діяльності (японська мова) (3 кредити)
 4. Основи технічного перекладу (японська) (3 кредити)
 5. Аналітичне читання (6 кредитів)
 6. Методика викладання японської як іноземної (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Країнознавство Японії (6 крежитів)
 2. Основи міжкультурної комунікації (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Розмовна японська для початківців (6 кредитів)
 2. Культура Японії (6 кредитів) (6 кредитів)
 3. Система освіти і педагогічні погляди в Японії (3 кредити)
 4. Країнознавство Японії (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Розмовна японська (середній рівень) (6 кредитів)
 2. Суспільно-економічні та політичні реалії сучасної Японії (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Ділова китайська (3 кредити)
 2. Основи художнього перекладу з/на китайську (3 кредити)
 3. Основи перекладацької діяльності (китайська мова) (3 кредити)
 4. Аналітичне читання (6 кредитів)
 5. Країнознавство КНР (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Основи міжкультурної комунікації (3 кредит)
 2. Основи технічного перекладу (китайська) (3 кредити)
 3. Методика викладання китайської як іноземної (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Розмовна китайська для початківців (9 кредитів)
 2. Основи ієрогліфіки (6 кредитів)
 3. Культура Китаю (3 кредити)
 4. Система освіти і педагогічні погляди в Китаї та КНР (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Суспільно-економічні та політичні реалії сучасної КНР (3 кредити)
 2. Країнознавство Китаю (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Ділова перська (3 кредити)
 2. Основи художнього перекладу з/на перську (3 кредити)
 3. Основи перекладацької діяльності (перська мова) (3 кредити)
 4. Аналітичне читання (6 кредитів
 5. Країнознавство Ірану (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Основи технічного перекладу з/на перську (3 кредити)
 2. Основи міжкультурної комунікації (3 кредити)
 3. Методика викладання перської як іноземної (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Розмовна перська для початківців (6 кредитів)
 2. Культура і релігія Ірану (6 кредитів)
 3. Система освіти і педагогічні погляди в Ірані (3 кредити)
 4. Країнознавство Ірану (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Суспільно-економічні та політичні реалії сучасного Ірану (3 кредити)
 2. Розмовна перська (середній рівень) (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Діловий іврит (3 кредити)
 2. Основи художнього перекладу з/на іврит (3 кредити)
 3. Основи перекладацької діяльності (іврит) (3 кредити)
 4. Аналітичне читання (6 кредитів)
 5. Країнознавство Ізраїлю (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Основи технічного перекладу (іврит) (3 кредити)
 2. Основи міжкультурної комунікації (3 кредити)
 3. Методика викладання івриту як іноземної (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Іврит для початківців (6 кредитів)
 2. Культура і релігія Ізраїлю (6 кредитів)
 3. Система освіти і педагогічні погляди в Ізраїлі (3 кредити)
 4. Країнознавство Ізраїлю (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Іврит (середній рівень) (6 кредитів)
 2. Суспільно-економічні та політичні реалії сучасного Ізраїлю (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Історія та сучасність Китаю та КНР (6 кредитів)
 2. Історія та сучасність в Японії (6 кредитів)
 3. Історія та сучасність в Туреччині (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Історія та сучасність в Ізраїлі (6 кредитів)
 2. Історія та сучасність в Ірані (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Педагогічні погляди та система освіти Китаю та КНР (6 кредитів)
 2. Педагогічні погляди та система освіти Японії (6 кредитів)
 3. Педагогічні погляди та система освіти Ізраїлю (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Педагогічні погляди та система освіти Ірану (6 кредитів)
 2. Педагогічні погляди та система освіти Туреччини (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Культура Китаю та КНР (6 кредитів)
 2. Культура Ізраїлю (6 кредитів)
 3. Культура Туреччини (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Культура Ірану (6 кредитів)
 2. Культура Японії (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Країнознавство КНР (6 кредитів)
 2. Країнознавство Японії (6 кредитів)
 3. Країнознавство Ірану (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Країнознавство Туреччини (6 кредитів)
 2. Країнознавство Ізраїлю (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Лінгвокраїнознавство (7 кредитів)
 2. Академічне письмо (8 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Сучасні тенденції в англомовній літературі (8 кредитів)
 2. Кроскультурна комунікація (7 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Аналіз та робота з помилками (7 кредитів)
 2. Розробка та адаптація матеріалів (7 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Менеджмент (classroom management) (8 кредитів)
 2. Художня література на уроках іноземної мови (8 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Актуальні проблеми дискурсології (10 кредитів)
 2. Проблеми варіативності в сучасній німецькій мові. Соціолінгвістичні перспективи (10 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Навчання планування інтерактивного заняття (10 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Соціокультурний портрет німців (10 кредитів)
 2. Методика роботи з обдарованими учнями та студентами (10 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Загальноєвропейські принципи організації мовних тестів (10 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Лінгвокультурологія (5 кредитів)
 2. Крос-культурна комунікація (5 кредитів)
 3. Медіалінгвістика (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Гендерна лінгвістика (5 кредитів)
 2. Ономастика (5 кредитів)
 3. Сучасні методи літературознавчих досліджень (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Стратегії англомовного читання та письма (Reading and Writing Strategies) (12 кредитів)
 2. Стратегії англійського усного мовлення й аудіювання (Speaking and Listening Strategies) (12 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Стратегії навчання англійської лексики (Strategies for Teaching Vocabulary) (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Методика навчання англійської мови дорослих з початкового рівня (4 кредити)
 2. Методика використання соціальних медіа у процесі викладання англійської мови (4 кредити)
 3. Методика створення дистанційних курсів з викладання англійської мови (3 кредити)
 4. Методика викладання англійської мови як другої іноземної (3 кредити)
 5. Теорія i практика академічного письма (4 кредити)
 6. Основи англійського наукового мовлення (4 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Сучасна англійська фразеологія: лінгво-комунікативний аспект (4 кредити)
 2. Лінгвістика тексту (скрізь призму англійської прози) (4 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Особливості вживання часових форм англійських дієслів (10 кредитів)
 2. Активний і пасивний стан в англійській мові (5 кредитів)
 3. Модальні дієслова в англійській мові: функціональний аспект (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Вираження умовного способу в англійській мові (5 кредитів)
 2. Безособові форми англійських дієслів (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Комунікативний аспект вивчення французької мови (сучасні тенденції) (5 кредитів)
 2. Сучасний молодіжний сленг у вивченні французької мови (5 кредитів)
 3. Соціолінгвістичний аспект вивчення французької мови (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Ділова французька мова (5 кредитів)
 2. Сучасний франкофонний світ: лінгвокраїнознавчий аспект (5 кредитів)
 3. Граматичні складності у вивченні французької мови (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Сучасний молодіжний сленг французької мови (7 кредитів)
 2. Ділова французька мова (8 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Робота з автентичними матеріалами (7 кредитів)
 2. Країнознавчі аспекти вивчення французької мови (8 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Історія України в особистостях (5 кредитів)
 2. Етноконфесійні конфлікти на Сході (4 кредити)
 3. Історія повсякденності України (5 кредитів)
 4. Тоталітаризм у Європі (4 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Компаративістика в історико-правових дослідженнях (3 кредити)
 2. Історія Слобожанщини в дискурсі мікро- та макроісторії (5 кредитів)
 3. Середньовічна і ранньомодерна історія Польщі (4 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Архівна справа України (5 кредитів)
 2. Українська політична еліта (5 кредитів)
 3. Гендерний дискурс у всесвітній історії (4 кредити)
 4. Компаративістика в історико-правових дослідженнях (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Інформаційне суспільство (4 кредити)
 2. Глобальні проблеми та шляхи їх розв´язання (4 кредити)
 3. Публічна історія (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Страхове право (5 кредитів)
 2. Житлове право (5 кредитів)
 3. Основи процесуального права (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Основи фінансового права (5 кредитів)
 2. Компаративістика в історико-правових дослідженнях (5 кредитів)
 3. Правове забезпечення і регулювання освітньої діяльності (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Бізнес статистика (6 кредитів)
 2. Географія внутрішнього туризму (6 кредитів)
 3. Маркетинг туристичної галузі (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Екскурсійна справа (6 кредитів)
 2. Організація туристичного бізнесу (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Соціальна філософія (6 кредитів)
 2. Актуальні проблеми сучасної філософської культури (6 кредитів)
 3. Філософія історії (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Глобальні проблеми сучасності (6 кредитів)
 2. Філософія цивілізації (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Методика роботи з хореографічним колективом (3 кредити)
 2. Теорія та методика викладання сучасного танцю (5 кредитів)
 3. Підготовка концертних номерів (12 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Теорія та методика викладання сучасного танцю (3 кредити)
 2. Теоретико-методологічні основи хореографічного мистецтва (теоретико-методологічні основи хореології, методологія та методи наукових досліджень в галузі хореографії) (3 кредити)
 3. Практикум з ансамблю та постановки танцю (4 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Практикум з організації хореографічної роботи в танцювальному колективі (3 кредити)
 2. Основи викладання сучасного танцю (5 кредитів)
 3. Хореографія у видовищних заходах (12 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Основи викладання сучасного танцю (3 кредити)
 2. Актуальні питання наукових досліджень в галузі хореографії (хореологія як галузь наукових досліджень, методика та техніка наукових досліджень в галузі хореографії) (3 кредити)
 3. Практикум з виконавської майстерності магістра (4 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Ансамблеве музикування за кваліфікацією (6 кредитів)
 2. Сценічно-ораторське мистецтво викладача (3 кредити)
 3. Основи музичної імпровізації (3 кредити)
 4. Дидактичні основи арт-терапії (вокало-терапія) (3 кредити)
 5. Методологія та методинаукових музично-педагогічних досліджень (3 кредити)
 6. Теоретичні та методичні основи педагогічної діагностики на заняттях з «Музичного мистецтва» (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Сучасні музичні інформаційні технології (3 кредити)
 2. Теоретичні та методичні основи естетичного виховання (3 кредити)
 3. Практикум з виконавської майстерності викладача музичного мистецтва (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Камерне виконавство (6 кредитів)
 2. Основи мовної культури вчителя (3 кредити)
 3. Виконавська інтерпретація (3 кредити)
 4. Охорона голосу викладача (3 кредити)
 5. Методологія наукових досліджень у мистецькій галузі (3 кредити)
 6. Фахова компетентність викладача музичного мистецтва (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Масова музична культура (3 кредити)
 2. Історія виконавського мистецтва (3 кредити)
 3. Методика концертно-просвітницької діяльності (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Актуальні проблеми самоврядування у ВНЗ (3 кредити)
 2. Антропофілософська освіта дорослих (3 кредити)
 3. Рефлексія особистісно-професійного розвитку викладача (3 кредити)
 4. Академічна риторика (3 кредити)
 5. Теорія конфліктів у навчально-виховному процесі ВНЗ (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Математичні методи у педагогічних дослідженнях (3 кредити)
 2. Сучасне наукове мовлення (3 кредити)
 3. Вивчення курсу літератури в європейській освітній традиції (3 кредити)
 4. Технологія сучасного уроку (3 кредити)
 5. Сучасні проблеми філософсько-психологічної антропології (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Педагогіка початкової школи (6 кредитів)
 2. Методика навчання мови та літератури у початковій школі (6 кредитів)
 3. Методика навчання природознавства у початковій школі (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Методика навчання математики у початковій школі (6 кредитів)
 2. Методика трудового навчання у початковій школі (3 кредити)
 3. Методика навчання мистецьких дисциплін (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Методика навчання читання (5 кредитів)
 2. Методика навчання письма (5 кредитів)
 3. Логіко-математичний розвиток дитини (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Психолого-педагогічна підготовка дитини до школи (5 кредитів)
 2. Розвиток мілкої моторики рук (5 кредитів)
 3. Особливості роботи з батьками (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Педагогіна імеджелогія (5 кредитів)
 2. Актуальні проблеми самоврядування у школі (5 кредитів)
 3. Особливості професійної комунікації вчителя (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Особливості організації та проведення виховних заходів (5 кредитів)
 2. Педагогічна підготовка майбутніх вчителів до роботи з батьками (5 кредитів)
 3. Інтегрована медіаосвіта педагога (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Науковий дискус в роботі викладача (3 кредити)
 2. Робота вчителя початкової школи з творами європейської літератури (3 кредити)
 3. Технології формування та розвитку літературної творчості в початковій школі (3 кредити)
 4. Особливості організації уроків лінгвистичного циклу в початковій школі (3 кредити)
 5. Формування орфографічної та пунктуаційної компетенцій студентів-білінгвів (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Складні випадки українського слововживання та правопису (3 кредити)
 2. Міфи народів світу (3 кредити)
 3. Літератуне країнознавство (3 кредити)
 4. Особливості професійної комунікації вчителя (3 кредити)
 5. Акадімічна риторика (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Антропософські основи освіти дорослих (5 кредитів)
 2. Сучасні методи кількісної обробки результатів у педагогічних дослідженнях майбутніх вчителів (5 кредитів)
 3. Особливості формування екологічної культури молодших школярів (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Інноватика у викладанні освітньої галузі «Технології» (5 кредитів)
 2. Елементи історії математики (5 кредитів)
 3. Підготовка вчителя до позакласної роботи з математики (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Психологія розвитку (5 кредитів)
 2. Конфліктологія (5 кредитів)
 3. Психологія іміджу (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Психологія сім’ї (5 кредитів)
 2. Психологія обдарованої дитини (5 кредитів)
 3. Психологія лідерства (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Основи формування конфліктологічної компетентності (5 кредитів)
 2. Актуальні проблеми самоврядування у ВНЗ (5 кредитів)
 3. Педагогічна імеджелогія (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Урок у концепції нової української школи (5 кредитів)
 2. Психолого-педагогічна діагностика в системі моніторінгу якості (4 кредити)
 3. Самоаналіз та корекція кар’єрних цілей педагога (3 кредити)
 4. Інтегрована медіаосвіта (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Медична біологія з основами кріобіології та кріомедицини (5 кредитів)
 2. Біоритмологія (5 кредитів)
 3. Шкільна конфліктологія з основами психогігієни (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Основи корекційної педагогіки та спеціальної психології (5 кредитів)
 2. Оздоровчо-реабілітаційна робота з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку (5 кредитів)
 3. Технології здоров’язбережувальних тренінгів (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Основи корекційної педагогіки та спеціальної психології (5 кредитів)
 2. Діагностика, профілактика та корекція труднощів у навчанні дітей молодшого шкільного віку (5 кредитів)
 3. Діти та підлітки з порушеннями у поведінці (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Дидактичні основи корекційно-розвивальної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку (5 кредитів)
 2. Методика психолого-педагогічної діагностики відхилень у розвитку дітей (5 кредитів)
 3. Основи інклюзивної освіти (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Основи корекційної педагогіки та спеціальної психології (5 кредитів)
 2. Логопедія (5 кредитів)
 3. Організація, керівництво та планування логопедичної роботи (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Технології діагностичної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми з порушеннями мовлення (5 кредитів)
 2. Раннє втручання (5 кредитів)
 3. Диференційна діагностика важких мовленнєвих порушень (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Історія сурдопедагогіки (5 кредитів)
 2. Основи сурдопедагогіки (10 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Методика навчання вимові та сприймання усної мови (5 кредитів)
 2. Аудіологія та слухопротезування (5 кредитів)
 3. Методика розвитку слухового сприймання (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Біологічно-активні речовини (5 кредитів)
 2. Хімія високомолекулярних сполук (5 кредитів)
 3. Методика складання та рішення задач з хімії та екології (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Хімічний синтез (6 кредитів)
 2. Методи аналітичного контролю якості довкілля (5 кредитів)
 3. Біотехнології виробництва хімічних сполук (4 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Орнітологія (3 кредити)
 2. Фізіологія стресу і адаптації (3 кредити)
 3. Декоративне квітництво з елементами біодизайну (3 кредити)
 4. Протистологія (3 кредити)
 5. Етологія (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Основи інтродукції і акліматизації рослин (3 кредити)
 2. Теоретичні основи паразитології (3 кредити)
 3. Методика складання та рішення задач з біології та екології (3 кредити)
 4. Обмін речовин та гуморальна регуляція (3 кредити)
 5. Біологічно-активні речовини (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Популяційна екологія (3 кредити)
 2. Екологія найпростіших (3 кредити)
 3. Урбоекологія (3 кредити)
 4. Основи інтродукції і акліматизації рослин (3 кредити)
 5. Основи біоетики та біозахист (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Сучасні аспекти заповідної справи (3 кредити)
 2. Екологія вірусів та сучасна імунологія (3 кредити)
 3. Методика складання та рішення задач з біології та екології (3 кредити)
 4. Екологія комах (3 кредити)
 5. Методи аналізу екологічного стану довкілля (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Соціокультурний розвиток людства (3 кредити)
 2. Глобалізація: соціологічний аналіз (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Ризикологія (3 кредити)
 2. Політичний менеджмент і політичний маркетинг (3 кредити)
 3. Нації та націоналізм у сучасному світі (3 кредити)
 4. Тероризм і безпека у сучасному світі (3 кредити)
 5. Соціологічний аналіз українського суспільства (3 кредити)
 6. Політичний PR (3 кредити)
 7. Основи парламентаризму і демократії (3 кредити)
 8. Волонтерський рух у сучасній Україні (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Основи саморозвитку в професійній сфері (3 кредити)
 2. Основи педагогічної деонтології (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Формування навичок безпечної життєдіяльності (3 кредити)
 2. Основи організації інтелектуально-ігрової діяльності (3 кредити)
 3. Технології роботи соціального гувернера (3 кредити)
 4. Соціальний супровід дітей у складних життєвих обставинах (3 кредити)
 5. Правові засади соціального захисту неповнолітніх в Україні (3 кредити)
 6. Соціальна робота з профілактики жорстокості і насилля (3 кредити)
 7. Основні засади організації волонтерської діяльності (3 кредити)
 8. Соціальна робота в міжнародних організаціях (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Організаційна психологія (3 кредити)
 2. Екологічна психологія (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Психологія тілесності (3 кредити)
 2. Психологічний супровід сім’ї (3 кредити)
 3. Психологія грошей (3 кредити)
 4. Психологія мистецтва (3 кредити)
 5. Психологія сексуальних стосунків (3 кредити)
 6. Тренінгові психотехнології (3 кредити)
 7. Переклад англомовної психологічної літератури (3 кредити)
 8. Психологія релігії (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Література, історія, сучасність (Лауреати Нобелевської премії) (4 кредити)
 2. Граматика поетичного тексту (5 кредити)
 3. Нові художні тенденції та літературний процес (5 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Теорія і практика аналізу художнього тексту (4 кредити)
 2. Фонетика слов’янської мови (4 кредити)
 3. Граматика слов’янської мови (4 кредити)
 4. Основи ономастики (4 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Література, історія, сучасність (Лауреати Нобелевської премії) (4 кредити)
 2. Основи ономастики (5 кредити)
 3. Нові художні тенденції та літературний процес (5 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Теорія і методологія літературознавчих досліджень (4 кредити)
 2. Теоретична фонетика англійської мови (4 кредити)
 3. Практична граматика англійської мови (4 кредити)
 4. Лінгвокультурологія (4 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Методологічні засади лінгвоконцептології (3 кредити)
 2. Документознавство та юридична лінгвістика (3 кредити)
 3. Етнолінгвістика (3 кредити)
 4. Історія українського мовознавства (3 кредити)
 5. Українська «жіноча» література (3 кредити)
 6. Література Слобідського краю (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Розстріляне Відродження»: теорія, практика, постаті (3 кредити)
 2. Лінгвопоетика художнього тексту (3 кредити)
 3. Риторична майстерність (3 кредити)
 4. Наукові основи ономастики (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Транслатологія (3 кредити)
 2. Технології вимірювання якості освіти (3 кредити)
 3. Літературна норма і мовна практика (3 кредити)
 4. Редакторський практикум (3 кредити)
 5. Культура наукового мовлення (3 кредити)
 6. Теорія і практика літературної та журналістської творчості (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Масова література: специфіка, жанри, національна своєрідність (3 кредити)
 2. Наукове редагування (3 кредити)
 3. Гендерна лінгвістика (3 кредити)
 4. Основи соціолінгвістики (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Практичний курс польської мови С1 (18 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Філософія мови (4 кредити)
 2. Стилістика та інтерпретація тексту (4 кредити)
 3. Література Польщі (4 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Практичний курс португальської мови С1 (18 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Порівняльна типологія мов (3 кредити)
 2. Література Бразилії (3 кредити)
 3. Література португальських країн Африки (3 кредити)
 4. Література Португалії (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Медична фізика (5 кредитів)
 2. Фізичні основи сучасних медичних приладів (5 кредитів)
 3. Впровадження сучасних технологій у системі методичної підготовки вчителів фізики (5 кредитів)
 4. Фізика й енергозбереження в побуті (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Фізичні основи метрології (5 кредитів)
 2. Фізика та нанотехнології (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Методика навчання фізики в профільній школі (5 кредитів)
 2. Техніка фізичного експерименту (5 кредитів)
 3. Методика навчання фізики у вищій школі (5 кредитів)
 4. Теоретична фізика (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Елементи сучасної фізики (5 кредитів)
 2. Демонстраційний експеримент у фізиці (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Інновації в освіті (5 кредитів)
 2. Педагогічна майстерність та етична компетентність викладача сучасної вищої школи (5 кредитів)
 3. Арттехніка в системі педагогічної діяльності (5 кредитів)
 4. Проблема дитинства: історія та сучасність (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Методологія науково-педагогічних досліджень (5 кредитів)
 2. Актуальні питання сучасної дидактики вищої школи (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Психолого-педагогічні основи навчання математики (5 кредитів)
 2. Елементарна математика з точки зору вищої (5 кредитів)
 3. Технології навчання математики в профільній та вищій школах (5 кредитів)
 4. Концепт-карти в математичній освіті (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Лінійні інтегральні рівняння (5 кредитів)
 2. Математичні методи та моделі в економічних та соціальних системах (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Методика навчання математики в профільній школі (5 кредитів)
 2. Розв’язання математичних задач за допомогою пакетів програм (5 кредитів)
 3. Методика навчання математики в вищій школі (5 кредитів)
 4. Методи систематизації навчального матеріалу засобами ІКТ (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Диференціальні рівняння в частинних похідних (5 кредитів)
 2. Функціональний аналіз (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Гейміфікація в освіті (5 кредитів)
 2. ІКТ у проектній діяльності (5 кредитів)
 3. Смарт-інструментарій сучасного педагога (5 кредитів)
 4. Хмарні технології в освіті (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Інфографіка в педагогічній діяльності (5 кредитів)
 2. Соціальні мережі в освіті (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Надання першої допомоги потерпілим на воді (6 кредитів)
 2. Аквафітнес (6 кредитів)
 3. Методика викладання видів легкої атлетики в умовах дитячих оздоровчих таборів (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Методика викладання оздоровчої ходьби та бігу для дітей різного шкільного віку (6 кредитів)
 2. Зимові ігри та забави (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Основи класичної аеробіки та степ-аеробіки (6 кредитів)
 2. Методика викладання силового фітнесу (6 кредитів)
 3. Теорія і методика викладання танцювальної аеробіки (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Ментальний фітнес як засіб оздоровлення (6 кредитів)
 2. Основи бойового фітнесу (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Засоби контролю і регуляції навантаження і відпочинку в спорті (6 кредитів)
 2. Основи стомлення та відновлення працездатності в спорті (6 кредитів)
 3. Позатренувальні фактори підготовки спортсменів (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Психологічна підготовка спортсменів (6 кредитів)
 2. Інноваційні технології в спорті (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Території туризму і рекреації в Світі і на Україні (6 кредитів)
 2. Курорти Світу і України (6 кредитів)
 3. Організації відпочинку населення в Світі і на Україні (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Засоби фізичної культури в рекреаційних заходах (6 кредитів)
 2. Засоби фізичної культури для відновлення після хвороб (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Інноваційні технології гармонійного розвитку і зміцнення здоров’я на початку життя (вагітні, діти від народження до року, від року до 6-7 років) (6 кредитів)
 2. Інноваційні технології гармонійного розвитку і зміцнення здоров’я в шкільному віці (6 кредитів)
 3. Інноваційні гармонійного розвитку і зміцнення здоров’я студентської молоді (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Інноваційні технології гармонійного розвитку і зміцнення здоров’я людей зрілого і похилого віку (6 кредитів)
 2. Засоби контролю функціонального стану людини (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Сучасні фітнес технології (5 кредитів)
 2. Сучасні технології в ігрових видах спорту (5 кредитів)
 3. Сучасні технології в циклічних видах спорту (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Сучасні технології в складнокоординаційних видах спорту (5 кредитів) 
 2. Сучасні технології та методики спортивного масажу (5 кредитів)
 3. Методика підготовки наукових робіт до публікації у фахових виданнях (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Методологічні основи творчої кераміки (3 кредити)
 2. Мистецтвознавство (3 кредити)
 3. ДПМ в етнокультурі України (3 кредити)
 4. Теорія та практика графічного мистецтва (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Теорія та практика сучасних живописних технік (3 кредити)
 2. Історія художньо-педагогічної освіти в Україні (3 кредити)
 3. Методологія українського розпису (3 кредити)
 4. Теорія та практика вишивки (3 кредити)
 5. Комп'ютерна графіка в художній освіті (3 кредити)
 6. Психологія творчості (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Методологія колористики в живописі (3 кредити)
 2. Мистецтвознавство (3 кредити)
 3. Теорія та практика формально-аналітичних елементів образотворчого мистецтва (3 кредити)
 4. Теорія та практика сакрального мистецтва (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Історія візуальних технологій в сучасному арт-просторі (4 кредити)
 2. Теорія та практика сучасних живописних технік (4 кредити)
 3. Комп'ютерна графіка в художній освіті (3 кредити)
 4. Психологія творчості (3 кредити)
 5. Методологія авторського малюнку (фешен-малюнок) (4 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Методологічні основи творчої кераміки (3 кредити)
 2. Мистецтвознавство (3 кредити)
 3. Художня обробка дерева (3 кредити)
 4. Теорія та практика графічного мистецтва (3 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Декорування тканин (3 кредити)
 2. Історія та регіональні особливості українського строю (український костюм) (3 кредити)
 3. Методологія українського розпису (3 кредити)
 4. Комп'ютерна графіка в художній освіті (3 кредити)
 5. Декоративна пластика (3 кредити)
 6. Психологія творчості (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Правові засади публічної служби (4 кредити)
 2. Проблеми фінансово-правової відповідальності за порушення податкового законодавства України (3 кредити)
 3. Правові основи діяльності адвокатури і нотаріату (4 кредити) 
 4. Кримінально-виконавче право (3 кредити)
 5. Особливості договірного регулювання сімейних відносин (4 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Торгове право (3 кредити)
 2. Екологічна етика (3 кредити)
 3. Кримінологія (3 кредити)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Педагогічний менеджмент (6 кредитів)
 2. Кваліметричний підхід в управлінні навчальним закладом (6 кредитів)
 3. Математичні методи в психолого-педагогічному дослідженні (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Феномен обдарованості в навчально-виховному процесі (6 кредитів)
 2. Психологія девіантної поведінки (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Модернізація системи планування діяльності навчального закладу (6 кредитів)
 2. Внутрішній аудит у навчальному закладі (6 кредитів)
 3. Педагогічна експертиза (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Моніторинг навчальної діяльності (6 кредитів)
 2. Моніторинг виховної діяльності (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Маркетингова діяльність у навчальному закладі (8 кредитів)
 2. Управління розвитком професійної компетентності вчителя (8 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Іміджотворча діяльність у навчальному закладі (7 кредитів)
 2. Проблеми професійної адаптації молодого вчителя (7 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Соціально-психологічний тренінг (6 кредитів)
 2. Психологія спілкування (6 кредитів)
 3. Теорії особистості (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Вікова психологія з основами геронтопсихології (6 кредитів)
 2. Психологія впливу (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Основи психологічного консультування і психотерапії (6 кредитів)
 2. Сімейне консультування і психотерапія (6 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Психологія самосвідомості (6 кредитів)
 2. Психологія безпеки (6 кредитів)
 3. Особистісна та професійна самореалізація (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Теоретико-методологічні проблеми інформатизації освіти та науки (3 кредити)
 2. Технологій відкритого навчального середовища (12 кредитів)
 3. Наукові моделі інформаційного простору (5 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Засоби опрацювання науково-педагогічної інформації (10 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Медіа в інформаційому суспільстві (3 кредити)
 2. Медіа і особистість (5 кредити)
 3. Проектування медіапродуктів (10 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Медіатехнології в освіті (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Психологія кольору в інтер'єрі (4 кредити)
 2. Методика та практика дизайн-проекту (3 кредити)
 3. Дизайн та монументально-декоративне мистецтво в формуванні середовища (4 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Методика та практика дизайн-проекту (3 кредити)
 2. Дизайн та монументально-декоративне мистецтво в формуванні середовища (4 кредити)
 3. Дизайн малих архітектурних форм (7 кредитів)
 4. Презентація дизайн-проекту (5 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Психологія кольору в рекламі (4 кредити)
 2. Методика та практика дизайн-проекту (5 кредитів)
 3. Теорія та історія видавничої справи (4 кредити)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Методика та практика дизайн-проекту (5 кредити)
 2. Дизайн багатосторінкової поліграфії (6 кредити)
 3. Макетування в дизайн-проекті (6 кредитів)

2017 / 2018 навчальний рік

 1. Англійська мова для галузі інформаційних технологій (English for IT) (8 кредитів)
 2. Англійська мова для бізнесу (Business English) (8 кредитів)

2018 / 2019 навчальний рік

 1. Англійська мова для академічних цілей (4 кредити)
 2. Особливості викладання англійської мови засобами новітніх технологій (українською та англійською мовами) (3 кредити)